Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

(B16) z zakresu metodyk specjalnych: Metodyka kształcenia nieseparacyjnego 2 [12-OA-S1-12MS.2-NS] semestr letni 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: (B16) z zakresu metodyk specjalnych: Metodyka kształcenia nieseparacyjnego 2 [12-OA-S1-12MS.2-NS]
Zajęcia: semestr letni 2019/2020 [2019/2020L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 10:35 - 12:05
sala 019
Budynek B (Cieszyn, ul. Bielska 62) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 18
Prowadzący: Sebastian Mrózek
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Gajdzica Z., Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych. Jako przyczynek do poszukiwania koncepcji integracyjnej, Impuls, Kraków 2013

• Gajdzica Z., Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych, Impuls, Kraków 2011

• Mihilewicz S. (red.), Dziecko z trudnościami w rozwoju, Impuls, Kraków 2005

• Thompson J., Specjalne potrzeby edukacyjne, PWN, Warszawa 2013

• Kowaluk M., Efektywność terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami w uczeniu się, UMCS, Lublin 2009

• Leśniewska K., Puchała E., Zaremba L., Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży, MEN, Warszawa 2011

• Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Część 1 i 2, MEN, Warszawa 2010

• Rozenbajgier M., Powodzenie edukacyjne uczniów niepełnosprawnych w systemie integracyjnym, "Text", Kraków 2006

• Cytowska B., Winczura B., Stawarski A., Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju, Impuls, Kraków 2008

• Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T., Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela, Impuls, Kraków 2011

• Speck O., Inkluzja edukacyjna a pedagogika lecznicza, Harmonia Universalis, Gdańsk 2013

• Mitchell D., Sprawdzone metody w edukacji specjalnej i włączającej. Strategie nauczania poparte badaniami, Harmonia Universalis, Gdańsk 2016

• Serafin T., Kształcenie specjalne w systemie oświaty. Vademecum dla organu prowadzącego, dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009

• Grochmal-Bach B., Czyż A., Skoczek A., Segregacja, Integracja, Inkluzja, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013

• Kulbaka J., Niepełnosprawni. Z dziejów kształcenia specjalnego, APS, Warszawa 2012

• Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Impuls, Kraków 2015

• Ośrodek Rozowju Edukacji, www.ore.edu.pl

• Rozporządzenia i ustawy regulujące kształcenie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych

• Janiszewska-Nieścioruk Z., (red.): Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, Impuls, Kraków 2007

• Walczowska-Dutka M.: Program nauki komunikacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Wyd. Impuls, Kraków 2005

Literatura uzupełniająca:

• Bobkowicz-Lewartowska L.: Niepełnosprawność intelektualna. Diagnozowanie edukacji i wychowanie, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2011

• Naprawa R., Tanajewska A., Korzeniowska E.: Program nauczania dla II etapu edukacji w szkole masowej lub szkole specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (dla klas IV-VI), Wyd. Harmonia, Gdańsk 2009

• Naprawa R., Tanajewska A., Korzeniowska E.: Program nauczania zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w szkole masowej lub szkole specjalnej dla uczniów z niepelnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (dla klas I-III), Wyd. Harmonia, Gdańsk 2009.

Zakres tematów:

-- Funkcjonowanie ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole masowej i szkole integracyjnej (uczeń z lekką niepełnosprawnością, uczeń z głębszą niepełnosprawnością intelektualną)

- Bariery i trudności wynikające ze specyfiki funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w procesie edukacyjnym

(w zakresie przedmiotów objętych podstawą programową)

- Metody pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie

- Tworzenie Indywidualnych Program Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET)

- Obserwacje zajęć w placówkach nieseparacyjnych oraz stopniowe włączanie się w proces lekcyjny

- Przygotowanie konspektu zajęć dla grupy uczniów w niesegregacyjnym systemie kształcenia i ich realizacja

Metody dydaktyczne:

metoda rozmowy, poglądowa, poszukująca, działania praktycznego, obserwacji

analiza literatury i dokumentów. przygotowanie konspektu zajęć oraz jego realizacja

Metody i kryteria oceniania:

- 90% obecności na zajęciach (dozwolona jedna nieobecność nieusprawiedliwiona),

- aktywny udział w zajęciach,

- przedstawienie i realizacja przygotowanego projektu zajęć,

- przygotowanie pracy pisemnej (esej lub recenzja artykułu z zakresu szkolnictwa/edukacji nieseparacyjnej).

Uwagi:

OA

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)