Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesna myśl pedagogiczna jako dziedzictwo antycznych ideałów wychowawczych [11-KRK-R1-111] semestr letni 2020/2021
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Współczesna myśl pedagogiczna jako dziedzictwo antycznych ideałów wychowawczych [11-KRK-R1-111]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
Wykład [W], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 9:45 - 11:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Andrzej Uciecha
Literatura:

Jan Chryzostom, O wychowaniu dzieci, tłum. W.Kania, [w:] Jan Chryzostom, Wybór pism, tłum. H.Paprocki, W.Kania, Warszawa 1974 (PSP XIII).

Klemens Aleksandryjski, Wychowawca, tłum. M.Szarmach, Toruń 2012.

Augustyn, O wartości małżeństwa, w: Pisma Świętego Augustyna o małżeństwie i dziewictwie, tłum. A. Eckmann, Lublin 2003, s.73-116.

Chrześcijanie w cesarstwie rzymskim II i III wieku. Wybrane zagadnienia życia społecznego, Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova 1, wybór i oprac. W. Myszor, Katowice 2012, s. 202-218;

H.I.Marrou, Historia wychowania w starożytności, tłum. St.Łoś, Warszawa 1969;

Werner Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka "Paideia", przekł., red. i wprow. Krzysztof Bielawski, Bydgoszcz 1997;

A.Bober, Rodzina Kościołem domowym według św. Jana Chryzostoma, VoxP 1985, t. 8-9, s. 193-200;

W.Kania, Pierwsza rodzinna katecheza domowa w ujęciu św. Jana Chryzostoma, VoxP 1985, t. 8-9, s. 215-222;

H.Wójtowicz, Zadania rodziny chrześcijańskiej w nauczaniu św. Jana Chryzostoma, VoxP 1985, t. 8-9, s. 201-214;

E.Stanula, Rodzina kształtująca system wartości w ujęciu św. Jana Chryzostoma, [w:] Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX. Materiały z Konferencji (czerwiec 1993 r.), Bydgoszcz 1994, s. 81-94;

A.Uciecha, Rodzina miejscem wychowania w traktacie pedagogicznym „O wychowaniu dzieci” św. Jana Chryzostoma, w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 19/20 (1986/87), s. 65-92; A.Uciecha, Rola ojca w procesie wychowania domowego na podstawie traktatu św. Jana Chryzostoma „O wychowaniu dzieci”, w: Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. Starożytność-Średniowiecze, red. J. Jundziłł, D. Żołądź-Strzelczyk, Bydgoszcz 2002, t. I, s. 205-218; A.Uciecha, Religijny program wychowania w ujęciu Jana Chryzostoma, w: Vox Patrum 29 (2009), t. 53-54, s. 421-432.

Zakres tematów:

Prawda, dobro i piękno jako podstawy starożytnej paideia. Zadania wychowawcy i znaczenie autorytetu w ujęciu biblijnym. Bóg Stwórca jako najwyższy Autorytet i Pedagog. Pedagogia ekonomii zbawienia. Antropologia w teorii wychowania. Obyczaje i zwyczaje w wychowaniu antycznym. Karność i dyscyplina (rythmidzein). Pater familias w nauczaniu św. Jana Chryzostoma. Ukazywania zagrożeń w procesie rozwoju osobowości. Chrześcijański model małżeństwa i rodziny. Postulat wszechstronnego rozwoju człowieka - koncepcja pedagogiki holistycznej. Etyka chrześcijańska w szacie stoickiej.Model chrześcijańskiego wychowania wg Jana Bosko.

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy połączony z prezentacją multimedialną jako wprowadzeniem do dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną, na którą się składa:

a/ przygotowanie komentarza do wskazanych tekstów zgodnie z podanym harmonogramem;

b/ umiejętność aktualizacji omawianych zjawisk;

c/ obecność i aktywny udział w wykładach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)