Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Święta, królowa, żona, matka, sufrażystka. Historia równouprawnienia kobiet od starożytności do dzisiaj [11-KRK-R1-108] semestr zimowy 2020/2021
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Święta, królowa, żona, matka, sufrażystka. Historia równouprawnienia kobiet od starożytności do dzisiaj [11-KRK-R1-108]
Zajęcia: semestr zimowy 2020/2021 [2020/2021Z] (zakończony)
Wykład [W], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 9:45 - 11:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Andrzej Uciecha
Literatura:

Jan Chryzostom, Jakie kobiety należy brać za żony?, Vox Patrum 29(2009) t. 53-54, tłum.T.Krynicka, s.559-621.

Hildegarda z Bingen, Scivias. Poznaj drogi Pana t.1 i t. 2, Źródła Monastyczne 57, Tyniec 2011.

Proceder podróży i życia mego awantur, red. Roman Pollak, Kraków 1957 (pamiętniki Reginy Salomei Pilsztynowej ).

Marie-Jeanne Roland, Pamiętniki, przeł. I. Wachlowska, Czytelnik, Warszawa 1976).

Listy Katarzyny z Potockich Kossakowskiej Kasztelanowej Kamienskiej: 1754-1800, Poznań 1883.

Wizerunki niepospolitych niewiast staropolskich XVI-XVIII wieku, Łódź 1972 i Łódź² 1974.

Chrześcijanie w cesarstwie rzymskim II i III wieku. Wybrane zagadnienia życia społecznego, Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova 1, wybór i oprac. W. Myszor, Katowice 2012, s. 148-201;

Opracowania:

E.Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994;

B.Dumézil, Chrześcijańskie korzenie Europy. Konwersja i wolność w królestwach barbarzyńskich od V do VIII wieku, tłum. P.Rak, Kęty 2008.

H.I.Marrou, Historia wychowania w starożytności, tłum. St.Łoś, Warszawa 1969;

Dokumenty Soborów powszechnych I-IV oraz Synody i kolekcje praw I-X, oprac. A. Baron, H. Pietras, WAM Kraków (seria wydawnicza Źródła Myśli Teologicznej);

Kobieta w starożytności chrześcijańskiej, SACh 14, Warszawa 1999 [I.Salamonowicz-Górska, T.Skibiński, S.Strękowski: bibliografia tematu s. 92-98;

L.Małunowiczówna, Strojenie się kobiet w ocenie starożytnych pisarzy chrześcijańskich, Roczniki Humanistyczne 1969, t.17, nr 3, s.95-114;

M.Kowalewska, Bóg-Kosmos-Człowiek w twórczości Hildegardy z Bingen, Lublin 2014;

S. Mill, O rządzie reprezentatywnym. Poddaństwo kobiet, tłum. G.Czernicki, M.Ch. Chyżyńska, Kraków 1995;

Maria Bogucka, Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI-XVIII wieku na tle porównawczym, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 1998.

Łucja Charewiczowa, Kobieta w dawnej Polsce. Do okresu rozbiorów, Lwów 1938.

I.Mroczkowski, Rodzina, gender i nowy feminizm. Podstawy chrześcijańskiej obrony i promocji rodziny, Płock 2014;

Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. Starożytność-Średniowiecze, red. J. Jundziłł, D. Żołądź-Strzelczyk, Bydgoszcz 2002, t. I.

Zakres tematów:

Wykład obejmuje badanie genezy, kontekstu społeczno-religijnego i procesów rozwoju w historii „równouprawnienia” kobiet od starożytności do czasów nowożytnych. Rola chrześcijańskich kobiet w kształtowaniu ideałów i wzorców życia społecznego w starożytności, średniowieczu i czasach nowożytnych (Egeria/Eteria, Scholastyka z Nursji i mniszki, Jadwiga z Andechs, Hildegarda z Bingen, królewna Kinga z Arpadów, Mary Wollstonecraft).

Szczegółowe tematy:

„Czas na kobiecość – relacje z sobą, Bogiem i ludźmi” jako program duchowej detoksykacji;

Ideał kobiety w Piśmie Świętym [ST; NT: Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy św. Pawła]

Ideał kobiety w kulturze antycznej i starożytnym Kościele. Kontekst przemian społeczno-religijnych. Roli kobiety w życiu pierwotnego Kościoła. Wpływy antysomatycznych tendencji dominujących w szkołach gnostyckich.

Ideał kobiety w "jasnym" Średniowieczu.

Ideał kobiety w „ciemnym” Oświeceniu i romantyzmie. Pozycja kobiety wobec przemian okresu Oświecenia.Tendencje współczesne.

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy połączony z prezentacją multimedialną jako wprowadzenie do dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną, na którą się składa:

a/ przygotowanie komentarza do wskazanych tekstów zgodnie z podanym harmonogramem;

b/ umiejętność aktualizacji omawianych zjawisk;

c/ obecność i aktywny udział w wykładach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)