Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grafika warsztatowa [13-GR-SM-GW6] semestr letni 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Grafika warsztatowa [13-GR-SM-GW6]
Zajęcia: semestr letni 2019/2020 [2019/2020L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 12:15 - 13:00
sala 5
Budynek C (Cieszyn, ul. Niemcewicza 6) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: 2
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jarosław Skutnik
Literatura:

Krejča A.: Techniki sztuk graficznych. WAiF. Warszawa 1984.

Jurkiewicz A.: Podręcznik metod grafiki artystycznej. Arkady. Warszawa 1975.

Catafal J., Oliva C.: Techniki graficzne. Arkady. Warszawa 2004.

Katalogi oraz inne publikacje dotyczące wydarzeń artystycznych związanych tematycznie z programem pracowni.

Aktualne teksty krytyczne poświęcone sztuce.

Zakres tematów:

W pracowni grafiki warsztatowej zakres realizowanych tematów odnosi się do zainteresowań studentów i wynika z ich indywidualnych wyborów. W procesie twórczym, student formułuje problemy artystyczne i sposoby ich rozwiązania, weryfikuje je w dyskusji indywidualnej i grupowej a poprzez stosowanie zróżnicowanych rozwiązań warsztatowych, konkretyzuje pomysły w postaci gotowych dzieł. Każdemu etapowi pracy twórczej towarzyszy obserwacja otaczającego świata wzbogacona wyobraźnią oraz permanentnie wzbogacaną wiedzą i umiejętnościami. Ostatecznej konstrukcji i zakresowi tematyki prac (założono również możliwość wyboru zagadnień zaproponowanych przez prowadzącego pracownię) sprzyja świadomość i zdolność do jej artystycznej realizacji z wykorzystaniem technik graficznych.

Metody dydaktyczne:

W realizacji tematyki modułu wykorzystuje się metody praktyczne oparte na działalności artystycznej studenta. W grupie tych metod wiodącą jest metoda realizacji zadań twórczych, optymalna w realizacji warsztatu aktywności twórczej (graficznego). W programie artystycznych działań warsztatowych towarzyszą jej metody problemowe (sprzyjające samodzielnemu zdobywaniu i przetwarzaniu wiedzy oraz umiejętności) opierające się na obserwacji życia artystycznego (np. wystawy, festiwale, przeglądy) i różnych form jego opisu i oceny (np. analizy krytyczne, literatura przedmiotu, przekazy medialne). W przygotowaniu studenta do oceny wartości dzieł i działań własnych służą metody waloryzacyjne i impresyjne. Ostanie z nich kształtują umiejętność krytycznego spojrzenia na własną twórczość artystyczną oraz animują zaangażowanie w życie artystyczne (poprzez udział w wystawach i prezentacjach prac własnych i innych artystów).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym kryterium oceny jest poziom osiągniętych efektów kształcenia założonych w module przedmiotu. O wartości ostatecznej oceny (najwyższy współczynnik wagi oceny) decyduje jakość rozwiązań formalnych i stylistycznych wykorzystanych w realizacji wybranej tematyki prac. Ocenę konstruuje się na podstawie obserwacji całego procesu twórczego, w tym obserwacji zajęć warsztatowych oraz na podstawie dyskusji (indywidualnej i grupowej) nad konkretnymi rozwiązaniami. Wysoko ocenianym fragmentem całego procesu oceny jest poziom argumentacji i sposób prezentacji indywidualnych pomysłów i rozwiązań w ramach wystaw końcowosemestralnych.

Uwagi:

dr hab. J. Skutnik

Wskazane jest czynne uczestnictwo studentów w wydarzeniach artystycznych związanych obszarowo i tematycznie z problematyką poruszaną na zajęciach w pracowni grafiki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)