Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Redakcja językowa W1-FP-E-S1-RJ
semestr zimowy 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Redakcja językowa W1-FP-E-S1-RJ
Zajęcia semestr zimowy 2020/2021 (2020/2021Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 13:45 - 15:15
sala zajęcia zdalne
Plac Sejmu Śląskiego jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 11
Prowadzący: Paweł Majerski
Literatura:

1. D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz: Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej. Warszawa 1973.

2. D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz: Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności leksykalnej (Słownictwo rodzime), Warszawa 1987.

3. www.poradniajęzykowa.pl. Red. K. Wyrwas. Katowice 2007.

4. A. Majewska-Tworek, T. Piekot, E. Wolańska, A. Wolański, M. Zaśko-Zielińska: Jak pisać i redagować. Poradnik redaktora. Wzory tekstów użytkowych. Red. A. Kubiak-Sokół. Warszawa 2010.

Słowniki poprawnej polszczyzny, słowniki ortograficzne i interpunkcyjne.

- słowniki ogólne języka polskiego (słowniki PWN: języka polskiego i ortograficzny: http://sjp.pwn.pl).

Słownik języka polskiego. Red. W. Doroszewski. T. 1–11. Warszawa 1958–1969, zob. http://sjp.pwn.pl/doroszewski/.

Słownik języka polskiego. Red. M. Szymczak. T. 1–3. Warszawa 1994.

Słownik współczesnego języka polskiego. Red. B. Dunaj. Warszawa 1996.

- słowniki poprawnej polszczyzny

Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN. Red. A. Markowski, Warszawa 2002.

M. Bańko, M. Krajewska: Słownik wyrazów kłopotliwych. Warszawa 1994.

A. Markowski: Słownik poprawnej polszczyzny dla młodzieży. Warszawa 1995.

P. Müldner-Nieckowski: Wielki słownik skrótów i skrótowców. Wrocław 2007.

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN. Red. A. Markowski. Warszawa 2004.

- słowniki ortograficzne i interpunkcyjne

Nowy słownik ortograficzny PWN wraz z zasadami pisowni i interpunkcji. Red. E. Polański. Warszawa 1996.

Wielki słownik ortograficzny języka polskiego PWN z zasadami pisowni i interpunkcji. Red. E. Polański. Warszawa 2003 (zob. http://so.pwn.pl/).

E. Polański, A. Skudrzyk: Słownik pisowni łącznej i rozdzielnej. Gdańsk 2000.

Zob. rejestr słownikowy: http://www.poradniajezykowa.us.edu.pl/index.php?action=slowniki.

Na zajęciach wskazywane będą fragmenty publikacji umieszczonych w bibliografii, a także dodatkowe adresy rozpraw i artykułów dotyczących omawianych zagadnień.

Zakres tematów:

Zajęcia poświęcone są problemom językowego opracowania tekstu, które podporządkowujemy normom współczesnej polszczyzny, a także zagadnieniom redakcyjnym i korektorskim, analizie kompozycji studiów naukowych oraz dzieł literackich. Akcent położony będzie na kryteria komunikatywności (autor – instancje pośredniczące – czytelnik), sprawne funkcjonowanie aparatu przypisowego, osobliwości pisarskiego stylu.

Metody dydaktyczne:

Praca w trybie ćwiczeniowym: opracowywanie przesyłanych tekstów, wnikliwa analiza pracy redakcyjnej i korektorskiej, dyskusja, krótkie referaty osób zainteresowanych konkretnymi zagadnieniami.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa wynika z rejestru obecności, stopnia przygotowania do zajęć, aktywności studenta oraz efektu realizowania zadań (praca z przesyłanymi w ciągu semestru tekstami). Cenne będzie sięgnięcie przez uczestników zajęć po literaturę uzupełniającą i umiejętne wykorzystywanie jej w trakcie spotkań.

Uwagi:

3 semestr fil. pol. I stopnia, specjalność edytorstwo i redakcja tekstu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.