Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie - sem. 3 06-PS-SM-403
semestr zimowy 2020/2021
seminarium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie - sem. 3 06-PS-SM-403
Zajęcia semestr zimowy 2020/2021 (2020/2021Z) (zakończony)
seminarium (S), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 11
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Górnik-Durose
Literatura:

Bedyńska, S., Cypryańska, M. (red.) (2013). Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO.

Ferguson,G.A., Takane, Y. (kolejne wydania). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN.

Francuz, P., Mackiewicz, R. (2007). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Bedyńska, S., Cypryańska, M. (red.) (2013). Statystyczny drogowskaz 2. Praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO.

Brzeziński, J. (1996 i późniejsze) Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN

Bedyńska, S., Książka, M. (red.) (2012). Statystyczny drogowskaz 3. Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO.

Brzeziński, J. (red) (2004). Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Warszawa: PWN.

Brzeziński, J. (red.)(2011). Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów. Poznań: ZYSK I S-KA

(wybrane rozdziały)

Inne pozycje dostosowane do specyfiki problemów badawczych podejmowanych przez studentów

Zakres tematów:

Dalsza analiza literatury w celu poszerzenia wiedzy teoretycznej i metodologicznej studentów na wybrany temat. Dyskusja nad metodologicznymi i etycznymi rozwiązaniami badań własnych. Przeprowadzenie badań własnych.

Metody dydaktyczne:

Analiza literatury i doniesień z badań, dyskusje grupowe nad określonymi zagadnieniami, prezentacje referatów przez poszczególnych studentów, dyskusja nad rozwiązaniami metodologicznymi i metodami wnioskowania statystycznego dopasowanymi do problematyki badań własnych

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową złożą się oceny uzyskane z referatu, ustnej prezentacji proponowanych rozwiązań metodologicznych oraz projektu badań. Będzie ona obliczana na podstawie następującej formuły: 40% oceny referatu + 60% oceny cześci teoretycznej.

W trakcie semestru z uczestnikami seminarium zostaną uzgodnione terminy indywidualnych prezentacji. Część teoretyczna pracy powinna zostać dostarczony prowadzącemu seminarium nie później niż na tydzień przed końcem semestru.

Referat samodzielnie przygotowany przez studenta/studentkę ma pokazać jego/jej samodzielność i jakość radzenia sobie z rozpracowaniem szczegółowych zagadnień teoretycznych i metodologicznych, odnoszących się do wybranych problemów, będących przedmiotem analizy w ramach seminarium magisterskiego

Podsumowując swoje studia literaturowe i dyskusje grupowe, student/studentka powinien/powinna przedstawić część teoretyczną pracy magisterskiej oraz bazę danych z przeprowadzonych badań.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone na platformie MS TEAMS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.