Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika rodziny W6-PE-WZ-S1-3PRO
semestr letni 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pedagogika rodziny W6-PE-WZ-S1-3PRO
Zajęcia semestr letni 2019/2020 (2019/2020L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 8:50 - 9:35
sala 20
Bielska 62 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 25
Prowadzący: Urszula Klajmon-Lech
Literatura:

F. Adamski: Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002, s.141-216

2. S. Badora, B. Czeredrecka, D. Marzec: Rodzina i formy jej wspomagania. Kraków 2001, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

3. H. Cudak: Szkice z badań nad rodziną. Kielce 1995, WSP im. J. Kochanowskiego.

4. A. Giza-Poleszczuk: Rodzina a system społeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej. Warszawa 2005, UW.

5. S. Kawula, J. Brągiel, A. W. Janke (red.): Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Toruń 2004.

6. D. Lalak, T. Pilch (red.): Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Warszawa 1999, Wyd. Żak.

7. Z. Tyszka (2002): Rodzina we współczesnym świecie, Poznań, s. 13-59

8. D. Jabłoński, L. Ostasz: Zarys wiedzy o rodzinie, małżeństwie, kohabitacji i konkubinacie. Perspektywa antropologii kulturowej i ogólnej, Olsztyn 2001

9. A. Seweryńska: Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej. Przewodnik dla wychowawców i nauczycieli, Warszawa 2003

10. W. Badura-Madej (wybór): Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Interart, 1996, Roz. I

11. B. Jakubowska, J. Markiewicz: Rodzina w kryzysie, Warszawa 2002

1. H. Cudak: Funkcje rodziny w pierwszych okresach rozwojowych dziecka. Warszawa 2000, WSP TWP w Warszawie.

2. S. Kawula: Kształty rodziny współczesnej. Szkice familologiczne, Toruń 2005.

3. A. Kwak: Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa 2005, rozdz. III, VI.

4. K. Slany: Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków 2002, s. 116-173.

5. E. Sowa-Behtane: Rodziny wielokulturowe. Kraków 2016, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wyd. WAM.

6. T. Szlendak: Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa 2011, PWN.

7. L. Turos: Wychowawcze i kulturotwórcze funkcje rodziny. Warszawa 2004, Wyd. Szkoła Wyższa TWP w Warszawie.

8. Z. Tyszka: Socjologia rodziny. Warszawa 1979, PWN.

9. Z. Tyszka: Rodzina współczesna – jej geneza i kierunki przemian. W: M. Ziemska (red.): Rodzina współczesna. Warszawa 2005, UW.

10. W. Warzywoda-Kruszyńska, P. Szukalski (red) Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie, Łódź 2004.

11. Z. Zaborowski: Rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza. Warszawa 1980, Wyd. Nasza Księgarnia.

12. M. Ziemska: Postawy rodzicielskie. Warszawa 1973, Wyd. Wiedza Powszechna.

13. M. Ziemska: Rodzina a osobowość. Warszawa 1979, Wyd. Wiedza Powszechna.

14. E. Kaliszek: Rodzina wobec zagrożeń. Rodzina wobec szans. Socjopsychopedagogika rodziny. Studium rodziny pełnej. Warszawa 2019, Wyd. Diffin.

15. U. Klajmon-Lech: Trajektoria rodziców dzieci z rzadkimi chorobami genetycznymi. Formy społecznego wsparcia. Toruń 2018, Wyd. Adam Marszałek.

Zakres tematów:

1. Przemiany zachodzące we współczesnej rodzinie

2. Samotni rodzice

3. Trwałe kohabitacje.

4. Rodzinne patchworki.

5. Obieralne koligacje rodzinne.

6. Rozwodowy łańcuch pokrewieństwa.

7. Rodziny rekonstruowane.

8. Wielorodziny.

10. Ponowne małżeństwa.

11. Rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością.

12. Rodziny dysfunkcyjne.

13. Układy sieciowe osób starszych

Metody dydaktyczne:

Praca z tekstem

Dyskusja.

Praca w grupach

Metoda projektu.

Prezentacja multimedialna

Metody i kryteria oceniania:

Ocena projektu oraz prezentacji dotyczących przemian rodziny współczesnej. Studenci indywidualnie lub w parach przygotowują projekt, a następnie prezentują go podczas zajęć. Oceniający bierze pod uwagę dobór źródeł (literatury, źródeł internetowych), bogactwo i wszechstronność treści, klarowność w przedstawieniu tematu, sposób prezentacji.

Uwagi:

dr hab. U. Klajmon-Lech

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.