Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe 1 12-PE-WIP-N1-7SD1
semestr letni 2019/2020
seminarium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium dyplomowe 1 12-PE-WIP-N1-7SD1
Zajęcia semestr letni 2019/2020 (2019/2020L) (zakończony)
seminarium (S), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 18:00 - 19:30
sala 229
Bielska 62 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 4
Limit miejsc: 4
Prowadzący: Malwina Rolka
Literatura:

Literatura podstawowa:

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010 (2009).

Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2002.

Maszke A. W., Metody i techniki badań pedagogicznych, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.

Podstawy metodologii badań w pedagogice, red. S. Palka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009 .

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

Babbie E., Podstawy badań społecznych, przeł. W. Betkiewicz i inni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Creswell J. W., Projektowanie badań naukowych: metody jakościowe, ilościowe i mieszane, przeł. J. Gilewicz, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch , Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa (od) 2003.

Krüger H.-H., Metody badań w pedagogice, przeł. D. Sztobryn, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.

Metody badań pedagogicznych w zarysie, red. A. Góralski, Wydawnictwo Universitas Rediviva, Warszawa 2009.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 (2010, 2009).

Rubacha K., Metody zbierania danych w badaniach pedagogicznych [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 .

Zakres tematów:

Treści zajęć są uzależnione od wybranego tematu pracy dyplomowej. Seminarium będzie prowadzone jako cykl indywidualnych konsultacji mających na celu weryfikację poprawności przygotowywanych przez seminarzystów koncepcji prac dyplomowych.

Metody dydaktyczne:

konsultacje indywidualne w zakresie opracowywanej problematyki pracy dyplomowej

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna

Wymagania merytoryczne

opracowanie koncepcji pracy dyplomowej (temat, założenia, problematyka, struktura);

wybór literatury podstawowej z zakresu planowanych badań.

Kryteria oceny

Skala ocen 2.0-5.0. Ocenie podlega:

poprawność merytoryczna i językowa opracowanego konspektu pracy dyplomowej;

stopień rozeznania w literaturze przedmiotu z zakresu planowanych badań.

Przebieg procesu weryfikacji

Praca w formie pisemnej. Wymogi formalne: czcionka Times New Roman; rozmiar czcionki 12; odstęp 1,5.

Uwagi:

dr Rolka

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.