Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie - sem. 3 [06-PS-NM-403] semestr zimowy 2020/2021
seminarium, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie - sem. 3 [06-PS-NM-403]
Zajęcia: semestr zimowy 2020/2021 [2020/2021Z] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Skorupa
Literatura:

Brzeziński, J. (2011). Metodologia badań psychologicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hornowska, E. (2017). Testy psychologiczne: teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe" Scholar".

Szymczak, W. (2008). Podstawy statystyki dla psychologów: podręcznik akademicki. Centrum Doradztwa i Informacji Difin.

Bedyńska, S., & Brzezicka, A. (2007). Statystyczny drogowskaz, Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych. Warszawa: Academica.

Bedyńska, S., & Książek, M. (2012). Drogowskaz statystyczny 3. Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych [ang. Statistical Indicator 3. Practical Quide to Using Regression Models and Structural Equations].

Zakres tematów:

Zakres tematów:

1. Przygotowanie części metodologicznej pracy magisterskiej – prezentacja zasad (cz.2)

2. Badania naukowe – sposoby prowadzenia badań i etyka prowadzenia badań

3. Analiza statystyczna – wprowadzenie

4. Bazy danych – zasady przygotowania i sposoby wykorzystania

5. Część teoretyczna – przygotowanie i korekta

6. Marketing naukowy, komunikowania wyników badań, korzystanie z danych typu OpenAccess

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, analiza literatury, konsultacje indywidualne.

Metody i kryteria oceniania:

SEMESTR 3 – Wymagania i warunki zaliczenia

 Obecność na spotkaniach grupowych

 Obecność na konsultacjach indywidualnych

 Napisanie całej części teoretycznej

 Przeprowadzenie badań

 Opracowanie bazy danych wyników badań

 Przeprowadzenie wstępnych analiz statystycznych zebranych wyników badań

KRYTERIUM OCENY

 Wywiązanie się z każdego z zadań zgodnie z kryteriami pracy umożliwia zaliczenie semestru na ocenę bdb

 Brak wywiązania się z zadań skutkuje niezaliczeniem semestru

 Każde z zadań powinno zostać wykonane zgodnie z kryteriami pracy, w przeciwnym razie jest odesłany do poprawy ze skutkiem obniżenia oceny końcowej o pół stopnia lub o jeden stopień w zależności od ilości koniecznych poprawek

 Brak wykonania poprawy pracy lub wykonanie poprawy, która ponownie nie spełnia kryteriów skutkuje niezaliczeniem semestru

 Brak usprawiedliwionej obecności na konsultacjach, spotkaniach i prezentacjach skutkuje obniżeniem oceny końcowej o 0,5 stopnia

 Niedotrzymanie terminu nadesłania pracy, poza wyjątkowymi usprawiedliwionymi sytuacjami, skutkuje obniżeniem oceny końcowej o 0,5 stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)