Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia zimnej wojny [W3-PO-WS-S1-HZW19] semestr letni 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia zimnej wojny [W3-PO-WS-S1-HZW19]
Zajęcia: semestr letni 2019/2020 [2019/2020L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi poniedziałek (nieparzyste), 11:30 - 13:00
sala 147
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 36
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Justyna Łapaj-Kucharska
Literatura:

1. A. Czubiński, W. Olszewski, Historia powszechna 1939-1994, Poznań 1995.

2. J. Kukułka, Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000, Warszawa 2001.

3. J.L. Gaddis, Zimna wojna. Historia podzielonego świata, Warszawa 2007.

4. J. Holzer: Europa zimnej wojny. Kraków 2012.

5. P. Calvocoressi, Polityka międzynarodowa po 1945 roku, Warszawa 1998.

6. M. Stolarczyk, Podział i zjednoczenie Niemiec jako elementy

ładów europejskich po drugiej wojnie światowej, Katowice 1995.

7. S. Parzymies, Stosunki międzynarodowe w Europie, 1945 – 2009,

Warszawa 2009.

8. McMauley M.: Rosja, Ameryka i zimna wojna 1949-1991. Wrocław

2001.

9. J. Stańczyk.: Kres „zimnej wojny”. Toruń 2004.

10. T. Judt: Powojnie. Historia Europy od roku 1945. Poznań 2008.

11. J. Holzer, Komunizm w Europie. Dzieje ruchu i systemu władz, Warszawa 2000.

12. A. Patek, J. Rydel, J.J. Węc (red.), Najnowsza historia świata 1945-1995, t. 1-3, Kraków 1997.

13. W. Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945, Warszawa 1997.

14. J. Tomaszewski, Europa Środkowo-Wschodnia 1944-1968, Warszawa 1992.

15. A.D. Rotffeld, Europejski system bezpieczeństwa międzynarodowego „in statu nascendi”, Warszawa 1990

16. J. Stefanowicz, Europa powojenna, Warszawa 1980.

17. J. Krasuski, Europa Zachodnia. Dzieje polityczne 1945-1993, Warszawa 1995.

18. R. Pipes: Komunizm. Warszawa 2008.

19. R. Service: Towarzysze. Komunizm od powstania do upadku. Kraków 2008.

20. L. Lüthi, Chiny-ZSRR : zimna wojna w świecie komunistycznym, Warszawa 2011.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Konsekwencje II wojny światowej i początki zimnej wojny w Europie.

3. Zimna wojna w latach 1949-1962

4. Zimna wojna w latach 1963-1969

5. Zimna wojna w latach 1970-1985

6. Koniec zimnej wojny 1985-1991, kształtowanie się nowego ładu międzynarodowego.

7. Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są z użyciem następujących metod:

- dyskusja moderowana,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne sprawdziany wiedzy

Akcent w ramach pisemnych sprawdzianów wiedzy zostanie położony na wiedzę z zakresu historii politycznej XX wieku. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami i procesami w stosunkach międzynarodowych w okresie funkcjonowania układu bipolarnego. Omówione zostaną kwestie dotyczące uwarunkowań powstania układu bipolarnego i jego cech charakterystycznych. W ramach zajęć scharakteryzowane zostaną kolejne fazy zimnej wojny oraz czynniki, które doprowadziły do rozpadu układu bipolarnego i zakończenia zimnej wojny.

Uwagi:

2 semestr politologii spec. współczesne stosunki międzynarodowe stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)