Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Najnowsza historia świata w latach 1945-1989 [W3-BM-S1-NHS19] semestr zimowy 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Najnowsza historia świata w latach 1945-1989 [W3-BM-S1-NHS19]
Zajęcia: semestr zimowy 2019/2020 [2019/2020Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi piątek (nieparzyste), 11:30 - 13:00
sala 338
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 32
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Tomasz Okraska
Literatura:

M. Bankowicz (red.): Historia polityczna świata XX wieku. Cz. II 1945-2001. Kraków 2004.

P. Calvocoressi: Polityka międzynarodowa 1945-2000. Warszawa 2002.

A. Czubiński: Historia powszechna XX wieku. Poznań 2003.

J.L. Gaddis, Zimna wojna. Historia podzielonego świata, Warszawa 2007.

J. Kukułka: Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000. Warszawa 2001.

S. Parzymies: Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-1999. Warszawa 1999 i nast.

C. Bartlett, Konflikt globalny: międzynarodowa rywalizacja wielkich mocarstw w latach 1880-1990, Wrocław 1997.

A. Bartnicki (red.), Zarys dziejów Afryki i Azji. Historia konfliktów 1869-2000, Warszawa 2000.

J. Baszkiewicz, Historia Francji, Wrocław 2008.

A. S. Bidwell, Dzieje Wielkiej Brytanii w XX wieku, Warszawa 2008.

A. Burakowski, K. Iwanek: Indie. Od kolonii do mocarstwa 1857-2003. Warszawa 2013.

B. Davidson, Społeczna i polityczna historia Afryki w XX wieku, Warszawa 2011.

M. Eckert, A. Nadolny, W. Stobrawa, Historia gospodarcza i społeczna świata XIX-XX wieku, Zielona Góra 1993.

J. Fenby, Chiny. Upadek i narodziny wielkiej potęgi, Kraków 2008.

A. Gordon, Nowożytna historia Japonii, Warszawa 2010.

E. Hobsbawm, Wiek skrajności, Warszawa 1999.

J. Holzer, Europa zimnej wojny. Kraków 2012.

J. Holzer, Komunizm w Europie. Dzieje ruchu i systemu władz, Warszawa 2000.

T. Judt, Powojnie. Historia Europy od roku 1945. Poznań 2008.

T. Judt, T. Snyder, Rozważania o wieku XX, Poznań 2013.

H. Kaelble, Społeczna historia Europy : od 1945 do współczesności, Warszawa 2010.

A. Kaliszewski, Główne nurty w kulturze XX i XXI wieku, Warszawa 2012.

J. Krasuski, Europa Zachodnia. Dzieje polityczne 1945-1993, Warszawa 1995.

L. M. Lüthi: Chiny-ZSRR : zimna wojna w świecie komunistycznym. Warszawa 2011.

K. Seitz, Chiny: powrót olbrzyma. Warszawa 2008.

R. Service, Towarzysze, Kraków 2008.

A. Skrzypek, Historia społeczna Europy XIX i XX wieku, Poznań 2009.

T. Snyder, Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem. Warszawa 2011.

S. Wolpert, Nowa historia Indii, Warszawa 2010.

Zakres tematów:

Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie do problematyki.

Oblicza Chińskiej Republiki Ludowej 1949-1989

Indie i Pakistan 1947-1989.

Japonia w dobie reform i odbudowy.

Przebudzenie Afryki. Dekolonizacja i konflikty na kontynencie.

Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”,

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Praca własna studenta obejmuje:

- zapoznanie się z literaturą przedmiotu,

- zapoznanie się i zdanie lektur obowiązkowych,

- przygotowywanie wystąpień ustnych,

- przygotowania do kolokwium zaliczeniowego

Ocena z zaliczenia jest wypadkową następujących elementów:

Kolokwium zaliczeniowe

Dyskusja moderowana

Zaliczenie lektur

Uwagi:

1 semestr bezpieczeństwo narodowe i miedzynarodowe stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)