Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka angielskiego: Moduł 1, Rozumienie tekstu 1 [W1-FA-JB-S1PNJ1-RT-1] semestr zimowy 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyczna nauka języka angielskiego: Moduł 1, Rozumienie tekstu 1 [W1-FA-JB-S1PNJ1-RT-1]
Zajęcia: semestr zimowy 2020/2021 [2020/2021Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 11:30 - 13:00
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 31
Limit miejsc: 32
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Ślęzak-Świat
Literatura:

Vince, M. (2009) Advanced English Practice. 3rd Edition. Macmillan. (materiał z sekcji Vocabulary: str. 188-264)

French, A. (2009) CAE Testbuilder. Macmillan. (Paper 1 i 4, Reading i Listening z Testów 1-4)

Wielki słownik angielsko-polski/polsko-angielski PWN-Oxford; Longman Dictionary of Contemporary English 6th Edition (lub

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary lub Oxford Advanced Learner’s Dictionary); słowniki internetowe.

Opcjonalne materiały wskazane przez prowadzącego.

Zakres tematów:

Teksty zawarte w podręczniku, np. Leisure activities, Travel and movement, News events, Places, Media and advertising, The natural world, Work, Business and Money, People and Relationships, Social problems.

Metody dydaktyczne:

Liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) w semestrze: 30.

Liczba godzin pracy własnej studenta: 50.

Podczas zajęć studenci wykonują ćwiczenia związane z materiałem z podręcznika kursowego (np. rekonstrukcja tekstu poprzez

uzupełnianie brakujących wyrazów, dopasowywanie słów do ich definicji, parafrazowanie lub tłumaczenie zdania z użyciem

podanego słowa-klucza i inne).

Metody: (np.) praca indywidualna, praca w parach, burza mózgów.

Opis pracy własnej studenta:

• czytanie i słuchanie materiałów w języku angielskim i wykonywanie przewidzianych do nich ćwiczeń,

• analiza tekstów pod kątem nowych słów, fraz, kolokacji, wyrażeń idiomatycznych oraz zapamiętywanie nowego materiału

leksykalnego,

• korzystanie ze słownika jedno- i dwujęzycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem koniecznym do otrzymania zaliczenia jest obecność na zajęciach.

Nieobecności na zajęciach muszą być usprawiedliwione oryginalnym zwolnieniem lekarskim. Dopuszczalne są dwie

nieobecności w semestrze bez zwolnienia lekarskiego.

Studenci oceniani są na podstawie pisemnych testów bieżących (kartkówek) oraz pisemnego testu końcowego.

Ocena bieżąca uwzględnia również brak należytego przygotowania do zajęć, brak wymaganych materiałów, lub

niewykonywanie poleceń prowadzącego. Testy bieżące kończą się oceną „tu i teraz” i wpływają na ocenę końcową, ale nie

zdaje się ich ponownie w przypadku niepowodzenia. Wobec nieusprawiedliwionej nieobecności studenta na teście, wpisana

zostaje ocena niedostateczna.

Ocena końcowa jest średnią oceny testu końcowego (testów końcowych) i średniej z testów bieżących/oceny bieżącej.

Warunkiem zaliczenia zajęć jest otrzymanie oceny pozytywnej z testu końcowego, bez względu na to, jak niskie były oceny z

testów bieżących.

Uwagi:

I rok filologii angielskiej, specjalność języki biznesu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)