Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do etnologii i antropologii kulturowej W6-AK-S1-WEAK
semestr zimowy 2020/2021
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wstęp do etnologii i antropologii kulturowej W6-AK-S1-WEAK
Zajęcia semestr zimowy 2020/2021 (2020/2021Z) (w trakcie)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 10:35 - 12:05
sala zajęcia zdalne
Bielska 62 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2021-01-19 10:35 : 12:05 sala zajęcia zdalne
Bielska 62
2021-01-26 10:35 : 12:05 sala zajęcia zdalne
Bielska 62
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Grzegorz Odoj
Literatura:

• E. Nowicka: Świat człowieka - świat kultury. Systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej. Warszawa 1997.

• B. Olszewska-Dyoniziak: Zarys antropologii kulturowej. Zielona Góra 2000.

• B. Olszewska-Dyoniziak: Człowiek-Kultura-Osobowość. Wstęp do klasycznej antropologii kultury. Kraków 1991.

• W. J. Burszta: Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje. Poznań 1999.

• Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów. Red. A. Mencwel. Warszawa 1995.

• J. Damrosz: Myśl teoretyczna w polskiej etnografii i etnologii w okresie powojennym (1945-1989).

• Słownik etnologiczny. Terminy ogólne. Red. Z. Staszczak. Warszawa-Poznań 1987.

• K. J. Brozi: Antropologia kulturowa. Wprowadzenie. Lublin 1992.

• Ch. Jenks: Kultura. Poznań 1999.

• Antropologiczne wizje kultury. Red. B. Olszewska-Dyoniziak. Ustroń 2004.

• E. Krawczak: Antropologia kulturowa. Klasyczne kierunki, szkoły i orientacje. Lublin 2004.

• A. Barnard: Antropologia. Zarys teorii i historii. Warszawa 2004.

• T. H. Eriksen: Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej. Warszawa 2009.

• R. Deliége: Historia antropologii. Szkoły, autorzy, teorie. Warszawa 2011.

• J. D. Eller: Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy. Kraków 2012.

• F. Barth, A. Gingrich, R. Parkin, S. Silverman: Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska. Kraków 2007.

Zakres tematów:

Znaczenie i zakres pojęciowy terminów: etnografia, etnologia, antropologia kulturowa, antropologia społeczna. Podobieństwa, różnice, zależności. Geneza etnologii i antropologii kulturowej.

Kultura, tradycja kulturowa, kultura tradycyjna - problemy definicyjne, podziały, kategorie, aspekty. Opozycja kultura-natura.

Grupa regionalna, grupa etniczna, naród. Region i regionalizm.

Antropologiczna koncepcja rodziny: systemy pokrewieństwa, formy małżeństwa i modele rodziny. Terminy: rodzina, ród, klan, lineaż, plemię. Endogamia i egzogamia. Zakaz kazirodztwa.

Zakres znaczeniowy pojęć: zwyczaj, obyczaj, obrzęd, rytuał, ceremonia. Wybrane przykłady obrzędowości rodzinnej i dorocznej – ich sens i znaczenie.

Zjawisko reliktu kulturowego i folkloryzmu.

Zjawisko zmiany i ciągłości kulturowej: migracja, zderzenie kultur, proces dyfuzji kulturowej, akulturacja, adaptacja, asymilacja, konflikt. Integracja i dezintegracja kulturowa.

Problem „swój” – „obcy” (podstawowe zagadnienia).

Stereotypy lokalne, regionalne, etniczne i narodowe.

Problem tożsamości kulturowej.

Etnocentryzm. Wielokulturowość, pluralizm kulturowy, multikulturalizm. Fenomen pogranicza kulturowego.

Magia a religia. Funkcje systemu magiczno-religijnego. Terminy: antropomorfizm, animizm, manizm, totemizm, zoolatria, fetyszyzm, idolatria, szamanizm.

Główne kierunki i prądy badawcze na gruncie antropologii kulturowej – różnice i podobieństwa stanowisk metodologicznych (zarys problemu).

Metody dydaktyczne:

Wykład wprowadzający w problematykę z zakresu etnologii i antropologii kulturowej.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 wykład będzie prowadzony za pośrednictwem platformy MS Teams.

Praca własna studenta polega na lekturze i analizie wskazanej literatury przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny..

Termin: sesja zimowa roku akademickiego 2020/2021.

Egzamin zostanie przeprowadzony za pomocą platformy MS Teams.

Kryteria oceny: Znajomość treści omawianych w trakcie wykładów i wykazanie się poszerzoną, ugruntowaną wiedzą na temat wybranych wątków. Warunkiem zaliczenia kolokwium na najniższym dopuszczalnym poziomie (z oceną dostateczną) jest udzielenie pełnej odpowiedzi na co najmniej dwa z trzech pytań.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.