Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium specjalizacyjne II W2-S2BI19-2BL-08
semestr letni 2019/2020
Laboratorium, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium specjalizacyjne II W2-S2BI19-2BL-08
Zajęcia semestr letni 2019/2020 (2019/2020L) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala sale KHEZ
Bankowa 9 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Izabela Poprawa
Literatura:

Publikacje naukowe i popularno-naukowe dotyczące poszczególnych zagadnień omawianych w trakcie seminariów.

Zakres tematów:

Zagadnienia do prezentacji zespołowych

1. Wybrane często spotykane choroby genetyczne

2. Rzadkie choroby genetyczne

Debata:

1. Granice eksperymentu biologicznego i medycznego – debata w oparciu o książkę „Trupia farma” Bill Bass

2. Coronavirus SARS-CoV-2 fakty i mity

Tutorial na temat pisania naukowych i popularnonaukowych tekstów biologicznych.

Metody dydaktyczne:

1. Referat w oparciu o prezentację multimedialną.

2. Debata.

3. Dyskusja.

4. Esej.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się średnia obejmująca: 1. ocenę za esej, 2. ocenę za prezentację zespołową, 3. ocenę za udział w debacie, 4. ocenę ciągłą uczestnictwa w dyskusji.

1. Sprawdzian umiejętności autoprezentacji i pracy w zespole– przygotowanie referatu naukowego na zadane tematy. bdb – student samodzielnie wygłasza referat z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, dyskutuje zagadnienia związane z tematyką seminarium, wyraża wątpliwości, definiuje problemy i szuka rozwiązań. db - student samodzielnie wygłasza referat z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz dyskutuje zagadnienia związane z tematyką seminarium. dst – student czytając napisany tekst wygłasza referat z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz podejmuje próby dyskusji na zagadnienia związane z tematyką seminarium. ndst - student nie potrafi wygłosić referatu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, nie potrafi podjąć dyskusji na zagadnienia związane z tematyką seminarium. Studenci w dwuosobowych zespołach w wyznaczonej przez osobę prowadzącą zajęcia kolejności w ramach pracy własnej przygotowują prezentację multimedialną i wygłaszają w oparciu o nią 30-45-minutowy referat związany z tematyką zajęć. Następnie odbywa się dyskusja nad wartością merytoryczną i dydaktyczną prezentacji.

2. Debata Sprawdzenie umiejętności dyskusji, argumentowania, zadawania pytań, pracy zespołowej - przygotowanie debaty na zadany lub wybrany przez studentów temat (zespół "za" i zespół "przeciw") bdb - student jest bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, aktywnie uczestniczy w debacie, poprawnie formułuje pytania, argumentuje i dyskutuje. db - student jest dobrze przygotowany merytorycznie, stara się uczestniczyć w debacie, poprawnie formułuje pytania, argumentuje i dyskutuje. dst - student jest słabo przygotowany merytorycznie, mało aktywnie uczestniczy w debacie, z trudem samodzielnie formułuje pytania i przedstawia argumenty. ndst – student jest nieprzygotowany merytorycznie, nie uczestniczyć w debacie, nie dyskutuje, jest całkowicie bierny.

3. Ocena ciągła Podstawowe wiadomości związane z tematyką każdych zajęć, które umożliwią dyskutowanie problematyki poruszanej przez prowadzącego i referującego. bdb – student aktywnie dyskutuje na temat treści przedstawionych na seminarium; samodzielnie formułuje opinie oraz wnioski wynikające ze znanych i zasłyszanych na seminarium treści. db - student dyskutuje na temat treści przedstawionych na seminarium; samodzielnie formułuje opinie oraz wnioski wynikające ze znanych i zasłyszanych na seminarium treści. dst - student wykazuje problemy w dyskutowaniu treści przedstawionych na seminarium, z trudem samodzielnie formułuje opinie oraz wnioski wynikające ze znanych i zasłyszanych na seminarium treści. ndst - student nie dyskutuje w ogóle na temat treści przedstawionych na seminarium, z trudem formułuje opinie oraz wnioski wynikające ze znanych i zasłyszanych na seminarium treści. Na każdych zajęciach osoba prowadząca będzie oceniała aktywność studenta w prowadzonych dyskusjach.

4. Esej. Oceniana będzie umiejętność pisemnej wypowiedzi na zadany temat. Esej będzie oceniony w skali 5-2 gdzie ocena niedostateczna (2) oznacza brak eseju.

Uwagi:

HEZ

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.