Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratorium umiejętności społecznych W3-PS-SM-LUS
semestr letni 2019/2020
Laboratorium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Laboratorium umiejętności społecznych W3-PS-SM-LUS
Zajęcia semestr letni 2019/2020 (2019/2020L) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
co drugi poniedziałek (nieparzyste), 11:30 - 13:00
sala 6
Grażyńskiego jaki jest adres?
co drugi poniedziałek (parzyste), 11:30 - 13:00
sala P
Grażyńskiego jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 14
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Latusek, Marcin Moroń
Literatura:

literatura obowiązkowa

Bernard, H. S. i MacKenzie, K. R. (2004). Podstawy terapii grupowej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Grzesiuk, L. i Trzebińska, E. (1978). Jak ludzie porozumiewają się. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Jedliński, K. i inni (2008). Trening interpersonalny. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Kozak, A. (2014). Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców. Warszawa: Wydawnictwo Helion.

Rickenbacher, C. E. i Scannell, E. E. (2014). Zbiór gier rozwijających umiejętności interpersonalne. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

literatura uzupełniająca

Adams, K. i Galanes, G. J. (2008). Komunikacja w grupach. Warszawa: PWN.

Brown, R. (2006). Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Naukowe.

Sęk, H. i Cieślak, R. (2005). Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne. W: H. Sęk i R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie (s. 11-28). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Janda, L. (1998). Twój miłosny autoportret. 24 testy psychologiczne dotyczące miłości, seksu i związków. Warszawa: Jacek Santorski & Co wydawnictwo.

Jarmuż, S. i Witkowski, T. (2004). Podręcznik trenera. Wrocław: Biblioteka Moderatora.

Kossowska, M., Jarmuż, S., Witkowski, T. (2008). Psychologia dla trenerów. Kraków: "a Wolters Kluwer Business".

Kozak, A. i Łaguna, M. (2009). Metody prowadzenia szkoleń: czyli niezbędnik trenera. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Król-Fijewska, M. (1993). Trening asertywności. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości PTP.

Łaguna, M. i Fortuna, P. (2009). Przygotowanie szkolenia, czyli jak dobry początek prowadzi do sukcesu. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Mika, S. (1987). Psychologia społeczna. Warszawa: PWN.

Mulvihill, M.i Scannell, M. (2014). Zbiór gier doskonalących burzę mózgów. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Nęcki, Z. (1996). Komunikacja międzyludzka. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej.

Praszkier R. i Różycki A. (1983). Bliskie spotkania. Rzecz o treningu grupowym. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Rosenberg, M. B. (2012). Porozumienie bez przemocy. O języku serca. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Scannell, M. i Scannnell, E. E. (2013). Zbiór gier i zabaw motywacyjnych dla zespołów. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Schneider-Corey, M. i Corey, G. (2002). Grupy – metody grupowej pomocy psychologicznej. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

Steward, J. (red.) (2010). Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zakres tematów:

1. Zasady pracy w grupie i kontrakt grupowy.

2. Kształtowanie komunikacyjnych umiejętności nadawczych: komunikaty typu Ja, mówienie o własnych emocjach, indeksowanie.

3. Kształtowanie umiejętności rozumienia własnych reakcji emocjonalnych.

4. Badanie i ćwiczenie umiejętności respektowania swoich psychicznych granic.

5. Kształtowanie umiejętności efektywnego zadawania pytań.

6. Analiza oporu w procesie grupowym.

7. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów przez zastosowanie efektywnej komunikacji.

8. Kształtowanie umiejętności udzielania wsparcia społecznego.

9. Badanie umiejętności podejmowania zróżnicowanych ról grupowych.

10. Ćwiczenie umiejętności udzielania informacji zwrotnej.

11. Analiza procesu grupowego.

12. Analiza struktury grupy i ról grupowych oraz ich ewolucji w czasie trwania treningu.

13. Analiza działań trenera w odpowiedzi na wydarzenia komunikacyjne.

14. Analiza stosowności aktywności i ćwiczeń treningowych do aktualnie dziejących się procesów i konfliktów w grupie.

15. Podsumowanie. Zaliczenie.

Metody dydaktyczne:

Metody warsztatowe

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa dla modułu jest ustalana w oparciu o następujące kryteria:

1. Kolokwium (wg kryteriów w opisie narzędzia weryfikacji).

Skala ocen:

51%-60% (wyniku maksymalnego) – dostateczny (3,0; E)

61%-70% - dostateczny plus (3,5; D)

71%-80% - dobry (4,0; C)

81%-90% - dobry plus (4,5; B)

91%-100% - bardzo dobry (5,0; A)

2. Aktywność w czasie zajęć – obejmująca zaangażowaną obecność na wszystkich zajęciach treningu. Nieobecność na zajęciach powinna być usprawiedliwiona i nie przekraczać 10% czasu treningu.

80% zaangażowanego uczestnictwa – dostateczny (3,0; E)

81 – 85 % zaangażowanego uczestnictwa – dostateczny plus (3,5; D)

86 – 90 % zaangażowanego uczestnictwa – dobry (4,0; C)

91 – 95% zaangażowanego uczestnictwa – dobry plus (4,5; B)

96 – 100% zaangażowanego uczestnictwa – bardzo dobry (5,0; A)

Uzyskana średnia stanowi podstawę do wystawienia oceny końcowej, zgodnie z przyjętymi progami:

3,00 do 3,25 – dostateczny (3,0; E);

3,26 do 3,75 – dostateczny plus (3,5; D);

3,76 do 4,25 – dobry (4,0; C);

4,26 do 4,60 – dobry plus (4,5; B);

4,61 do 5,00 – bardzo dobry (5,0; A).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.