Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fakultet specjalnościowy - Wprowadzenie do psychologii pozytywnej [06-PE-OP-S1-22.30] semestr letni 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Fakultet specjalnościowy - Wprowadzenie do psychologii pozytywnej [06-PE-OP-S1-22.30]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi czwartek (parzyste), 11:30 - 13:00
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 21
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Edyta Charzyńska
Literatura:

Temat 1

1. Gulla, B., Tucholska, K. (2007). Psychologia pozytywna – cele naukowo-badawcze i aplikacyjne oraz sposób ich realizacji. Studia z Psychologii w KUL, 14, 133–152.

2. Gable, S. L., Haidt, J. (2005). What (and why) is positive psychology. Review of General Psychology, 9(2), 103–110.

Temat 2

1. Csikszentmihalyi, M. (2005). Wprowadzenie (z rozdziału 1. Powrót do szczęścia, s. 13–20) oraz rozdział 3. Satysfakcja a jakość życia (s. 87-132). W: M. Csikszenmihalyi (2005). Przepływ: psychologia optymalnego doświadczenia. Taszów: Biblioteka Moderatora.

Temat 3

1. Argyle, M. (2004). Przyczyny i korelaty szczęścia. W: J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka (s. 165–203). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Czapiński, J. (2004). Osobowość szczęśliwego człowieka. W: J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka (s. 359–379). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Temat 4

1. Peterson, Ch., Park., N. (2007). Klasyfikacja i pomiar sił charakteru: implikacje dla praktyki. W: P. A. Linley, S. Joseph (red.), Psychologia pozytywna w praktyce (s. 263–283). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Temat 5

1. Park, D., Tsukayama, E., Goodwin, G. P., Patrick, S., Duckworth, A. L. (2017). A tripartite taxonomy of character: Evidence for intrapersonal, interpersonal, and intellectual competencies in children. Contemporary Educational Psychology, 48, 16–27.

2. Shoshani, A., Aviv, I. (2012). The pillars of strength for first-grade adjustment – Parental and children's character strengths and the transition to elementary school. The Journal of Positive Psychology, 7(4), 315–326.

3. Shoshani, A., Slone, M. (2013). Middle school transition from the strengths perspective: Young adolescents’ character strengths, subjective well-being, and school adjustment. Journal of Happiness Studies, 14(4), 1163–1181.

4. Wagner, L. (2019). Good character is what we look for in a friend: Character strengths are positively related to peer acceptance and friendship quality in early adolescents. Journal of Early Adolescence, 39(6), 864–903.

Temat 6

1. Kwiatek P., Bajer P. (2013). Aplikacja psychologii pozytywnej w edukacji na przykładzie doświadczenia Geelong Grammar School (Australia). Przegląd Badań Edukacyjnych, 2(17), 227–245.

2. Reznitskaya, A., Sternberg, R. J. (2007). Jak nauczyć podopiecznych mądrego myślenia: program „Edukacja dla mądrości”. W: P. A. Linley, S. Jospeh (red.), Psychologia pozytywna w praktyce (s. 132–152). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Seligman, M. E. P., Ernst, R. M., Gillham, J, Reivich, K., Linkins, M. (2009). Positive education: Positive psychology and classroom interventions. Oxford Review of Education, 35(5), 293–311.

4. Shankland, R., Rosset, E. (2017). Review of brief school-based positive psychological interventions: a taster for teachers and educators. Educational Psychology Review, 29(2), 363–392.

Zakres tematów:

1. Psychologia pozytywna: początki, przedstawiciele, założenia

2. Drogi do szczęścia: szczęście w ujęciach hedonistycznym i eudajmonistycznym

3. Determinanty szczęścia

4. Cnoty moralne i siły charakteru: koncepcja Ch. Petersona i M. Seligmana

5. Badania nad siłami charakteru wśród dzieci i młodzieży

6. Pozytywna szkoła: pozytywne interwencje psychologiczne w edukacji

Metody dydaktyczne:

prezentacja multimedialna, materiały audiowizualne, dyskusja, burza mózgów, metoda uczenia się we współpracy

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria zaliczenia:

- praca pisemna na temat możliwości wykorzystania psychologii pozytywnej we własnej pracy pedagogicznej lub scenariusz zajęć wprowadzających elementy psychologii pozytywnej, lub prezentacja na zajęciach z tematów 5 lub 6 (4 pkt),

- aktywność na zajęciach (3 pkt),

- prezentacja wybranych elementów własnego portfolio pozytywności (3 pkt),

- obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach, każda kolejna powinna zostać uzupełniona w trakcie dyżuru).

Ocena końcowa:

8 pkt i więcej: bardzo dobra

7 pkt: dobra plus

6 pkt: dobra

5 pkt: dostateczna plus

4 pkt: dostateczna

Poniżej 4 pkt: niedostateczna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)