Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej [12-PE-ZTP-N2-5ZEW] semestr letni 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej [12-PE-ZTP-N2-5ZEW]
Zajęcia: semestr letni 2019/2020 [2019/2020L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 9:30 - 12:30
sala 04
Budynek B (Cieszyn, ul. Bielska 62) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 21
Prowadzący: Sylwia Ryszawy
Literatura:

Adamek I.: Pedagogika wczesnoszkolna. Kraków 2016.

Adamek I.: Podstawy edukacji wczesnoszkolnej. Oficyna Wydawnicza „Impuls”. Kraków 1997.

Adamek I., Zbróg Z. (red.): Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności. Kraków 2011.

Bąbel P.: Kształtująca ocena oceniania kształtującego. „ Psychologia w Szkole” 2007, nr 4.

Chałas K., Komorowska B., Buk-Cegiełka M. (red.): Pedagogika szkolna, szkolna i przedszkolna. Teoria i praktyka. Lublin 2016.

Choroszczyńska M., Stróżyński K.: Ocenianie kształtujące po polsku. Kurs doradców metodycznych – teoria i praktyka. Warszawa 2010.

Denek K.: O nowym kształcie edukacji. Toruń 1998.

Dymara B.: Dziecko w świecie edukacji. Podstawy uczenia się kompleksowego – nowe kształty i wymiary edukacji. Kraków 2009.

Jaroni E.: Dylematy integrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Oficyna Wydawnicza „Impuls”. Kraków 2008.

Jąder M.: Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi. Kraków 2009.

Klus-Stańska D., Nowicka M.: Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. Warszawa 2005.

Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M. (red.): Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa 2009.

Kojs W.: Działanie jako kategoria dydaktyczna. Katowice 1994.

Kujawski J.: Metody i formy edukacji i samoedukacji wczesnoszkolnej. „Życie Szkoły” 1997/10.

Magda-Adamowicz M., Kopaczyńska I., Nyczaj-Drąg M. (red.): Pedagogika wczesnoszkolna: rekonstrukcja kluczowych problemów. Toruń 2017.

Magda-Adamowicz M., Kopaczyńska I. (red.): Pedagogika wczesnoszkolna wobec zmieniających się kontekstów społecznych. Toruń 2014.

Oelszlaeger B.: Jak uczyć uczenia się? Środki i metody kształcenia samokontroli i samooceny w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków 2007.

Oelszlaeger-Kosturek B.: Studia o aktywnym uczeniu się dzieci. Wybrane problemy edukacji wczesnoszkolnej. Materiały dla studentów i nauczycieli. Katowice 2013.

Oelszlaeger-Kosturek B.: Wybrane problemy edukacji wczesnoszkolnej w kontekście treści podręczników szkolnych. W: B. Kasáčová, S. Kariková, B. Oelszlaeger-Kosturek (red.): Nauczyciel. Teoretyczno-empiryczne konteksty edukacji wczesnoszkolnej. Cieszyn 2015.

Oelszlaeger-Kosturek B.: Nauczyciel i uczeń. Teoria i praktyka odbioru oraz transmisji informacji w edukacji wczesnoszkolnej. Katowice 2018.

Radwiłowiczowa M., Morawska Z.: Metody nauczania początkowego, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1986.

Rzepecka-Roszek E.: Czy stosowanie OK jest okey?. „Język Polski w Szkole IV-VI” 2006-2007, nr 4.

Skrzypczak J.: Metody i narzędzia oceny podręczników szkolnych. „Życie Szkoły” 1996/2.

Sterna D.: Ocenianie kształtujące w praktyce. Centrum Edukacji Obywatelskiej. Warszawa 2014.

Sterna D.: Uczę (się) w szkole. Centrum Edukacji Obywatelskiej. Warszawa 2014.

Waloszek D. (red.): Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Obszary sporów, poszukiwań, wyzwań i doświadczeń w kontekście zmian oświatowych. Kraków 2010.

Waloszek D.: Między przedszkolem a szkołą: rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole. Warszawa 2014.

Waloszek D.: Wybrane zagadnienia edukacji człowieka w dzieciństwie. Kraków 2009.

Wilgocka-Okoń B.: Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. Warszawa 2003.

Włoch S., Włoch A.: Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Warszawa 2009.

Zelonka M., Wróbla T.: Praca nauczyciela i ucznia w klasach I-III. Wydawnictwo Szkole i Pedagogiczne. Warszawa 1990.

Żytko M.: Kilka uwag o praktyce kształcenia zintegrowanego. W: M. Żytko (red.): Kształcenie zintegrowane. Problemy teorii i praktyki. Warszawa 2002.

Zasoby internetowe:

https://www.ceo.org.pl/pl ( ocenianie kształtujące)

Podręczniki i programy nauczania dla klas 1-3 SP.

Czasopisma pedagogiczne z serii m.in. „Życie Szkoły”, „Nauczanie początkowe”, „Nauczyciel z Klasą”;

Zakres tematów:

1. Cele, metody, formy i środki dydaktyczne - ich istota i zakres wykorzystania. Aktywizujące metody kształcenia w klasach I-III (m.in. burza mózgów, burza pytań, symulacje, śniegowa kula, słoneczko, gry dydaktyczne, metoda projektów, metoda sześciu myślących kapeluszy Edwarda de Bono).

2. Projektowanie i planowanie zajęć edukacyjnych w klasach I-III. Analiza przykładowych scenariuszy zajęć .

4. Wskazanie i omówienie alternatywnych sposobów oceniania i motywowania dzieci (m.in. metoda zielonego ołówka). Ocenianie kształtujące jako dobra alternatywna dla tradycyjnego modelu nauczania w edukacji wczesnoszkolnej. Przykładowe sposoby realizacji OK w klasach 1-3, zeszyt Ok, NaCoBeZu.

Metody dydaktyczne:

metody podające (wykład, prezentacja multimedialna), metody poszukujące (problemowe, ćwiczeniowo-praktyczne, dyskusja), wybrane metody aktywizujące

Metody i kryteria oceniania:

Scenariusz zajęć edukacyjnych - samodzielne zaprojektowanie cyklu zajęć edukacyjnych dla każdej z klas I-III – porównawczo - na określony temat kompleksowy.

• Scenariusz powinien zostać przygotowany na 4 godzinne zajęcia zintegrowane osobno dla klasy I, II i III. Tematyka zajęć powinna dotyczyć jednego tematu.

• Elementy scenariusza: temat kompleksowy, temat dzienny, klasa, cel ogólny, cele szczegółowe, edukacje wiodące, cele z podstawy programowej, metody pracy, formy pracy, środki dydaktyczne, przebieg zajęć.

• Ocenie podlegają: prawidłowo wyznaczone cele, odpowiedni dobór metody, dostosowanie zajęć do wieku dziecka, zróżnicowanie form pracy, środków dydaktycznych, możliwość zainteresowania zajęciami przez dzieci, zastosowanie metod aktywizujących.

Uwagi:

ZTP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)