Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rosja i obszar poradziecki w stosunkach międzynarodowych W3-BM-S2-ROPSM19
semestr letni 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Rosja i obszar poradziecki w stosunkach międzynarodowych W3-BM-S2-ROPSM19
Zajęcia semestr letni 2019/2020 (2019/2020L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 15:30 - 17:00
sala 147
Bankowa 11 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 25
Prowadzący: Agnieszka Miarka
Literatura:

Obowiązkowa:

• Avioutskii V., Aksamitne rewolucje, Warszawa 2007.

• Borawski T., Mit abchaskiej niepodległości. Ekspansja Federacji Rosyjskiej na Kaukazie Południowym, „Bezpieczeństwo Narodowe”2015 nr 36.

• Całus K., Kosienkowski M. i in., Naddniestrze. Historia-polityka-gospodarka, Poznań 2014, Instytut Wschodni UAM.

• Całus K., Państwo niedokończone. 25 lat mołdawskiej niepodległości, „Prace OSW” grudzień 2016, nr 59.

• Całus K, W cieniu historii. Stosunki rumuńsko-mołdawskie, „Prace OSW” 2015, nr 53.

• Czachor R., Armenia i Górski Karabach w procesach transformacji społecznej i politycznej, Instytut Polsko-Rosyjski, Wrocław 2014.

• Furier A. (red.), Ukraina. Czas przemian po rewolucji godności, Poznań 2017.

• Iwanek T. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe – wybrane wyzwania i dylematy, Katowice 2016.

• Janicki K. (red.), Źródła nienawiści: konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych, Kraków-Warszawa 2009.

• Łoś R., Reginia-Zacharski J., Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010.

• Kasekamp A., Historia państw bałtyckich, Warszawa 2013.

• Matusiak M., Gruzińskie wybory. Między silnym państwem a demokracją, „Punkt widzenia” nr 29, Ośrodek Studiów Wschodnich.

• Mehtiev R., Dziesięć lat, które zmieniły Azerbejdżan : 2003-2013, Toruń 2016.

• Miszewski-Lubicz M., Geneza, przebieg i próby przezwyciężenia konfliktu

Naddniestrze, „Zeszyty Naukowe WSOWL” 2012, nr 3.

• Nieczuja-Ostrowski P. (red.) Armenia. Dziedzictwo a współczesne kierunki przemian kulturowo-cywilizacyjnych, Poznań 2016.

• Ostaszewski P., Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji, Warszawa 2006.

• Staszczyk A. (red.), Europa Wschodnia i Kaukaz Południowy w polityce Unii Europejskiej, Szczecin 2011.

• Stolarczyk M., Lakomy M., Czornik K. (red.), Implikacje konfliktu ukraińskiego aspekty polityczne, wojskowe, gospodarcze oraz społeczne, Katowice 2015.

• Świętochowski T., Azerbejdżan, Warszawa 2006.

Uzupełniająca:

• Adamczewski P., Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Warszawa 2012.

• Chojnowski A., Burski J. J., Ukraina, Warszawa 2006.

• Kosienkowski M., Naddniestrzańska Republika Mołdawska: determinanty przetrwania, Toruń 2010.

• Kozłowski K., Iluzje rewolucji: rewolucja róż, rewolucja pomarańczowa, rewolucja tulipanów, Warszawa 2011

• Kozłowski K., Rewolucja tulipanów w Kirgistanie: geneza, przebieg, następstwa, Warszawa 2009.

• Legucka A., Geopolityczne uwarunkowania i konsekwencje konfliktów zbrojnych na obszarze poradzieckim, Warszawa 2013.

• Materski W., Gruzja, Warszawa 2010.

Zakres tematów:

Zajęcia organizacyjne.

Zamrożone konflikty na obszarze postradzieckim: Naddniestrzańska Republika Mołdawska – geneza oraz status we współczesnych stosunkach międzynarodowych.

Mołdawia w stosunkach międzynarodowych.

Zamrożone konflikty na obszarze postradzieckim: geneza, przebieg oraz współczesna perspektywa konfliktu o Górski Karabach.

Armenia w stosunkach międzynarodowych.

Konflikty na obszarze Gruzji w latach 90. XX wieku. Rewolucja róż.

Polityka Gruzji w okresie prezydentury Micheila Saakaszwilego. Gruzja pod rządami Gruzińskiego Marzenia.

Polityka bezpieczeństwa Ukrainy w XXI wieku.

Polityki bezpieczeństwa republik nadbałtyckich w XXI wieku.

Obszar poradziecki w percepcji polskiego społeczeństwa.

Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”,

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych

- Wykorzystanie technik wizualizacji fotograficznej w prowadzonych zajęciach,

- Wykorzystanie zasad ekspozycji wizualnej w prowadzonych zajęciach,

- Wizualizacja danych za pomocą formatowania warunkowego na zajęciach

- Wizualizacja danych za pomocą wykresów

- wykorzystanie na zajęciach dydaktycznych baz danych

- analiza danych empirycznych w prowadzonych zajęciach dydaktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Praca własna studenta obejmuje:

- zapoznanie się z obowiązkową literaturą przedmiotu,

- regularne zapoznanie się z tematyką poruszaną na ćwiczeniach,

- przygotowanie wystąpień ustnych,

- przygotowanie do sprawdzianów wiedzy (przeprowadzanych fakultatywnie),

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego.

Ocena końcowa jest wynikiem oceny aktywności na zajęciach w całym semestrze, przygotowania do ćwiczeń, systematycznego

udziału w zajęciach (nieobecności muszą zostać zaliczone w

ramach indywidualnych konsultacji w formie ustnej); studenci mają di dyspozycji 2 nieobecności). Ponadto, niezbędnym warunkiem do otrzymania zaliczenia ćwiczeń jest

uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium zaliczeniowego, obejmującego treści zajęć.

Kolokwium zaliczeniowe - test złożony z otwartych krótkiej odpowiedzi, obejmujących treści jednostek kontaktowych i

treści z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

Uwagi:

2 semestr bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe stacjonarne II stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.