Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-NS-L30-AG-B1.2E] semestr zimowy 2019/2020
lektorat, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-NS-L30-AG-B1.2E]
Zajęcia: semestr zimowy 2019/2020 [2019/2020Z] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 14:55 - 16:25
sala 18
Wydział Prawa i Administracji (Katowice, ul. Bankowa 11b) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Joanna Jakubiec-Bontko
Strona domowa grupy: https://el.us.edu.pl/spnjo
Literatura:

Materiały własne lektora z zakresu tematów realizowanych w kursie e-learningowym.

Zakres tematów:

Zagadnienia leksykalno-gramatyczne:

1. Rozwinięcie słownictwa nawiązującego do tematyki poszukiwania mieszkania do wynajęcia; analiza skrótów stosowanych w mieszkaniowych anonsach prasowych.

2. Zasady tworzenia i stosowania wyrazów złożonych.

3. Wprowadzenie leksyki z zakresu „flat-sharing” – mieszkanie ze współlokatorami.

4. Wyrażanie przyszłości z zastosowaniem czasów Future Simple i Future Continuous

5. Omawianie kwestii nawiązujących do pierwszego dnia w pracy

6. Tworzenie i stosowanie pytań pośrednich i bezpośrednich w zależności od rejestru dyskusji.

7. Zapoznanie się z leksyką stosowaną w umowach o pracę, w szczególności dotyczącą zakresu obowiązków osoby przyjmowanej do pracy.

8. Przedstawienie typowych problemów, które może napotkać młody pracownik w pierwszym miejscu swojej pracy zawodowej.

9. Omówienie funkcji języka stosowanego do wyrażania celu, przyczyny i skutku.

10. Analiza przykładów dyskryminacji w miejscu pracy. Słownictwo i wyrażenia związane z tematyką „praca”.

11. Omówienie przyczyn i symptomów stresu związanego z pracą zawodową.

12. Przedstawienie funkcji języka służących do wyrażania kontrastu, przeciwstawności dwóch działań.

13. Podanie sposobów niwelowania negatywnego wpływu stresu na nasze życie.

14. Przedstawienie praktycznych wskazówek dotyczących prezentacji – przygotowanie do prezentacji, przeprowadzenia prezentacji i radzenia sobie z trudnymi pytaniami.

15. Omówienie formy i znaczenia czasowników modalnych (ułomnych).

16. Przedstawienie słownictwa nawiązującego do tematu spotkań biznesowych.

17. Formułowanie wypowiedzi z zastosowaniem czasowników modalnych.

18. Omówienie pojęcia „networking” (nawiązywanie korzystnych kontaktów towarzyskich w celu ich wykorzystanie w życiu zawodowym) i jego znaczenie w obecnych czasach.

19. Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem na podstawie wypowiedzi na temat czytania książek w świecie zdominowanym przez komputery.

20. Powtórzenie materiału gramatycznego z zakresu tworzenia i stosowania czasu Present Perfect.

21. Doskonalenie słownictwa z zakresu zakupy/ supermarkety/ uzależnienia.

22. Powtórzenie materiału gramatycznego dotyczącego udzielania porad.

23. Rozwinięcie leksyki dotyczącej sportów ekstremalnych.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przedmiotowe przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji, case study) oraz z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Liczba godzin pracy własnej studenta: 30

Realizacja kursu zdalnego na platformie elearningowe: http://el.us.edu.pl/spnjo/ (kurs: „ANG PRAWO NIESTACJONARNE B1 KURS 6 MODUŁ 2(2)”) w trybie asynchronicznym i synchronicznym: wykonywanie ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych, przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych, przygotowywanie form pisemnych: esej i/lub list.

Przygotowanie do testu końcowego z zakresu leksykalno-gramatycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Zakres gramatyczno-leksykalny pokrywający się z treściami zawartymi w kursie e-learningowym.

Zakres na każdą ocenę:

90-100% = bdb (bardzo dobry)

85-89% = db+ (dobry plus)

76-84% = db (dobry)

71-75% = dst+ (dostateczny plus)

51-70% = dst (dostateczny)

0-50% = ndst (niedostateczny)

Na ocenę dostateczną student musi uzyskać minimum 51% punktów za wszystkie zadania na platformie e-learningowej oraz zaliczyć test końcowy obejmujący zagadnienie leksykalno-gramatyczne zgodnie z treściami zrealizowanymi kursie zdalnym

Uwagi:

Wydział Prawa i Administracji - PRAWO (B1-3) / piątkowa - pierwsze spotkanie 01.03 godz. 14:55-16:25 / ROK II; semestr 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)