Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy edukacji wielo- i międzykulturowej [12-PE-WIP-S1-2PEW] semestr zimowy 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy edukacji wielo- i międzykulturowej [12-PE-WIP-S1-2PEW]
Zajęcia: semestr zimowy 2019/2020 [2019/2020Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 8:50 - 9:35
sala 104
Budynek B (Cieszyn, ul. Bielska 62) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 23
Prowadzący: Sylwia Ryszawy
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Lalak D.: Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość: zderzenie kultur we współczesnym świecie. Warszawa 2007.

Lewowicki T., Szczurek-Boruta A., Suchodolska J. (red.): Pedagogika międzykulturowa wobec wykluczenia społecznego i edukacyjnego. Toruń 2011, Wyd. Adam Marszałek.

Lewowicki T., Suchodolska J. (red.): Dzieci w procesie kształtowania postaw kulturowych. Przewodnik po ścieżkach edukacji regionalnej , wielo- i międzykulturowej. Materiały dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. Katowice-Cieszyn-Warszawa-Kraków 2011. Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Melosik Z.: Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej. Kraków 2007, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Nikitorowicz J.: Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa 2009, WAiP.

Nikitorowicz J.: Kreowanie tożsamości dziecka. Gdańsk 2005, GWP.

Literatura uzupełniająca:

Bokszański Z.: Tożsamości zbiorowe. Warszawa 2006, Wyd. Nauk. PWN.

Boski P.: Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik do psychologii międzykulturowej. Warszawa 2009.

Chromiec E.: Dziecko wobec obcości kulturowej. Gdańska 2004.

Grzybowski P. : Spotkania z Innymi. Czytanki do edukacji międzykulturowej. Kraków 2011.

Grzybowski P.: Edukacja międzykulturowa – przewodnik. Kraków 2008.

Kłoskowska A.: Kultury narodowe u korzeni. Warszawa 1996, Wyd. Nauk. PWN.

Lewowicki T., Ogrodzka – Mazur E., Szczurek – Boruta A. (red.): Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie. Katowice 2000, Wyd. UŚ.

Lewowicki T., Ogrodzka-Mazur E., Szczurek-Boruta A. (red.) Praca nauczyciela w warunkach wielokulturowości - studia i doświadczenia z pogranicza polsko-czeskiego. Toruń 2008, Wyd. Adam Marszałek.

Lewowicki T., Różańska A., Piechaczek-Ogierman G. (red.): Wielokulturowość i problemy edukacji. Toruń 2012, Wyd. Adam Marszałek.

Lewowicki T., Szczurek-Boruta A. (red.): Szkoła na pograniczach. Katowice 2000, Wyd. UŚ.

Lewowicki T., Szczurek-Boruta A., Ogrodzka-Mazur E. (red.): Teorie i modele badań międzykulturowych. Cieszyn-Warszawa 2006, Wyd. UŚ, WSP ZNP.

Młynarczyk- Sokołowska A., Szostak –Król: Bajki międzykulturowe – w poszukiwaniu rozwiązań metodycznych w obszarze edukacji międzykulturowej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. „Edukacja międzykulturowa”, 2012, nr 1.

Ogrodzka-Mazur E.: Kompetencja aksjologiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym. Studium porównawcze środowisk zróżnicowanych kulturowo. Katowice 2007, Wyd. UŚ.

Olbrycht K.: Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby. Katowice 2002, Wyd. UŚ.

Potoniec K., Szostak – Król K. (red.): Przygody Innego. Bajki w edukacji międzykulturowej. Białystok 2011.

Szczurek-Boruta A.: Edukacja i odkrywanie tożsamości w warunkach wielokulturowości – szkice pedagogiczne. Cieszyn-Kraków 2007, Wyd. UŚ.

Zakres tematów:

1-2. Edukacja regionalna – cele, przedmiot, zakresy pojęć.

3. Edukacja wielokulturowa, edukacja międzykulturowa – cele, przedmiot, zakresy pojęć.

4. Wyzwania współczesnej edukacji w obliczu przemian społeczno–kulturowych (analiza artykułów).

5-6. Wykorzystanie zabaw, bajek, baśni, opowiadań, filmów w pracy z małym dzieckiem w zakresie edukacji międzykulturowej.

7. Kształtowanie tolerancji i przeciwdziałanie stereotypom.

8. Kreowanie tożsamości małego dziecka – program uwrażliwiania kulturowego.

9. Analiza tekstów naukowych z zakresu pedagogiki międzykulturowej, rozwiązywanie problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych w odniesieniu do małego dziecka.

10. Psychospołeczne aspekty kontaktów międzykulturowych w kontekście migracji, emigracji, uchodźstwa.

11-14. Edukacja wielokulturowa i edukacja międzykulturowa wobec problemów dzieci różniących się pod względem etnicznym, narodowym, kulturalnym, rasowym, płci, sprawności intelektualnej, fizycznej, własnej świadomości, stylów bycia i życia - praktyczne przykłady realizacji ćwiczeń, zajęć.

Metody dydaktyczne:

analiza krytyczna i praktyczna weryfikacja poznanych zagadnień; analiza tekstów źródłowych – metody podające(pogadanka); metody problemowe (dyskusja, burza mózgów), metody eksponujące (ekspozycja); metody praktyczne

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium:

Znajomość i rozumienie najważniejszych treści ćwiczeń. Umiejętność wyrażania własnej opinii w oparciu o literaturę naukową.

Kolokwium zaliczeniowe ma charakter pisemny. Zawiera pytania otwarte.

Student otrzymuje najniższą ocenę pozytywną po zdobyciu minimum 50% maksymalnej punktacji, najwyższą po uzyskaniu 95% punktacji.

Czas trwania kolokwium to ok. 40 minut.

Uwagi:

mgr S. RYszawy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)