Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Patrologia [W7-T-017] semestr zimowy 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Patrologia [W7-T-017]
Zajęcia: semestr zimowy 2020/2021 [2020/2021Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 13:45 - 15:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Wojciech Kamczyk, Andrzej Uciecha
Literatura:

1. B. Altaner, A.Stuiber, Patrologia, tłum. P. Pachciarek, Warszawa 1990.

2. A. Żurek, Wprowadzenie do Ojców Kościoła, Kraków 1993.

3. F. Drączkowski, Patrologia, Pelplin-Lublin 1998.

4. M. Michalski, Antologia Literatury Patrystycznej, t. 1-2, Warszawa 1975-1982 (ALP 1; ALP 2).

5. A. Bober, Światła ekumeny. Antologia patrystyczna, Kraków 1965.

6. W. Stawiszyński, Bibliografia patrystyczna (1901-2016). Polskie tłumaczenia tekstów starochrześcijańskich pierwszego tysiąclecia, Kraków 2017.

7. Serie patrystyczne:

• Pisma Ojców Kościoła (POK), Poznań 1924-.

• Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy (PSP), Warszawa 1969-.

• Ojcowie Żywi (OŻ), Kraków 1978-.

• Źródła Myśli Teologicznej (ŹMT), Kraków 1996-.

• Źródła Monastyczne (ŹrMon), Kraków 1993-.

• Biblioteka Ojców Kościoła (BOK) Kraków 1992-.

• Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova (StAC.SN), Katowice 2005-.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do ćwiczeń z patrologii. Sztuka lektury tekstu patrystycznego.

2. Ojcowie Apostolscy.

3. Apologeci wczesnochrześcijańscy.

4. Polemika Ireneusza z Lyonu z gnostycyzmem.

5. Początki chrześcijańskiej literatury łacińskiej (Tertulian, Cyprian).

6. Chrześcijaństwo w Aleksandrii (Klemens, Orygenes).

7. Arianizm (Atanazy Wielki, Hilary z Poitiers).

8. Ojcowie Kapadoccy.

9. Duszpasterze starożytności: Cyryl Jerozolimski, Jan Chryzostom.

10. Ambroży z Mediolanu, Hieronim ze Strydonu, Augustyn z Hippony.

Metody dydaktyczne:

Krytyczna lektura tekstów patrystycznych, streszczenie, komentarz, dyskusja.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega przygotowanie studenta do zajęć (znajomość tekstów źródłowych, ich autorów i kontekstu historycznego), aktywność na zajęciach, a także przygotowanie do testów zapowiedzianych w czasie semestru.

Metody oceniania: bieżąca - praca studentów na zajęciach, wypowiedzi ustne, analiza tekstów w czasie zajęć, a także w formie on-line (testy na jednej z sugerowanych platform). Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest obecność, przygotowanie i aktywny udział w zajęciach on-line. Podsumowaniem zaliczenia jest test końcowy w terminie i formie ustalonej ze studentami.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)