Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kościół Katolicki wobec masonerii [11-KRK-T-219] semestr letni 2020/2021
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Kościół Katolicki wobec masonerii [11-KRK-T-219]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
Wykład [W], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Andrzej Uciecha
Literatura:

Encyklik papieskie i dokumenty kościelne:

Klemens XII – In eminenti (1738); Benedykt XIV – Providas (1751); Pius VII – Ecclesiam (1821); Pius VIII– Traditi (1829); Pius IX – Qui pluribus (1846);

Leon XIII – Humanum genus (1884); Pius X – Pascendi (1907). Wypowiedzi Benedykta XV, Piusa XI i Piusa XII; masoneria w Kodeksie Prawa Kanonicznego.

Deklarację Kongregacji Nauki Wiary o stowarzyszeniach masońskich (1983): Quaesitum est: de associationibus massonicis.

List kard. P.Gasparriego do Jouin 20 czerwca 1919.

Greccy filozofowie przyrody u Hipolita Rzymskiego (Philosophumena sive Refutatio omnium haeresium I 1-16), VoxP 17(1997) z. 32-33), s. 429-431

A.Zwoliński, Religia masońska, Kraków 2015, Wydawnictwo M; Zbigniew Suchecki OFMConv, Kościół a masoneria, Kraków 2001, wyd. „M”.

S.Załęski SI, O masonii na źródłach wyłącznie masońskich, Przegląd Powszechny XVIII (kwiecień, maj, czerwiec 1888), Kraków 1888, s. 295-317.

Tomasz Błaszczyk, Wpływ masonerii na duchowieństwo katolickie na Śląsku do połowy XIX wieku, Saeculum Christianum 11 (2004) nr 1, s. 29-35.

Ernest Jouin, Le peril judéo-maçonnique. La judéo-maçonnerie et la revolution socjale, Le Revue Internationale des Sociétés Secrètes, Paris 1921.

Zakres tematów:

Celem wykładu jest poznanie:

historyczno-teologicznych aspektów argumentacji antymasońskiej w dokumentach Kościoła katolickiego na tle przemian społeczno-kulturowych i politycznych;

formalno-literackich metod kościelnej polemiki z wolnomularstwem; charakterystyki koncepcji eklezjologicznych stanowiących fundament walki Kościoła z masonerią.

Badanie fenomenu masonerii jako organizacji tajemnej i „międzynarodowego ruchu społecznego”; geneza, struktury, loże i ryty wolnomularstwa.

Tematyka zajęć:

1. Tajemnica, wtajemniczenie i wtajemniczeni:

w kierunkach starożytnej filozofii; w nauczaniu ojców Kościoła i pisarzy wczesnochrześcijańskich; w systemach heterodoksyjnych, w szkołach gnostyckich, w heretyckich odmianach judaizmu

2. Analiza i komentarz encyklik papieskich i dokumentów kościelnych; stanowisko Kościoła na podstawie Kodeksów Prawa Kanonicznego. Kontekst społeczno-religijny; aspekty teologiczno-dogmatyczne; koncepcje antropologiczne. Analiza porównawcza.

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy połączony z prezentacją multimedialną jako wprowadzenie do dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną, na którą się składa:

a/ przygotowanie komentarza do wskazanych tekstów zgodnie z podanym harmonogramem;

b/ umiejętność aktualizacji omawianych zjawisk;

c/ obecność i aktywny udział w wykładach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)