Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium w języku angielskim [W1-DF-S2-KJA] semestr letni 2020/2021
Konwersatorium, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Konwersatorium w języku angielskim [W1-DF-S2-KJA]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
Konwersatorium [K], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi wtorek (nieparzyste), 15:30 - 17:00
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Witold Marzęda
Literatura:

Pozycje angielskojęzyczne zaproponowane przez Studenta, adekwatne do wybranej tematyki prezentacji i towarzyszącej jej dyskusji. Specjalistyczne słowniki. Slowniki online. Możliwość wykorzystania zapisów sesji coachingowych lub wykładów dostępnych w sieci.

Zakres tematów:

Tematyka konwersatorium ustalana jest przez studentów:. na początku semestru studenci wspólnie wybierają z dostępnych w Internecie wykładów (w języku angielskim), te które uważają za najciekawsze lub związane z zagadnieniami poruszanymi przez nich w pracach dyplomowych. Jedynym warunkiem wyboru jest związek tematu wykładu z praktyką trenerską. Tematy wybranych wykładów stają się tematami konwersatorium.

Konwersacja i dyskusja na temat zagadnień poruszanych na wykładach internetowych. Przygotowanie przez studentów krótkich prezentacji.

Metody dydaktyczne:

rozmowa prezentacja, referaty,

Metody i kryteria oceniania:

Ocena przygotowania do zajęć oraz aktywności na zajęciach; ocena wiedzy i umiejętności jej zastosowania w trakcie prowadzenia przez studenta(ów) fragmentu zajęć bądź też ocena interaktywnej współpracy na zajęciach (komentarze, uwagi, polemika, dyskusja).

Ocena: bardzo dobry (5.0) – przedstawienie referatu multimedialnego wykazującego umiejętność analizy danego zagadnienia oraz argumentacji i dzskusji w oparciu o teksty źródłowe i literaturę uzupełniającą;

Ocena: dobry plus (4.5) – przedstawienie referatu multimedialnego wykazującego umiejętność analizy danego zagadnienia oraz argumentacji i dzskusji w oparciu o teksty źródłowe (z niewielkimi uchybieniami formalnymi);

Ocena: dobry (4.0) – przedstawienie referatu multimedialnego wykazującego umiejętność analizy danego zagadnienia oraz argumentacji w oparciu o teksty źródłowe (z niewielkimi uchybieniami merytorycznymi lub formalnymi)

Ocena: dostateczny plus (3.5) – przedstawienie referatu multimedialnego wykazującego umiejętność analizy danego zagadnienia oraz argumentacji w oparciu o teksty źródłowe (na poziomie akceptowalnym)

Ocena: dostateczny (3.0) – obecność na min. 50% zajęć

Uwagi:

4 sem. doradztwo filozoficzne i coaching, stacjonarne II stopnia

przedmiot prowadzony zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)