Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium w języku angielskim [05-DF-S2-30] semestr letni 2019/2020
Konwersatorium, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Konwersatorium w języku angielskim [05-DF-S2-30]
Zajęcia: semestr letni 2019/2020 [2019/2020L] (zakończony)
Konwersatorium [K], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 8:00 - 9:30
sala 331b
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 7
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Gabriela Besler
Literatura:

Literatura wskazana przez prowadzącego do omówienia i dyskusji:

-Grebski M.E., Wolniak R.:. Innovativeness and Creativity as Nature and Nurture, „Scientific Papers of Silesian University of Technology” nr 1995 (2018).

-Lu J.G., Akinola M., Mason M. F.: Switching on Creativity, „Rotman Management Magazine”, January 2019.

-Naff C. F.: Can humanism overcome hate? „The Humanist”, January–February 2019.

-Norman A.: Getting Humanism Right-Sight up. A Reality-Based »Mattering Map« and Alternative Humanist Manifesto, „The Humanist”, January–February 2015.

-Patton M.Q., Foote N., Radner J.: A Foundation's Theory of Philanthropy: What It Is, What It Provides, How to Do It, „The Foundation Review”, vol. 7, iss. 4 (2015).

-Trafas M.: Making Good: Humanist Philanthropy & The Duty to Give. „ The Humanist”, September–October 2017.

-Wilson J.: The Frankenstein Problem, „Royal Institute of Philosophy”, vol. 39, no. 149 (1964).

Ponadto pozycje angielskojęzyczne zaproponowane przez Studenta, adekwatne do wybranej tematyki prezentacji i towarzyszącej jej dyskusji.

Prowadzący dba o akademicki poziom materiałów źródłowych, zwracając uwagę na zawartość terminologii angielskiej charakterystycznej dla danego kierunku.

Zakres tematów:

Zagadnienia współczesnych problemów humanizmu, filantropii oraz humanitaryzmu. Problem kreatywności oraz innowacyjności w aspekcie wymagań praktycznych.

Ponadto tematyka prezentacji i konwersacji związana z kierunkiem studiów i indywidualnymi teoretycznymi zainteresowaniami Studenta.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia prowadzone na podstawie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez studenta. Prezentacji towarzyszy omówienie, przeanalizowanie i objaśnienie istotnych elementów zaaranżowanej sytuacji i dyskusji w języku angielskim.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena przygotowania do zajęć oraz aktywności na zajęciach; ocena wiedzy i umiejętności jej zastosowania w trakcie prowadzenia przez studenta(ów) fragmentu zajęć bądź też ocena interaktywnej współpracy na zajęciach (komentarze, uwagi, polemika, dyskusja).

Ocena: bardzo dobry (5.0) – przedstawienie referatu multimedialnego wykazującego umiejętność analizy danego zagadnienia oraz argumentacji i dyskusji w oparciu o teksty źródłowe i literaturę uzupełniającą; przedstawienie w języku obcym fragmentów samodzielnie przygotowanej pracy naukowej dotyczącej problemów poruszanych podczas prezentacji

Ocena: dobry plus (4.5) – przedstawienie referatu multimedialnego wykazującego umiejętność analizy danego zagadnienia oraz argumentacji i dyskusji w oparciu o teksty źródłowe i literaturę uzupełniającą; przedstawienie w języku obcym fragmentów samodzielnie przygotowanej pracy naukowej dotyczącej problemów poruszanych podczas prezentacji (z niewielkimi uchybieniami formalnymi);

Ocena: dobry (4.0) – przedstawienie referatu multimedialnego wykazującego umiejętność analizy danego zagadnienia oraz argumentacji i dyskusji w oparciu o teksty źródłowe i literaturę uzupełniającą; przedstawienie w języku obcym fragmentów samodzielnie przygotowanej pracy naukowej dotyczącej problemów poruszanych podczas prezentacji (z niewielkimi uchybieniami merytorycznymi lub formalnymi)

Ocena: dostateczny plus (3.5) – przedstawienie referatu multimedialnego wykazującego umiejętność analizy danego zagadnienia oraz argumentacji i dyskusji w oparciu o teksty źródłowe i literaturę uzupełniającą; przedstawienie w języku obcym fragmentów samodzielnie przygotowanej pracy naukowej dotyczącej problemów poruszanych podczas prezentacji (z uchybieniami merytorycznymi lub formalnymi, umożliwiającymi jednak sprawną komunikację i interakcję z odbiorcami referatu)

Ocena: dostateczny (3.0) – dyskusja w oparciu o teksty źródłowe i literaturę uzupełniającą; przedstawienie w języku obcym fragmentów samodzielnie przygotowanej pracy naukowej (na poziomie akceptowalnym).

Uwagi:

Przedmioty obowiązkowe, 4 sem. Doradztwo filozoficzne i coaching, studia stacjonarne II stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)