Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia licencjacka I 01-BI-S1-PLI05
semestr zimowy 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 15

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pracownia licencjacka I 01-BI-S1-PLI05
Zajęcia semestr zimowy 2020/2021 (2020/2021Z) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 15 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 9:45 - 13:00
sala sale KM
Jagiellońska jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: 1
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Piotr Siupka
Literatura:

Oryginalne i przeglądowe prace naukowe publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych, wydawnictwach uniwersyteckich i naukowych. Bazy danych, specjalistyczne portale naukowe oraz podręczniki akademickie uzupełniające wiedzę.

Zakres tematów:

1. Zapoznanie z zasadami pisania prac naukowych w tym prac dyplomowych

2. Kwerenda literatury z zakresu realizowanego tematu pracy licencjackiej

3. Poznanie podstawowych metod pracy w laboratorium mikrobiologicznym

4. Poznanie metod badawczych i analitycznych bezpośrednio związanych z tematem pracy

5. Doskonalenie umiejętności analizy artykułów naukowych

6. Omawianie i dyskusja wyników oraz zebranych informacji

7. Przygotowanie planu pracy licencjackiej i zakresu treści zawartych w pracy

Metody dydaktyczne:

Student/ka w konsultacji z osobą prowadzącą pracownię uczy się przeszukać bazy danych i bazy literatury w celu zebrania materiałów do pracy. Pracuje z materiałami źródłowymi i doskonali umiejętność krytycznej analizy pozyskanych materiałów. Uczestniczy w dyskusjach dotyczących materiałów naukowych związanych z pracą licencjacką, problemów naukowych i wyników badań. Praca laboratoryjna pod nadzorem promotora w celu poznania podstawowych metod pracy w laboratorium mikrobiologicznym, metod związanych z pracą naukową oraz metod analizy wyników.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę składa się średnia ważona z następujących aktywności studentka/i:

- pracy z literaturą naukową dotyczącą problematyki pracy badawczej i przygotowania planu pracy (0,5)

- aktywnego udziału w dyskusjach naukowych nad literaturą, problemami naukowymi związanymi z pracą licencjacką (0,2)

- aktywności w pracy laboratoryjnej i przeprowadzenia analizy uzyskanych wyników (0,3)

Kryteria:

Ocenie w sposób ciągły podlega aktywność studenta w poznawaniu i doskonaleniu umiejętności pracy laboratoryjnej, analizy wyników oraz pracy z literaturą i bazami danych. Weryfikacja odbywa się w czasie wspólnej pracy jak i w czasie dyskusji nad zagadnieniami teoretycznymi związanymi z tematyką pracy w czasie spotkań z prowadzącym.

Bardzo dobry: student/ka rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę naukową, jest zaangażowany i kreatywny w rozwiązywaniu bieżących problemów, jest systematyczny, skrupulatnie sporządza dokumentację potrzebną do realizacji pracy licencjackiej, aktywnie uczestniczy w dyskusjach. Wykazuje chęć nauki i doskonalenia umiejętności.

Dobry: student/ka rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę naukową, jest zaangażowany w rozwiązywanie bieżących problemów, jest systematyczny, poprawnie sporządza dokumentację, uczestniczy w dyskusjach.

Dostateczny: student potrzebuje dodatkowych wskazówek do wykonania konkretnych zadań, jest słabo zaangażowany w realizację tematu pracy, nie wykazuje aktywności podczas dyskusji, z pomocą prowadzącego sporządza dokumentację.

Niedostateczny: student nie jest zaangażowany w prace wyznaczone przez prowadzącego, nie rozumie sensu powierzonych zadań, niedbale je wykonuje, nie prowadzi dokumentacji, nie potrafi dyskutować.

Opracowanie planu pracy licencjackiej:

warunkiem zaliczenia tej formy aktywności jest uzyskanie pozytywnej oceny:

bdb – plan pracy licencjackiej jest kompletny, pozbawiony błędów merytorycznych,

db – plan pracy licencjackiej jest poprawny, ale niekompletny, z drobnymi błędami merytorycznymi,

dost. – plan pracy licencjackiej zawiera błędy merytoryczne i wymaga znacznego uzupełnienia,

ndst. – plan pracy licencjackiej jest niespójny, z poważnymi i licznymi błędami merytorycznymi dowodzącymi braku znajomości podstawowej literatury związanej z tematem pracy.

Uwagi:

dr Piotr Siupka

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.