Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki średniowiecznej polskiej [W1-HS-S1-HSSP] semestr letni 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia sztuki średniowiecznej polskiej [W1-HS-S1-HSSP]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi poniedziałek (nieparzyste), 9:45 - 11:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 14
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Oskar Rojewski
Literatura:

Zajęcia 2

➢ Rodzińska-Chorąży Teresa, „Co nam mówi architektura murowana?”, w: Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, red. Henryk Samsonowicz, Kraków, 2000, s. 361–387.

Zajęcia 3

➢ Graczyńska Marta, „Krypta w dobie pierwszy Piastów – typologia i geneza formalno-stylowa”, w: Początki architektury monumentalnej w Polsce, red. Tomasz Janiak, Dariusz Styrniak, Gniezno: Muzeum Początków Państwa Polskiego, 2004, s. 363-372.

➢ Tomaszewski Andrzej, Romańskie kościoły z emporami zachodnimi na obszarze Polski, Czech i Węgier, Wrocław: Ossolineum, 1974, s. 55-181.

Zajęcia 4

➢ Quirini-Popławski Rafał, „Rozdział IV: Założenia portalowe (Czerwińsk, Wrocław, Tum pod Łęczycą)”, w: Quirini-Popławski, Rafał, Rzeźba przedromańska i romańska w Polsce wobec sztuki włoskiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006, s. 91-118.

➢ Freus Paweł, Rzeźbione kolumny w Strzelnie, https://culture.pl/pl/dzielo/rzezbione-kolumny-w-strzelnie

➢ Mrozowski Przemysław, „Gotyckie tablice erekcyjne i romańskie tympanony fundacyjne jako wyraz odmiennej sytuacji prawnej fundatorów”, w: Mecenas. Kolekcjoner. Odbiorca, red. Elżbieta Karwowska, Anna Marczak-Krupa, Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1984, s. 55-62.

Zajęcia 5

➢ Kalinowski Lech, Treści ideowe i estetyczne Drzwi gnieźnieńskich, w: Kalinowski, Lech, Speculum artis. Treści dzieła sztuki średniowiecza i renesansu, Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe 1989, s. 227-345.

➢ http://blog.polona.pl/2015/11/sakramentarz-tyniecki/

➢ Znajomość facsimile z portualu https://polona.pl/

• Sacramentarium tinecense

• Evangeliarium (znane jako Ewnageliarz Anastazji)

• Evangelistarium (Ewangelistarz Płocki bądź Kodeks Pułtuski)

1. Architektura zakonów mendykanckich w Polsce

➢ Grzybkowski Andrzej, Wczesnogotycki kościół i klasztor dominikański w Sieradzu, Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1979, s. 60-90.

➢ Rosenbaiger Kazimierz, Dzieje Kościoła oo. Franciszkanów w Krakowie, Kraków: druk W. K. Anczyca i Spółki, 1933, s. 84-105.

2. Sztuka Zakonu Krzyżackiego

➢ Kutzner Marian, „Propaganda władzy w sztuce Zakonu Niemieckiego w Prusach”, w: Woźniak Michał (red.), Sztuka w kręgu Zakonu Krzyżackiego w Prusach i Inflantach, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1995, s. 17-66.

3. Wpływy niderlandzkie w malarstwie Małopolskim

➢ Łanuszka Magdalena, „Tryptyk Matki Boskiej Bolesnej w Kaplicy Świętokrzyskiej – najbardziej niderladyzujące dzieło z fundacji Jagiellonów”, w: Walczak Marek, Węcowski Piotr (red.), Patronat artystyczny Jagiellonów, Kraków: Societas Vistulana, 2015, s. 359 – 372.

➢ Łanuszka Magdalena, „Wpływy niderlandzkie w kwaterach krakowskiego tryptyku dominikańskiego”, w: Markiewicz Anna, Szyma Marcin, Walczak Marek (red.), Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, Kraków: Esprit, 2014, s. 443-462.

4. Zajęcia we Wrocławiu i wygłoszenie referatów

Proszę uwzględnić stan badań przedstawiony w publikacji: Adamski Jakub, Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200–1420, Kraków: Vistulana, 2017.

5. Średniowieczna wielokulturowość Śląska i zaliczenie zajęć

➢ Patała Agnieszka, „Obcy i nieuchwytni. Aktywność pracowni Wilhelma Kalteysena von Oche, Mistrza lat 1486-1487 i Mistrza Poliptyku z Gościszowic”, w: Patała Agnieszka (ed.), Migracje: Sztuka późnogotycka na Śląsku (Wrocław: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2018), s. 39-62. (Przyniosę na zajęcia 05.03 książkę żeby mogli Państwo skserować tekst)

➢ Ziemba Antoni, „Silesia”, w: Borchert Till Holger (ed.), Van Eyck to Dürer. Early Netherlandish Painting & Central Europe 1430-1530, (Tielt: Lannoo Publisher, 2010), s. 475-491.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne i periodyzacja sztuki romańskiej na ziemiach polskich

2. Sztuka przedromańska

Piastowskie palatia książęce i ich układ przestrzenny; funkcja i forma baptysteriów; wątpliwości dotyczące obecności baptysterium w Poznaniu; pierwsze katedry na ziemiach polskich; typologia budowli centralnych; przedromańska architektura Wzgórza Wawelskiego; przedromańskie ornamenty

3. Typologia świątyń romańskich do początków XIII wieku

Katedry wczesnoromańskie (Kraków, Gniezno, Poznań); opactwa benedyktyńskie na Ziemiach Polskich do XIII wieku; typologia krypt romańskich, świątynie z emporami zachodnimi; nurty w architekturze romańskiej: tradycyjny i reformy klasztornej; fundacje władców, biskupów i rycerstwa.

