Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia specjalizacyjna I W2-S2BT19-2BT-03
semestr zimowy 2019/2020
Laboratorium, grupa nr 5

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pracownia specjalizacyjna I W2-S2BT19-2BT-03
Zajęcia semestr zimowy 2019/2020 (2019/2020Z) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 8:00 - 14:30
sala sale KM
Jagiellońska jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Sławomir Borymski, Anna Markowicz, Magdalena Noszczyńska, Magdalena Pacwa-Płociniczak, Tomasz Płociniczak, Sławomir Sułowicz
Literatura:

Piśmiennictwo zalecane indywidualnie z zakresu studiowanego tematu oraz dotyczące metod badawczych niezbędnych w jego realizacji.

Zakres tematów:

Cyfrowe narzędzia w nauce.

Bankowanie szczepów.

Izolacja DNA z gleby zanieczyszczonej węglowodorami.

Wyznaczanie w glebie zanieczyszczonej węglowodorami ogólnej liczebności bakterii oraz liczebności bakterii zdolnych do degradacji węglowodorów. Izolacja szczepów bakterii degradujących węglowodory.

Analiza bioróżnorodności funkcjonalnej zespołów mikroorganizmów w glebie zanieczyszczonej węglowodorami metodą BIOLOG

Analiza próbek z zastosowaniem chromatografii gazowej (GC) i wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC).

Metody dydaktyczne:

Zajęcia laboratoryjne pod nadzorem prowadzącego, mające na celu zapoznanie studentów z technikami stosowanymi w mikrobiologii środowiskowej. Wykonywanie doświadczeń indywidualnie lub w zespołach 2-osobowych, w zależności od tematu zajęć. Przygotowanie do planowania i prowadzenia doświadczeń z zakresu biotechnologii środowiska. Dyskusje dotyczące metod stosowanych do oceny bioróżnorodności i aktywności mikroorganizmów glebowych.

Metody i kryteria oceniania:

Ciągła ocena umiejętności praktycznych:

Bardzo dobry: student rozumie celowość badanego problemu, jest zaangażowany i kreatywny w rozwiązywaniu bieżących problemów, jest systematyczny, solidnie wykonuje i zna zasady stosowanych metod badawczych, bezbłędnie wykonuje obliczenia chemiczne, sporządza dokładną dokumentację, prawidłowo interpretuje wyniki, aktywnie uczestniczy w dyskusjach i dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Dobry: student rozumie celowość badanego problemu, jest zaangażowany w rozwiązywanie bieżących problemów, jest systematyczny, solidnie wykonuje i zna zasady stosowanych metod badawczych, wykonuje z pomocą obliczenia chemiczne, poprawnie sporządza dokumentację, interpretuje wyniki z niewielką pomocą prowadzącego, uczestniczy w dyskusjach i dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Dostateczny: student potrzebuje dodatkowych wskazówek do wykonania konkretnych zadań i posługiwania się aparaturą, jest słabo zaangażowany w realizację zajęć, nie wykazuje aktywności podczas dyskusji, ma problemy z obliczeniami chemicznymi i sporządzaniem odczynników, z pomocą prowadzącego sporządza dokumentację i interpretuje wyniki, dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Niedostateczny: student nie rozumie sensu prowadzonych zadań, niedbale wykonuje powierzone mu zadania, nie prowadzi rzetelnej dokumentacji, nie potrafi analizować wyników i wyciągać wniosków.

Uwagi:

MIK

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.