Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej W6-PE-WZ-S1-2PPOW
semestr letni 2019/2020
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Podstawy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej W6-PE-WZ-S1-2PPOW
Zajęcia semestr letni 2019/2020 (2019/2020L) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 20
Bielska 62 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 25
Prowadzący: Urszula Klajmon-Lech
Literatura:

Albański L., Gola S., Wybrane zagadnienia z pedagogiki opiekuńczej, wyd. KPSW, Jelenia Góra 2013.

Badora S., Z zagadnień pedagogiki opiekuńczej, wyd. PWSZ, Tarnobrzeg 2009.

Badora S., Zięba-Kołodziej B., Pedagogika opiekuńcza perspektywy myślenia o rodzinie, wyd. Difin, Warszawa 2015.

Brągiel J., S. Badora (red.): Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej. Opole 2005, Wyd. UO

Dąbrowski Z.: Pedagogika opiekuńcza w zarysie. T 1, 2. Olsztyn 2000, Wyd. UWM

Gajewska G., Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki, wyd. PEKW „Gaja”, Zielona Góra 2009.

Kamińska U: Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania. Katowice 2003, Wyd. UŚ

Kelm A.: Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej. Warszawa 2000, Wyd. Akadem. Żak.

Badora S., Brągiel J.: Formy pracy opiekuńczo-wychowawczej, Częstochowa 1997.

Badora S.: Rodziny i instytucje w opiece zastępczej (w:) Rodzina polska na przełomie wieków, red. J. Żebrowski, Gdańsk 2001.

Balcerek J.: Prawa dziecka, PWN, Warszawa 1986.

Biedroń M.: Funkcja opiekuńcza rodziny wielkomiejskiej, Kraków 2006.

Błeszyński J. J.: Kluczowe zagadnienia przysposobienia i funkcjonowania rodzin adopcyjnych, Kraków 2005.

Czyż E.: Dziecko i jego prawa, Warszawa 1992.

Forward S.: Toksyczni rodzice, Warszawa 1993.

Gajewska G.: Elementy pedagogiki opiekuńczej oraz metodyki opieki i wychowania, Zielona Góra 2001.

Gałkowska M.: Psychologia domowa, Olsztyn 1997.

Gordon T.: Wychowanie bez porażek, Warszawa 1991.

Ignatowicz J., Piasecki K., Pietrzykowski J., Winiarz J.: Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, Warszawa 1993.

Kawula S., Brągiel J., Janke W.: Pedagogika rodziny, Toruń 1997.

Kawula S.: Rodziny ryzyka (w:) Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, red. D. Lalak, T. Pilch, Warszawa 1999.

Kutiak K. Rodzinne wartości wychowawcze podkarpackiej wsi, Olsztyn 2000.

Łopatkowa M.: Samotność dziecka, Warszawa 1989.

Maciaszkowa: Z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej, 1990.

Marzec D.: Opieka nad dzieckiem w dobie przemian społecznych, Częstochowa 2004.

Marzec- Holka K.(red.): Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej, Bydgoszcz 2005.

Ostrowska K., Milewska E.: Adopcja, teoria i praktyka, Warszawa 1999.

Stelmaszuk Z.W. (red.): Zmiany w systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą. Perspektywa europejska, Katowice 2001.

Stochmiałek J.: Kierunki rozwoju współczesnej pedagogiki opiekuńczej i specjalnej, WSP, Częstochowa 1993.

Wojciechowska- Charlak B.: Środowiska opiekuńczo-wychowawcze, Kielce 2002.

Szczepańska M. (red)., Praca opiekuńczo wychowawcza, Tom I Kontekst teoretyczny, wyd. AMW, Gdynia 2015.

Szczepańska M. (red)., Praca opiekuńczo wychowawcza, Tom II Kontekst metodyczny, wyd. AMW, Gdynia 2016.

Szczepańska M. (red)., Praca opiekuńczo wychowawcza, Tom III Kontekst autorski, wyd AMW, Gdynia 2016.

Zakres tematów:

Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej. Geneza, przedmiot, zadania, podstawowe pojęcia.

2. Działalność opiekuńczo-wychowawcza na przestrzeni dziejów.

3. Opieka jako kategoria rodzinna, moralna, społeczna, prawna, wychowawcza.

4. Wielowymiarowość potrzeb ponadpodmiotowych i wynikające z nich implikacje opiekuńcze.

5. Modele pomocy.

6. Opiekun-wychowawca. Dyspozycje osobowościowe, postawy opiekuńcze. Koncepcje opiekuna-wychowawcy w poglądach wybranych pedagogów.

7. Zadania opiekuńczo-wychowawcze rodziny w zaspakajaniu potrzeb dziecka.

8. Opieka nad dzieckiem w sytuacji choroby i niepełnosprawności.

9. Formy opieki nad ludźmi starymi i niepełnosprawnymi.

10. Funkcja opiekuńcza szkoły.

11. Aktualne problemy pedagogiki opiekuńczej: Sieroctwo społeczne, euro sieroctwo, Dziecko osamotnione w rodzinie dysfunkcyjnej.

12. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza w ujęciu porównawczym.

Metody dydaktyczne:

wykład z prezentacją multimedialną

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny z treści wykładu oraz wybranych zagadnień z ćwiczeń

Uwagi:

dr hab. U. Klajmon-Lech

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.