Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie i realizowanie ilościowych badń naukowych 12-PE-S3-PRIBN
semestr zimowy 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Projektowanie i realizowanie ilościowych badń naukowych 12-PE-S3-PRIBN
Zajęcia semestr zimowy 2019/2020 (2019/2020Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 14:00 - 17:45
sala 07
Bielska 62 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 10
Prowadzący: Alina Szczurek-Boruta
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Babbie E. (2008): Badania społeczne w praktyce. Tłum. W. Betkiewicz, M. Bucholc, P. Gadomski, J. Haman, A. Jasiewicz-Betkiewicz, A. Kloskowska-Dudzińska, M. Kowalski, M. Mozga. Warszawa, WN PWN.

Brzeziński J. (2005): Metodologia badań psychologicznych. Warszawa, WN PWN.

Creswell J.W. (2013): Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Tłum. J. Gilewicz, Kraków, Wyd. UJ.

Gnitecki J.(1994): Zarys metodologii badań w pedagogice empirycznej. Zielona Góra, WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego

Konarzewski K. (2000): Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa, WSiP.

Krajewski J., Lewowicki T., Nikitorowicz J. (red.) (2001): Problemy współczesnej metodologii. Olecko, Wszechnica Mazurska w Olecku.

Kubinowski D., Nowak M. (red.) (2006): Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Kraków, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Lewowicki T. (1995): Dylematy metodologii pedagogiki. W: Lewowicki T. (red.): Dylematy metodologiczne pedagogiki. Warszawa–Cieszyn, Wyd. UW, UŚ, Filia w Cieszynie.

Łobocki M., (1999): Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Nowak S. (2012): Metodologia badań społecznych. Warszawa, WN PWN.

Palka S. (2006): Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk, GWP.

Paluchowski W. J. (2001): Diagnoza psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe. Warszawa, WN Scholar.

Pilch T., T. Bauman (red.) (2001): Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Rubacha K. (2008): Metodologia badań nad edukacją. Warszawa, Wyd. Akademickie

i Profesjonalne.

Wysocka E. (2013): Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Literatura uzupełniająca

Frankfort-Nachmias Ch., D. Nachmias (2001): Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań 2001, Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Giddens A. (2001): Nowe zasady metody socjologicznej. Pozytywna krytyka socjologii interpretatywnych. Tłum. G. Worowiecka. Kraków 2001, Zakład Wydawniczy Nomos.

Gnitecki J., (2006): Orientacje metodologiczne we współczesnej pedagogice. W:

Gnitecki J.: Status metodologiczny nauk pedagogicznych. Poznań 2006, Wyd. Naukowe UAM.

Goriszowski W. (2001): Metodologiczne podstawy pedagogicznych badań porównawczych. „Nauczyciel i Szkoła” 2001, 3-4 (12-13).

Krüger H.–H. (2005): Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. Tłum. D. Sztobryn. Wstęp i opracowanie B. Śliwerski. Gdańsk, GWP.

Krüger H.-H., Pfaff N. (2006): Metody badań pedagogicznych. Tłum. D. Sztobryn. W: Śliwerski B., (red.): Pedagogika. T.2. Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych. Gdańsk, GWP.

Lewowicki T., (2001): Szkic do dziejów metodologii pedagogiki (czyli- o czym warto pamiętać czytając niniejszy zbiór opracowań). W: Krajewski J., Lewowicki T., Nikitorowicz J., red.: Problemy współczesnej metodologii. Olecko, Wszechnica Mazurska.

Łobocki M. (2000): Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Palka S. (1989): Teoria pedagogiczna a praktyczne doświadczenia nauczycieli. Warszawa, WSiP.

Palka S. (1994): Stan i możliwości rozwoju pedagogiki ogólnej w Polsce. W: Michalski S., Ossowski R. (red.): Nauki pedagogiczne w Polsce. Tradycja, współczesność, przyszłość. Bydgoszcz, Wyd. WSP w Bydgoszczy.

Palka S. (2003): Pedagogika w stanie tworzenia. Kontynuacje. Kraków, Wyd. UJ.

Palka S. (2004): Badania z pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych. W: Palka S. (red.): Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych. Kraków, Wyd. UJ.

Palka S. (red.) (2004): Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych. Kraków, Wyd. UJ.

Palka S. (2006): Humanistyczne podejście w badaniach pedagogicznych i praktyce pedagogicznej. W: Kubinowski D., Nowak M. (red.): Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Zakrzewska M. (1994): Analiza czynnikowa w budowaniu i sprawdzaniu modeli psychologicznych. Poznań, WN UAM.

Zakres tematów:

1. Projektowanie badań naukowych – aspekty metodologiczne i organizacyjne – wprowadzenie w problematykę.

2. Analiza porównawcza różnych ujęć/koncepcji projektowania badań naukowych.

3. Projektowanie i realizowanie ilościowych badań naukowych w praktyce.

4. Badania ilościowe w praktyce - interpretacja wyników badań.

5. Burza mózgów – hamletowski dylemat badania ilościowe czy jakościowe.

6. Konstruowanie badań pedagogicznych (praca w grupach).

7. Prowadzenie badań pedagogicznych w terenie.

8. Opracowanie, prezentacja wyników, formułowanie wniosków, wskazywanie kierunków dalszych badań – podsumowanie, ewaluacja.

Metody dydaktyczne:

metoda przypadków, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, problemowy, dyskusja, burza mózgów, praca z książką

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia modułu na najniższym dopuszczalnym poziomie (ocena dostateczna) jest uzyskanie minimum 50% maksymalnej punktacji za wykonanie i zaliczenie wszystkich zadań przewidzianych w module.

Ocenie podlega:

obecność i aktywny udział w zajęciach 0-1 pkt.;

jakość realizacji wszystkich zadań zleconych przez prowadzącego w formie pracy indywidualnej lub grupowej 0-3 pkt.;

zaprojektowanie, zrealizowanie badań ilościowych i interpretacja ich wyników 0-6 pkt.

Ocena bardzo dobra - uzyskanie 9-10 pkt. ocena dobra - 7-8 pkt. ocena dostateczna - 5-6 pkt. ocena niedostateczna poniżej 5 pkt.

Uwagi:

st dokt.

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.