4. Romańska rzeźba architektoniczna

Problem zdefiniowania wpływów niemieckich, włoskich i francuskich na rzeźbę romańską na Ziemiach Polski; Mecenat artystyczny biskupa Aleksandra z Mellone i biskupa Waltera z Mellone; styl Wiligelma i Benedetta Antelamiego; teoria Michała Walickiego i Rafała Quirini-Popławskiego na temat warsztatów pracujących przy dekoracji portalu kościoła opackiego na Ołbinie we Wrocławiu; ornamenty portali z kościoła Kanoników Regularnych w Czerwińsku, kościoła opackiego na Ołbinie we Wrocławiu i kolegiaty w Tumie pod Łęczycą; ikonografia kolumn strzeleńskich; funkcja i znaczenie ideologiczne tympanonów fundacyjnych.

5. Ikonografia romańskiego rzemiosła artystycznego i malarstwa miniaturowego

Ikonografia kwater z drzwi Gnieźnieńskich; treści ideowe Drzwi Gnieźnieńskich; historia, ornamenty oraz ikonografia miniatur z Sakramentarza Tynieckiego (POLONA); ikonografia miniatur i opraw Ewangeliarza Anastazji (POLONA) i Kodeksu Pułtuskiego (POLONA); tetramorfo.

1. Architektura zakonów mendykanckich w Polsce

Cechy architektury mendykanckiej, układy przestrzenne kościołów dominikańskich, dekoracje architektoniczne, budynki klasztorne, lokacje klasztorów franciszkańskich i dominikańskich, problem fundacji Kościoła Franciszkanów w Krakowie oraz fazy rozwojowe i przebudowy świątyni.

2. Sztuka Zakonu Krzyżackiego

Sprowadzenie Krzyżaków do Polski: okoliczności i cel, status prawny państwa Zakonu Krzyżackiego, narzędzia propagandy krzyżackiej, ikonografia zakonników i Wielkich Mistrzów, terminologia i opis architektury militarnej.

3. Wpływy niderlandzkie w malarstwie Małopolskim

Detale en grisaille, wprowadzenie pejzażu, drogi dotarcia wpływów niderlandzkich do Krakowa, znajomość sztuki niderlandzkiej przez Mistrza Tryptyku Dominikańskiego i Mistrza Tryptyku Matki Boskiej Bolesnej, datacja, atrybucja i fundacja Tryptyku Matki Boskiej Bolesnej, sakralne portrety identyfikacyjne.

4. Zajęcia we Wrocławiu i wygłoszenie referatów

Tematy referatów

➢ Katedra św. Jana Chrzciela

➢ Kościół św. Elżbiety

➢ Kościół dominikanów (Kościół św. Wojciecha)

➢ Kościół NMP na Piasku

➢ Kościół Bożego Ciała

➢ Kościół św. Marii Magdaleny

➢ Kościół św. Krzyża

5. Średniowieczna wielokulturowość Śląska i zaliczenie zajęć

Bibliografia do badań struktur cechowych we Wrocławiu, asymilacja emigrantów w strukturach cechowych, pochodzenie Kalteysena von Oche, historiografia Ołtarza św. Barbary, twórczość Mistrza lat 1486-1487 i problem jego identyfikacji, atrybucje dzieł Mistrza Poliptyku z Gościszowic, obecność artystów norymberskich i frankońskich we Wrocławiu, uniwersalizm późnośredniowiecznych motywów ikonograficznych.

Metody dydaktyczne:

- analiza planów architektonicznych oraz ikonografii

- prezentacje multimedialne

- dyskusje na temat zaproponowanej literatury

- debaty nad poglądami naukowymi na temat polskiej sztuki romańskiej

- analiza planów architektonicznych oraz ikonografii

- prezentacje multimedialne

- dyskusje na temat zaproponowanej literatury

- debaty nad poglądami naukowymi na temat polskiej sztuki gotyckiej

- oprowadzenie grupy po jednym z wybranych wrocławskich zabytków

- wykorzystanie technik wizualizacji fotograficznej

- wykorzystanie zasad ekspozycji wizualnej

- wykorzystanie technik wizualizacji fotograficznej w prowadzonych zajęciach,

- wykorzystanie zasad ekspozycji wizualnej w prowadzonych zajęciach,

- wizualizacja danych za pomocą formatowania warunkowego na zajęciach

- wizualizacja danych za pomocą wykresów

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach

- aktywny udział w dyskusjach prowadzonych na zajęciach opartych na znajomości zaproponowanej literatury

- colloquium zaliczeniowe

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

➢ Obecność i aktywny udział w zajęciach

➢ Znajomość zaproponowanych lektur

➢ Przygotowanie, wygłoszenie i oddanie w wersji pisemnej referatu analizującego jeden z wrocławskich kościołów

Uwagi:

4 semestr HISTORIA SZTUKI - stacjonarne 1 stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)