Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zoologia – strunowce [W2-S1BI19-1BL-34] semestr letni 2019/2020
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Zoologia – strunowce [W2-S1BI19-1BL-34]
Zajęcia: semestr letni 2019/2020 [2019/2020L] (zakończony)
Wykład [W], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 8:15 - 9:45
sala B-216
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Bankowa 9) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 66
Limit miejsc: 80
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Karina Wieczorek
Strona domowa grupy: http://usosweb.us.edu.pl
Literatura:

bowiązkowa

Zamachowski W., Zyśk A. 1997. Strunowce Chordata. Podr. Zool.. Wyd. Nauk. WSP, Kraków.

Jasiński A. 1973. Zootomia kręgowców. PWN. T. 1-2, Warszawa.

Szarski H. (red.), 1976. Anatomia porównawcza kregowców. PWN, W-wa.

Grodziński Z. (red.) 1979. Zoologia - strunowce i przedstrunowce. PWN, Warszawa.

Urbanek A. 2007. Jedno istnieje tylko zwierzę... Myśli przewodnie biologii porównawczej. MIIZPAN.

Dzik J. 2015. Zoologia. Różnorodność i pokrewieństwa zwierząt. Wyd. Uniw. Warszawskiego. W-wa.

uzupełniająca

Dobrowolski K., Klimaszewski S. M., Szelęgiewicz H. 1981. Zoologia. WSiP, Warszawa.

Ferens B., Wojtusiak R. J. 1960. Ornitologia ogólna. PWN, Warszawa.

Grodziński Z. 1981. Anatomia i embriologia ryb. PWRiL, Warszawa.

Juszczyk W. 1987. Płazy i gady krajowe. PWN, Warszawa.

Kowalski K. 1971. Ssaki. Zarys teriologii. PWN, Warszawa.

Kubik J, Klimaszewski S. M. 1969. Podręcznik Zootomii. PWN.

Schmidt-Nielsen K., 1997. Fizjologia zwierząt. Adaptacja do środowiska. PWN. Warszawa.

Szarski H. 1985. Historia zwierząt kręgowych. PWN, Warszawa.

Zakres tematów:

osłonice (Tunicata), bezczaszkowce (Acrania),

kręgowce (Vertebrata):

bezżuchwowce (Agnatha)

ryby (Pisces)

płazy (Amphibia)

gady (Reptilia)

ptaki (Aves)

ssaki (Mammalia)

Metody dydaktyczne:

wykład

w tym semestrze także materiały on-line

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja wiedzy o treść wykładów i zalecaną w sylabusie literaturę przedmiotu: podstawową i uzupełniającą. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie zajęć laboratoryjnych i uzyskanie pozytywnej oceny.

Egzamin pisemny - testowy. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie, co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe jednokrotnego wyboru - w sumie 60 pytań.

Jednocześnie warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na wszystkich ćwiczeniach (w razie choroby, czy innej ważnej przyczyny nieobecności, student jest winny zaliczyć dany temat ćwiczeń u prowadzącego) i uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ocena pozytywna z ćwiczeń.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ocena pozytywna z ćwiczeń.

Zaliczony egzamin stanowi jednocześnie zaliczenie wykładu.

Skala ocen (z ćwiczeń i egzaminu):

bdb: 91-100% punktów

+db: 86-90%

db 76-85%

+dst: 61– 75%

dst: 51-60%

ndst: 0 – 50% punktów

Uwagi:

2 semestr biologia (I stopnia) stacjonarne moduły obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)