Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika rodziny W6-PE-WZ-N1-3PRO
semestr letni 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pedagogika rodziny W6-PE-WZ-N1-3PRO
Zajęcia semestr letni 2019/2020 (2019/2020L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 11:45 - 12:30
sala 020
Bielska 62 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 25
Prowadzący: Urszula Klajmon-Lech
Literatura:

H. Cudak: Szkice z badań nad rodziną. Kielce 1995, WSP im. J. Kochanowskiego.

4. A. Giza-Poleszczuk: Rodzina a system społeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej. Warszawa 2005, UW.

5. S. Kawula, J. Brągiel, A. W. Janke (red.): Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Toruń 2004.

6. D. Lalak, T. Pilch (red.): Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Warszawa 1999, Wyd. Żak.

7. Z. Tyszka (2002): Rodzina we współczesnym świecie, Poznań, s. 13-59

8. D. Jabłoński, L. Ostasz: Zarys wiedzy o rodzinie, małżeństwie, kohabitacji i konkubinacie. Perspektywa antropologii kulturowej i ogólnej, Olsztyn 2001

9. A. Seweryńska: Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej. Przewodnik dla wychowawców i nauczycieli, Warszawa 2003

10. W. Badura-Madej (wybór): Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Interart, 1996, Roz. I

11. B. Jakubowska, J. Markiewicz: Rodzina w kryzysie, Warszawa 2002

1. H. Cudak: Funkcje rodziny w pierwszych okresach rozwojowych dziecka. Warszawa 2000, WSP TWP w Warszawie.

2. S. Kawula: Kształty rodziny współczesnej. Szkice familologiczne, Toruń 2005.

3. A. Kwak: Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa 2005, rozdz. III, VI.

4. K. Slany: Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków 2002, s. 116-173.

5. E. Sowa-Behtane: Rodziny wielokulturowe. Kraków 2016, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wyd. WAM.

6. T. Szlendak: Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa 2011, PWN.

7. L. Turos: Wychowawcze i kulturotwórcze funkcje rodziny. Warszawa 2004, Wyd. Szkoła Wyższa TWP w Warszawie.

8. Z. Tyszka: Socjologia rodziny. Warszawa 1979, PWN.

9. Z. Tyszka: Rodzina współczesna – jej geneza i kierunki przemian. W: M. Ziemska (red.): Rodzina współczesna. Warszawa 2005, UW.

10. W. Warzywoda-Kruszyńska, P. Szukalski (red) Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie, Łódź 2004.

11. Z. Zaborowski: Rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza. Warszawa 1980, Wyd. Nasza Księgarnia.

12. M. Ziemska: Postawy rodzicielskie. Warszawa 1973, Wyd. Wiedza Powszechna.

13. M. Ziemska: Rodzina a osobowość. Warszawa 1979, Wyd. Wiedza Powszechna.

14. E. Kaliszek: Rodzina wobec zagrożeń. Rodzina wobec szans. Socjopsychopedagogika rodziny. Studium rodziny pełnej. Warszawa 2019, Wyd. Diffin.

15. U. Klajmon-Lech: Trajektoria rodziców dzieci z rzadkimi chorobami genetycznymi. Formy społecznego wsparcia. Toruń 2018, Wyd. Adam Marszałek.

Zakres tematów:

Przemiany zachodzące we współczesnej rodzinie

1. Samotni rodzice.

2. Rodziny adopcyjne

3. Trwałe kohabitacje.

4. Rodzinne patchworki.

5. Rodziny zrekonstruowane.

6. Wielorodziny.

7. Rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością.

8. Rodziny dysfunkcyjne.

9. Układy sieciowe osób starszych

Metody dydaktyczne:

Praca z tekstem

Dyskusja.

Praca w grupach

Metoda projektu.

Prezentacja multimedialna

Metody i kryteria oceniania:

Ocena projektu oraz prezentacji dotyczących przemian rodziny współczesnej. Studenci indywidualnie lub w parach przygotowują projekt, a następnie prezentują go podczas zajęć. Oceniający bierze pod uwagę dobór źródeł (literatury, źródeł internetowych), bogactwo i wszechstronność treści, klarowność w przedstawieniu tematu, sposób prezentacji.

Uwagi:

Ped. POWiWDŻwR, sem. 2 niestacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.