Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SEMINARIUM LICENCJACKIE [0310-CH-S1-035] semestr letni 2020/2021
seminarium, grupa nr 4

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: SEMINARIUM LICENCJACKIE [0310-CH-S1-035]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Sławomir Kula, Grażyna Szafraniec-Gorol
Literatura:

H.F. Ebel, C. Bliefert, W.E. Russey, The art of scientific writing. From student reports to professional publications in chemistry and related fields, VCH, Weinheim, 1987.

J. Weiner, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009.

Piszemy poprawnie. Poradnik językowy PWN, oprac. A. Kubiak-Sokół, Warszawa, 2008.

Bazy danych dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego

Artykuły specjalistyczne dotyczące omawianych zagadnień

Zakres tematów:

Grupa 4 obejmuje studentów realizujących swoje prace licencjackie w labroatoriach syntezy organicznej w połączeniu z pracami badawczymi określającymi właściwości fizykochemiczne otrzymanych związków.

Metody dydaktyczne:

W ramach zajęć omówione zostają podstawowe zasady pisania pracy dyplomowej, wyszukiwania informacji naukowych, sposoby prezentowania wyników w pracy licencjackiej zarówno w formie pisemnej jak i ustnej. Studenci przedstawiają swoje koncepcję prac dyplomowych, omawiają stawiane cele i problemy badawcze do rozwiązania. Student kolejno prezentują wyniki swoich badań i wyciągają wnioski. Po każdej prezentacji przeprowadzana jest dyskuja. Proponuje się zaproszenie promotorów prac dyplomowych na końcową prezentacje studentów.

Metody i kryteria oceniania:

Na seminarium licencjackim ocenianie jest terminowe przygotowanie prezentacji dotyczącej tematy pracy dyplomowej studenta. Ocenie podlega zarówno część merytoryczna pracy (wyjaśnienia problemu, obecny stan wiedzy, wykorzystana literatura) oraz forma zaprezentowania się studenta. Student powinien w odpowiedni sposób komunikować się ze słuchaczami. Oceniane jest również zaangażowanie studentów w dyskusję, towarzyszącą każdej z prezentacji.

Uwagi:

chemia - 6 semestr

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)