Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Święta, królowa, żona, matka, sufrażystka. Historia równouprawnienia kobiet od starożytności do dzisiaj 11-KRK-R1-108
semestr zimowy 2020/2021
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Święta, królowa, żona, matka, sufrażystka. Historia równouprawnienia kobiet od starożytności do dzisiaj 11-KRK-R1-108
Zajęcia semestr zimowy 2020/2021 (2020/2021Z) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 9:45 - 11:15
sala zajęcia zdalne
Jordana 18 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Andrzej Uciecha
Literatura:

Jan Chryzostom, Jakie kobiety należy brać za żony?, Vox Patrum 29(2009) t. 53-54, tłum.T.Krynicka, s.559-621.

Hildegarda z Bingen, Scivias. Poznaj drogi Pana t.1 i t. 2, Źródła Monastyczne 57, Tyniec 2011.

Proceder podróży i życia mego awantur, red. Roman Pollak, Kraków 1957 (pamiętniki Reginy Salomei Pilsztynowej ).

Marie-Jeanne Roland, Pamiętniki, przeł. I. Wachlowska, Czytelnik, Warszawa 1976).

Listy Katarzyny z Potockich Kossakowskiej Kasztelanowej Kamienskiej: 1754-1800, Poznań 1883.

Wizerunki niepospolitych niewiast staropolskich XVI-XVIII wieku, Łódź 1972 i Łódź² 1974.

Chrześcijanie w cesarstwie rzymskim II i III wieku. Wybrane zagadnienia życia społecznego, Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova 1, wybór i oprac. W. Myszor, Katowice 2012, s. 148-201;

Opracowania:

E.Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994;

B.Dumézil, Chrześcijańskie korzenie Europy. Konwersja i wolność w królestwach barbarzyńskich od V do VIII wieku, tłum. P.Rak, Kęty 2008.

H.I.Marrou, Historia wychowania w starożytności, tłum. St.Łoś, Warszawa 1969;

Dokumenty Soborów powszechnych I-IV oraz Synody i kolekcje praw I-X, oprac. A. Baron, H. Pietras, WAM Kraków (seria wydawnicza Źródła Myśli Teologicznej);

Kobieta w starożytności chrześcijańskiej, SACh 14, Warszawa 1999 [I.Salamonowicz-Górska, T.Skibiński, S.Strękowski: bibliografia tematu s. 92-98;

L.Małunowiczówna, Strojenie się kobiet w ocenie starożytnych pisarzy chrześcijańskich, Roczniki Humanistyczne 1969, t.17, nr 3, s.95-114;

M.Kowalewska, Bóg-Kosmos-Człowiek w twórczości Hildegardy z Bingen, Lublin 2014;

S. Mill, O rządzie reprezentatywnym. Poddaństwo kobiet, tłum. G.Czernicki, M.Ch. Chyżyńska, Kraków 1995;

Maria Bogucka, Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI-XVIII wieku na tle porównawczym, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 1998.

Łucja Charewiczowa, Kobieta w dawnej Polsce. Do okresu rozbiorów, Lwów 1938.

I.Mroczkowski, Rodzina, gender i nowy feminizm. Podstawy chrześcijańskiej obrony i promocji rodziny, Płock 2014;

Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. Starożytność-Średniowiecze, red. J. Jundziłł, D. Żołądź-Strzelczyk, Bydgoszcz 2002, t. I.

Zakres tematów:

Wykład obejmuje badanie genezy, kontekstu społeczno-religijnego i procesów rozwoju w historii „równouprawnienia” kobiet od starożytności do czasów nowożytnych. Rola chrześcijańskich kobiet w kształtowaniu ideałów i wzorców życia społecznego w starożytności, średniowieczu i czasach nowożytnych (Egeria/Eteria, Scholastyka z Nursji i mniszki, Jadwiga z Andechs, Hildegarda z Bingen, królewna Kinga z Arpadów, Mary Wollstonecraft).

Szczegółowe tematy:

„Czas na kobiecość – relacje z sobą, Bogiem i ludźmi” jako program duchowej detoksykacji;

Ideał kobiety w Piśmie Świętym [ST; NT: Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy św. Pawła]

Ideał kobiety w kulturze antycznej i starożytnym Kościele. Kontekst przemian społeczno-religijnych. Roli kobiety w życiu pierwotnego Kościoła. Wpływy antysomatycznych tendencji dominujących w szkołach gnostyckich.

Ideał kobiety w "jasnym" Średniowieczu.

Ideał kobiety w „ciemnym” Oświeceniu i romantyzmie. Pozycja kobiety wobec przemian okresu Oświecenia.Tendencje współczesne.

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy połączony z prezentacją multimedialną jako wprowadzenie do dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną, na którą się składa:

a/ przygotowanie komentarza do wskazanych tekstów zgodnie z podanym harmonogramem;

b/ umiejętność aktualizacji omawianych zjawisk;

c/ obecność i aktywny udział w wykładach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.