Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika penitencjarna [06-PE-RT-S1-10] semestr letni 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pedagogika penitencjarna [06-PE-RT-S1-10]
Zajęcia: semestr letni 2019/2020 [2019/2020L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi poniedziałek (nieparzyste), 8:00 - 9:30
sala 201
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Danuta Raś
Literatura:

Bednarczak S., Wprowadzenie do metodyki pracy penitencjarnej, COSSW, Kalisz 1994

Bielicki E.: Determinanty funkcjonowania podkultur przestępczych a proces resocjalizacji, Bydgoszcz 1980

Ciosek M., Izolacja więzienna, Gdańsk 1993

Głowik T. (red), Oddziaływanie penitencjarne i terapeutyczne w zakładach karnych i aresztach śledczych w 2010r., CZSW, Warszawa 2011

Hołyst B., Ambroziak W., Stępniak P. (red): Więziennictwo nowe wyzwania, Warszawa – Poznań – Kalisz 2001

Hołyst B., Redo S. (red), Problemy więziennictwa u progu XXI wieku, Warszawa 1996

Kozaczuk F.: Resocjalizacja Instytucjonalna. Perspektywy i zagrożenia, Rzeszów 2004

Linowski K., Kontakty skazanych na karę pozbawienia wolności ze światem zewnętrznym, Ostrowiec Świętokrzyski 2002

Lasaocik Z., Praktyki religijne więźniów, PWN, Warszawa 1993

Machel H., Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski. Studium penitencjarno – pedagogiczne, Kraków 2006

Machel H.: Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Wyd. Arche, Gdańsk 2003

Raś D.: O poprawie winowajców w więzieniach i zakładach dla nieletnich, Katowice 2005

Rejman J.: System wychowawczy zakładu penitencjarnego dla młodzieży, Rzeszów 2000

Szczczaniak P., Metodyczne aspekty oddziaływania na więźniów. W: Bulenda T., Musidłowski R., System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce. Warszawa 2003

Szczepaniak P., Kara pozbawienia wolności a wychowanie, Warszawa 2003

Szczepaniak P., Konteksty pedagogiki penitencjarnej, „Resocjalizacja Polska”, 2011, nr 2

Szczepaniak P., Pedagogika penitencjarna – przegląd problemów, Prace IPSiR, t. 13, 2003

Szymanowska A., Więzienie i co dalej. Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2003

Szymanowski T., Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego, Warszawa 2005

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej.

2. Systemy odbywania kary pozbawienia wolności jako swoiste ramy oddziaływań penitencjarnych. Analiza możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych.

3. Środki oddziaływań penitencjarnych, klasyfikacja, ogólna charakterystyka.

4. Możliwości wykorzystania pracy i nauczania w resocjalizacji osadzonych.

5. Zajęcia kulturalno-oświatowe w pracy z osadzonymi.

6. Rola i znaczenie wychowawcy penitencjarnego w procesie resocjalizacji osadzonych.

7. Kierunki zmian w polskiej penitencjarystyce.

Metody dydaktyczne:

dyskusja, praca zespołowa

Metody i kryteria oceniania:

Jak wyżej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)