Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia licencjacka I 01-BI-S1-PLI05
semestr zimowy 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 11

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pracownia licencjacka I 01-BI-S1-PLI05
Zajęcia semestr zimowy 2020/2021 (2020/2021Z) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 11 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 9:45 - 13:00
sala sale KM
Jagiellońska jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: 1
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Magdalena Pacwa-Płociniczak
Literatura:

Podręczniki naukowe oraz oryginalne prace badawcze i przeglądowe dotyczące omawianego tematu, np.:

1. Błaszczyk M.K. 2008. Mikroorganizmy w ochronie środowiska. PWN, Warszawa.

2. Błaszczyk M.K. 2010. Mikrobiologia środowisk. PWN, Warszawa.

3. Hui N., Parajuli A., Puhakka R., Gronroos M., Roslund M., Vari H., Selonen V., Yan G., Siter N., Nurminen N., Oikarinen S., Laitinen O., Rajaniemi J., Hyoty H., Sinkkonen A. 2019. Temporal variation in indoor transfer of dirt-associated environmental bacteria in agricultural and urban areas. Environ. Int., 132, 105069.

4. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. 2007. Mikrobiologia techniczna Tom I i II. PWN, Warszawa.

5. Parajuli A., Hui N., Puhakka R., Oikarinen S., Gronroos M., Selonen V., Siter N., Kramna L., Roslund M., Vari H., Nurminen N., Honkanen H., Hintikka J., Sarkkinen H., Romantschyk M., Kauppi M., Valve R., Cinek O., Laitinen O., Rajaniemi J., Hyoty H., Sinkkonen A. 2020. Yard vegetationis associated with gut microbiota composition. Sci. Total Environ., 7:13, 136707.

6. Steffan J., Brevik E., Burgess L., Cerda A. 2018. The effect of soil on human health: an overview. Eur. J. Soil Sci., 69:1, 159-171.

Zakres tematów:

Tematyka pracowni licencjackiej obejmuje zagadnienie "Bioróżnorodność mikroorganizmów glebowych i jej wpływ na zdrowie człowieka". Student opracowując to zagadnienie zapozna się z informacjami na temat bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych, a następnie przedstawi w jaki sposób zmiany w bioróżnorodności tych mikroorganizmów wpływają na zdrowie człowieka, w szczególności na skład mikroflory jelitowej, a także na jego samopoczucie.

Metody dydaktyczne:

Praca studenta pod opieką promotora pracy, który przedstawi

sposób wyszukiwania i studiowania literatury z zakresu realizowanego tematu pracy, a także oceni przydatność zgromadzonej przez studenta literatury oraz wyjaśni zasady przygotowywania pracy licencjackiej (układ, zawartość, stosowanie języka naukowego). Dyskusja problemów naukowych z promotorem pracy.

Praca studenta z bazami naukowymi (Scopus, Science Direct, Pub Med, Web of Science, Mendeley, National Center for Biotechnology Information).

Konsultacje on-line z wykorzystaniem platformy Teams, a także na drodze korespondencji e-mail.

Plan pracy, a następnie poszczególne rozdziały pracy będą przekazywane promotorowi poprzez pocztę elektroniczną, a następnie wprowadzone poprawki, komentarze i sugestie do tekstu promotor przekaże studentowi z zastosowaniem metod kontaktu/korespondencji.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z umiejętności praktycznych oraz planu pracy licencjackiej wraz z wykazem piśmiennictwa.

OCENA UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH:

Bardzo dobry: student rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany i kreatywny w rozwiązywaniu bieżących problemów, jest systematyczny, skrupulatnie sporządza dokumentację do pracy, aktywnie uczestniczy w dyskusjach.

Dobry: student rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany w rozwiązywanie bieżących problemów, jest systematyczny, poprawnie sporządza dokumentację, uczestniczy w dyskusjach.

Dostateczny: student potrzebuje dodatkowych wskazówek do wykonania konkretnych zadań, jest słabo zaangażowany w realizację tematu pracy, nie wykazuje aktywności podczas dyskusji, z pomocą prowadzącego sporządza dokumentację.

Niedostateczny: student nie jest zaangażowany w prace wyznaczone przez prowadzącego, nie rozumie sensu powierzonych zadań, niedbale je wykonuje, nie prowadzi dokumentacji, nie potrafi dyskutować.

OCENA PLANU PRACY LICENCJACKIEJ WRAZ Z WYKAZEM PIŚMIENNICTWA:

ocenie podlega kreatywne podejście do procesu tworzenia planu własnej pracy naukowej; jakość zgromadzonych materiałów źródłowych oraz stopień ich przetworzenia oraz merytoryczna i formalna poprawność planu licencjackiej:

Bardzo dobry: przemyślany i logiczny plan pracy, poprawny merytorycznie, wykonany starannie, zaprezentowany w dojrzały sposób, w wyznaczonym czasie.

Dobry: przemyślany i logiczny plan pracy, z nielicznymi błędami merytorycznymi, wykonany starannie, w wyznaczonym czasie.

Dostateczny: plan pracy niekompletny świadczący o słabym stopniu przetworzenia materiałów źródłowych, zawiera nieliczne błędy merytoryczne, jego poprawa wymaga ingerencji opiekuna, wykonany w wyznaczonym czasie.

Niedostateczny: plan pracy jest niekompletny, zawiera błędy merytoryczne, wykonany niestarannie, brak przetworzenia materiałów źródłowych, niewykonany w wyznaczonym czasie.

Uwagi:

dr Magdalena Pacwa-Płociniczak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.