Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia licencjacka I 01-BI-S1-PLI05
semestr zimowy 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pracownia licencjacka I 01-BI-S1-PLI05
Zajęcia semestr zimowy 2020/2021 (2020/2021Z) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 9:45 - 13:00
sala sale KG
Jagiellońska jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: 2
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Damian Gruszka
Literatura:

Gan S., Rozhon W., Varga E., Unterholzner S.J., Berthiller F., Poppenberger B. 2020. The BAHD acyltransferase BIA1 uses acetyl-CoA for catabolic inactivation of brassinosteroids. Plant Physiol. 184, pp. 23–26.

Peng H., Neff M.M. 2020. CIRCADIAN CLOCK ASSOCIATED 1 and ATAF2 differentially suppress cytochrome P450-mediated brassinosteroid inactivation. J.Exp. Bot. 71(3):970-985.

Peng H., Zhao J., Neff M.M. 2015. ATAF2 integrates Arabidopsis brassinosteroid inactivation and seedling photomorphogenesis. Development, 142, 4129-4138

Rozhon W., Akter S., Fernandez A., Poppenberger B. 2019. Inhibitors of brassinosteroid biosynthesis and signal transduction. Molecules, 24, 4372

Wei Z., Li J. 2020. Regulation of brassinosteroid homeostasis in higher plants. Front. Plant Sci. 11:583622.

Zakres tematów:

W roku akademickim 2020/21 celem pracowni licencjackiej jest przygotowanie przez studentkę pracy (teoretycznej) na temat "Mechanizmy regulacji akumulacji i aktywności biologicznej brasinosteroidów". Studentka przed przygotowaniem tekstu pracy zapozna się z literaturą naukową dotyczącą zagadnień biosyntezy i regulacji aktywności brasinosteroidów jako hormonów regulujących rozwój i fizjologię roślin. Do omawianych w ramach pracowni licencjackiej tematów należą:

-biosynteza brasinosteroidów u roślin dwu- i jednoliściennych i mechanizmy jej regulacji

- mechanizmy regulujące akumulację i aktywność brasinosteroidów na drodze degradacji i koniugacji chemicznej

- regulacja akumulacji i aktywności brasinosteroidów przez inne fitohormony oraz czynniki środowiskowe.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne obejmują przekazanie studentce podstawowej literatury w formie artykułów przeglądowych i doświadczalnych dotyczących opisywanych w pracy licencjackiej zagadnień z ostatnich pięciu lat, przekazanie instrukcji dotyczących struktury pracy licencjackiej, konsultacje z promotorem przeprowadzane online (z użyciem platformy Teams), jak również w drodze korespondencji email. Studentka uzyska od promotora informacje na temat prawidłowego układu pracy dyplomowej, jak również jej zawartości merytorycznej. W ramach pracowni studentka uzyska również umiejętność samodzielnego i krytycznego pozyskiwania informacji naukowych na opracowywany temat. Plan pracy i jej poszczególne rozdziały będą sprawdzane przez promotora, a komentarze i sugestie będą przekazywane studentce z zastosowaniem w/w metod kontaktu/korespondencji.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowywanie pracy dyplomowej na różnych etapach (przygotowanie planu pracy oraz tekstu i rycin poszczególnych rozdziałów), jak również zawartość merytoryczna pracy będą oceniane przez promotora biorąc pod uwagę terminowość realizacji pracy, samodzielność oraz wartość merytoryczną pracy licencjackiej. Praca licencjacka powinna zawierać również przynajmniej jedną rycinę przygotowaną przez studentkę, obrazującą część pracy licencjackiej, przy czym nie powinna to być modyfikacja rycin pochodzących z opracowywanych artykułów naukowych.

Uwagi:

dr hab. Damian Gruszka, prof.UŚ

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.