Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu 06-PC-N1-MPDNIP
semestr zimowy 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Metodyka pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu 06-PC-N1-MPDNIP
Zajęcia semestr zimowy 2019/2020 (2019/2020Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 11:15
sala 210
Grażyńskiego jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 21
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anida Szafrańska
Literatura:

- Aktualne akty prawne dotyczące organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno - pedagogicznej podstawy programowej.

- Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych, opracowanie: Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 2014, Dostępne na: http://www.kp.kalisz.pl/bibliografia/pdf/Edukacja_wlaczajaca_dzieci_niepelnosprawnych.pdf.

- Bogdanowicz M. Kisiej B. Przasnyska M.: Metoda Weroniki Sherborne w terapii wspomaganiu rozwoju dziecka, WSiP Warszawa 1989.

- Cieszyńska J., Korendo M.: Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od narodzin do 6 roku życia. Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.

- Lovaas O.I.: Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo. WSiP, Warszawa 1993.

- Minczakiewicz E., M.: Jak pomóc w rozwoju dziecka z zespołem Downa. Poradnik dla rodziców i wychowawców, Kraków 2001.

- Olechnowicz H.,:U źródeł rozwoju dziecka, WSiP, Warszawa.

- Rainka A., Taranko K.: Spotkania z dramą. Praktyczne zastosowania metody w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo „Harmonia”, Gdańsk 2014.

- Rola B., Dubińska B., Piotrowicz R.: Poznaję i akceptuję siebie i innych. Scenariusze zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym, Credo, Katowice 2013.

Zakres tematów:

1. Edukacja przedszkolna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną (edukacja segregacyjna, integracyjna i włączająca) - analiza aktów prawnych. Założenia i treści współczesnego wychowania przedszkolnego. Alternatywne formy edukacji przedszkolnej. Cele i zadania edukacji przedszkolnej. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

2. Adaptacja przedszkolna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną – źródła, trudności, możliwości wspomagania.

3. Zasady, formy i metody pracy dydaktyczno-wychowawczej z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym. Zadania nauczyciela.

4. Stymulowanie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym: Metody J. Cieszyńskiej, H., Olechnowicz, O. I. Lovaasa.

5. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego, aktualne programy wychowania przedszkolnego, podręczniki, książki pomocnicze dla dzieci, opracowania metodyczne dla nauczycieli.

Metody dydaktyczne:

Metody podające, problemowe i praktyczne:

Przygotowanie projektu zajęć - opracowanie i przygotowanie do praktycznego przedstawienia jednej z poznanych metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w przedszkolu.

Metody i kryteria oceniania:

Projekt zajęć z wykorzystaniem poznawanych metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w przedszkolu – opracowanie teoretyczne i praktyczne.

Za każdy składnik projektu student otrzymuje punkty:

1. Scenariusz zajęć – 5 pkt.

2. Opracowanie pomocy – 5 pkt.

3. Przebieg zajęć – 5 pkt.

4. Realizacja celów zajęć – 5pkt.

Ocena bardzo dobra (20 pkt.) – systematyczna praca w ciągu semestru, wysoka jakość przygotowanego projektu, niestandardowe podejście.

Ocena dobra (16-19 pkt.) – systematyczna praca w ciągu semestru, dobra jakość przygotowanego projektu, standardowe podejście.

Ocena dostateczna (12-15 pkt.) – zadowalająca praca w ciągu semestru, zadowalająca jakość przygotowanego projektu.

Ocena niedostateczna (0-11 pkt.) – jakość projektu niewystarczająca, z wieloma brakami, niewystarczająca frekwencja (ponad 50% zajęć opuszczonych).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.