Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia licencjacka I 01-BI-S1-PLI05
semestr zimowy 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 16

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pracownia licencjacka I 01-BI-S1-PLI05
Zajęcia semestr zimowy 2020/2021 (2020/2021Z) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 16 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 9:45 - 13:00
sala sale KFR
Jagiellońska jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: 1
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Renata Kurtyka
Literatura:

Arnao M.B., Phytomelatonin: discovery, content, and role in plants. Advances in Botanical Research. 2014, ID 815769, 11 pages

Arnao M.B., Hernández-Ruiz F., The physiological function of melatonin in plants. Plant Signaling & Behavior. 2006, 1(3): 89-95

Bhattacharjee A., Phytomelatonin: a comprehensive literature review and recent advance on medicinal meadow. Int J Hydro. 2018, 2(3): 396‒403

Kruczek M., Gumul D., Areczuk A., Melatonina roślinna jako mało znany przeciwutleniacz i regulator zegara biologicznego– charakterystyka i możliwości aplikacji w przemyśle spożywczym. https://linkd.pl/pm4d4

Oryginalne prace naukowe z elektronicznych baz danych dotyczące omawianego zagadnienia.

Zakres tematów:

Fitomelatonina i jej fizjologiczne funkcje u roślin.

Treści prowadzonych zajęć dotyczą tematu pracy licencjackiej, zasad szukania literatury i jej wykorzystania w pracy własnej studenta (komputerowe bazy danych -Scopus, Web of Science, Arianta). Analiza specjalistycznych tekstów naukowych. Weryfikacja materiałów źródłowych wykorzystywanych przez studenta w trakcie przygotowania pracy licencjackiej. Zasady przygotowywania i pisania pracy licencjackiej. Konsultacja zawartości merytorycznej planu pracy licencjackiej i poszczególnych jej rozdziałów oraz specjalistycznych czasopism i książek naukowych, w tym literatury angielskojęzycznej.

Metody dydaktyczne:

Samodzielna praca studenta pod opieką promotora pracy (on-line Platforma Teams). Praca z materiałem źródłowym, praca z bazami komputerowymi, konsultacja, dyskusja, wyjaśnianie i omówienie treści związanych z realizacją tematu pracy licencjackiej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę każdej z form aktywności na zajęciach.

Ocena końcowa modułu jest średnią arytmetyczną z:

- oceny ciągłej umiejętności praktycznych

- planu pracy licencjackiej wraz z wykazem piśmiennictwa

OCENA CIĄGŁA UMIEJETNOŚCI PRAKTYCZNYCH:

Ocenie podlega przygotowanie teoretyczne do zajęć, aktywność i zaangażowanie oraz udział w dyskusji dotyczącej podejmowanych problemów badawczych.

OPRACOWANIE PLANU PRACY LICENCJACKIEJ WRAZ Z WYKAZEM PIŚMIENNICTWA:

Warunkiem zaliczenia tej formy aktywności jest uzyskanie pozytywnej oceny planu pracy licencjackiej oddanego w terminie wyznaczonym przez osobę prowadzącą:

bdb – plan pracy licencjackiej jest kompletny, pozbawiony błędów merytorycznych, poprawne dobranie literatury

db – plan pracy licencjackiej jest poprawny, ale niekompletny, zawiera drobne błędy merytoryczne, spis literatury niekompletny

dst – plan pracy licencjackiej zawiera błędy merytoryczne i wymaga znacznego uzupełnienia, skromny dobór literatury

ndst – plan pracy licencjackiej zawiera liczne błędy merytoryczne świadczące o braku podstawowych wiadomości i znajomości podstawowej literatury przedmiotu związanej z tematem.

Uwagi:

dr Renata Kurtyka

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.