Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-L30-NS-PR-A-B1.1] semestr letni 2019/2020
lektorat, grupa nr 6

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-L30-NS-PR-A-B1.1]
Zajęcia: semestr letni 2019/2020 [2019/2020L] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 16:30 - 18:00
sala 19
Wydział Prawa i Administracji (Katowice, ul. Bankowa 11b) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Liliana Kałafatiuk
Literatura:

Materiały własne lektora z zakresu tematów realizowanych w kursie e-learningowym.

Zakres tematów:

1. Opisywanie możliwości dla osób decydujących się na „gap year” – roczną przerwę pomiędzy ukończeniem studiów i podjęciem pracy zawodowej. Określanie rutynowych czynności z wykorzystaniem czasu Present Simple.

2. Przedstawienie zasad stosowanych w pismach urzędowych na przykładzie listu motywacyjnego.

3. Wypowiadanie się na temat ofert dla wolontariuszy chętnych do udziału w projektach międzynarodowych. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych z zakresu tematu z użyciem czasu Present Continuous.

4. Poszerzanie słownictwa dotyczącego sposobów podróżowania i form spędzania wakacji (self-catering holidays, backpacking holidays etc.)

5. Udzielanie rad i wskazówek osobom podróżującym - jak przygotować się do podróży i unikać związanych z nią niebezpieczeństw.

6. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w zakresie: wyrażanie opinii, zgadzanie się lub nie z rozmówcą w oparciu o tekst na temat podróżowania autostopem.

7. Nabywanie umiejętności dotyczących poszukiwania pracy:

* sposoby poszukiwania ofert pracy i ich właściwa interpretacja

* sporządzenia CV i listu motywacyjnego

* zasady właściwego uczestnictwa w rozmowach kwalifikacyjnych.

8. Wypowiadanie się na temat kwestii finansowych – poszerzenie słownictwa z zakresu tematu z zastosowaniem konstrukcji ze stroną bierną.

9. Rozszerzenie słownictwa z zakresu pomocy finansowej dla studentów (pożyczki dla studentów, stypendia).

10. Przedstawienie opinii o wymianie studenckiej na podstawi programu Erasmus oraz doskonalenie umiejętności zastosowania przymiotników w zadaniach oraz ich stopniowanie.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przedmiotowe przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji, case study) oraz z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Liczba godzin pracy własnej studenta: 30

Realizacja kursu zdalnego na platformie elearningowe: http://el.us.edu.pl/spnjo/ (kurs: „ANG PRAWO ZAOCZNE B1 KURS 6 MODUŁ 1(2)”) w trybie asynchronicznym i synchronicznym: wykonywanie ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych, przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych, przygotowywanie form pisemnych: esej i/lub list.

Przygotowanie do testu końcowego z zakresu leksykalno-gramatycznego

Metody i kryteria oceniania:

Zakres gramatyczno-leksykalny pokrywający się z treściami zawartymi w kursie e-learningowym.

Zakres na każdą ocenę:

90-100% = bdb (bardzo dobry)

85-89% = db+ (dobry plus)

76-84% = db (dobry)

71-75% = dst+ (dostateczny plus)

51-70% = dst (dostateczny)

0-50% = ndst (niedostateczny)

Na ocenę dostateczną student musi uzyskać minimum 51% punktów za wszystkie zadania na platformie e-learningowej oraz zaliczyć test końcowy obejmujący zagadnienie leksykalno-gramatyczne zgodnie z treściami zrealizowanymi kursie zdalnym.

Uwagi:

Wydział Prawa i Administracji - PRAWO (B1-6) / weekend - pierwsze spotkanie 22,03 godz. 16:30-18:00 / ROK I; semestr 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)