Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Myśl polityczna 05-PO-S1-MP12
semestr zimowy 2019/2020
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Myśl polityczna 05-PO-S1-MP12
Zajęcia semestr zimowy 2019/2020 (2019/2020Z) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 8:00 - 9:30
sala 238
Bankowa 11 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 47
Limit miejsc: 55
Prowadzący: Tomasz Słupik
Literatura:

Literatura podstawowa (źródła):

1 Platon, Państwo

2 Arystoteles, Polityka

3 M.T. Cicero, O państwie

4 Św. Augustyn, Państwo Boże

5 T. Moore, Utopia

6 A. F. Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej ksiąg czworo

7 N. Machiavelli, Książę

8 T. Hobbes, Lewiatan

9 J. J. Rousseau, Umowa społeczna

10 J. Locke, Dwa traktaty o rządzie

11 I. Kant, O wiecznym pokoju. Projekt filozoficzny

12 K. Marks, Manifest komunistyczny

Podręczniki:

L. Strauss, J. Cropsey, Historia filozofii polityki, Warszawa 2011.

A. Szahaj, M, Jakubowski, Filozofia polityki, Warszawa 2006.

E. Voegelin, Nowa nauka polityki, przeł. P. Śpiewak, Warszawa 1992.

J. Derek, W. Kaute, M. Kaute-Porębska, R. Małek, A. Puszkow, J. Surzyn, P. Świercz, Słownik myśli społeczno-politycznej, kilka wydań.

Opracowania:

1. E. Gellner, Narody i nacjonalizm

2. Z. Bauman, Socjalizm. Utopia w działaniu

3. L. Strauss, Czym jest filozofia polityki?

4. K. R. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 1-2

5. H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, t. 1-2.

1. I. Berlin, Cztery eseje o wolności, Warszawa 1993.

2. A. MacIntyre, Etyka a polityka, Warszawa 2009.

3. J. Majcherek, Etyka powinności, Warszawa 2011.

4. M. Sandel, Liberalizm a granice sprawiedliwości, Warszawa 2009.

5. W. Kaute, W poszukiwaniu dobrego życia. U filozoficznych podstaw głównych orientacji politycznego myślenia, Katowice 2010.

6. O. Höffe, Sprawiedliwość polityczna. Kraków 1999.

7. L. Strauss, Sokratejskie pytania, Warszawa 1998.

8. C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, Kraków 2000.

9. M. A. Krąpiec, O ludzką politykę, Warszawa 1996.

Zakres tematów:

Starożytność

1. Greckie polis i pojęcie polityczności

a) relacja jednostka-ogół

b) człowiek jako istota społeczna

c) Społeczeństwo jako polis

2. Sokrates i intelektualizm etyczny

a) podmiotowe uwarunkowanie poznania (wiedzy)

b) metoda zdobywania wiedzy (elenktyka i majeutyka)

c) polityka i etyka – idea prawdziwego polityka

3. Koncepcja polityczna Platona

a) podstawy ontyczne – świat doksalny i świat idei

b) politeja jako idealny obraz świata społecznego

c) totalność Platońskiej politeji

4. Arystoteles i człowiek jako „zwierzę polityczne”

a) metafizyczne podstawy koncepcji Arystotelesa

b) geneza państwa i człowieka

c) klasyfikacja ustrojów

Średniowiecze

1. Dualizm polityczny św. Augustyna

a) założenia koncepcji św. Augustyna (predestynacja, łaska, iluminacja)

b) państwo Boże i państwo ziemskie (historiozofia, linearny porządek dziejów)

c) zagadnienie ustroju politycznego i władzy

d) relacja państwo-Kościół i wspólnota christianitas

Nowożytność

1. N. Machiavelli i Makiawelizm

a) polityka i etyka

b) cel człowieka

c) dialektyka przemian: virtu - fortuna

2. Myśl polityczna Thomasa Hobbesa

a) Stan naturalny człowieka i jego prawa

b) Pesymistyczna wizja natury ludzkiej

c) Konieczność umowy społecznej i stanu społecznego

d) Relacja człowiek-państwo

e) Rola suwerena i niezbywalność jego władzy

3. Liberalizm Johna Locke’a

a) Stan natury według Locke’a

b) Problem wolności

c) Przejście od stanu natury do stanu społecznego

d) Umowa społeczna pierwotna i wtórna

4. Filozofia polityczna Immanuela Kanta

a) filozofia krytyczna i jej zasady

b) Problem życia społecznego

c) „Towarzyskość” jako zasada budowania relacji społecznych

d) Kantowska idea państwa i obywatela

5. Myśl polityczna Karola Marksa

a) Emancypacja człowieka przez proletariat

b) Koncepcja materializmu

c) Wyobcowana praca

d) Dialektyka historii

e) Społeczeństwo komunistyczne

f) Materializm dialektyczny

6. Koncepcje i nurty polityczne XIX i XX wieku

a) Nacjonalizm

b) Faszyzm

c) Nazizm

d) Leninizm i stalinizm

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład z elementami dyskusji.

Uwagi:

3 sem. politologii spec. ap.; wsm stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.