Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny: Systemowe podejście do zjawisk i procesów społecznych oraz do edukacji W6-PE-OT-S2-WMSP
semestr zimowy 2020/2021
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wykład monograficzny: Systemowe podejście do zjawisk i procesów społecznych oraz do edukacji W6-PE-OT-S2-WMSP
Zajęcia semestr zimowy 2020/2021 (2020/2021Z) (w trakcie)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 11:30 - 13:00
sala zajęcia zdalne
Bielska 62 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-10-28 11:30 : 13:00 sala zajęcia zdalne
Bielska 62
2020-11-04 11:30 : 13:00 sala zajęcia zdalne
Bielska 62
2020-11-18 11:30 : 13:00 sala zajęcia zdalne
Bielska 62
2020-11-25 11:30 : 13:00 sala zajęcia zdalne
Bielska 62
2020-12-02 11:30 : 13:00 sala zajęcia zdalne
Bielska 62
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Alina Szczurek-Boruta
Literatura:

Adrjan B. (2011): Kultura szkoły. W poszukiwaniu nieuchwytnego. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Bałachowicz J. Rowicka A. (red.) (2013): Nowoczesny wychowawca – tutor, mentor, coach. WSP im. J. Korczaka, Warszawa. *

Bertalanffy L. (1984): Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój zastosowania. Przekład E. Woydyłło-Woźniak, PWN, Warszawa.

Bruner J. (2006): Kultura edukacji. Przekł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz. Wstęp A. Brzezińska. Wydawnictwo Universitas, Kraków.

Czekierda P., Fingas B., Szala M. (red.) (2018): Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków. Warszawa.*

Duraj-Nowakowa K. (1997): Modelowanie systemowe w pedagogice. Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.

Duraj-Nowakowa K. (2008): Podejścia całościowe do pedagogiki: wybór. Wydawnictwo UR, Rzeszów.

Gołaszewski T. (1977): Szkoła jako system społeczny. Wyd. I, PWN, Warszawa.

Krzychała S., (2018): Nauczyciel-tutor. Prakseologiczna rekonstrukcja tutoringu szkolnego. Kraków.*

Kuźma J. (2005): Nauki o szkole: studium monograficzne, zarys koncepcji. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Schulz R. (2018): Edusfera jako holistyczna kategoria pedagogiki ogólnej. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Śliwerski B. (2009): Współczesna myśl pedagogiczna: znaczenia, klasyfikacje, badania. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Śliwerski B. (2010): Współczesne teorie i nurty wychowania. Wyd. 7. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Szczurek-Boruta A.(2007): Edukacja i odkrywanie tożsamości w warunkach wielokulturowości – szkice pedagogiczne. WEiNoE Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Szczurek-Boruta A. (2007): Zadania rozwojowe młodzieży i edukacyjne warunki ich wypełniania w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i gospodarczo – studium pedagogiczne. Wyd. UŚ, Katowice.

Szczurek-Boruta A. (2013): Doświadczenia społeczne w przygotowaniu przyszłych nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Szczurek-Boruta A. (2014): O przygotowaniu nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości – konteksty, opinie studentów, propozycje. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Szczurek-Boruta A. (2017): Doświadczanie, rozumienie i postrzeganie rzeczywistości społecznej i zawodowej oraz praktyki działania pedagogicznego nauczycieli Pogranicza. W: Lewowicki T., Szczurek-Boruta A., Szafrańska A.: Sfery życia duchowego dzieci, młodzieży i dorosłych – studium z pogranicza polsko-czeskiego. T.4. O nauczycielach ich spostrzeganiu świata społecznego i aktywności. WEiNoE UŚ, SWEM, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Szczurek-Boruta A. (2018): Young people’s identity capital and social participation in the life of the local community. “Polish Journal of Educational Studies” 2018, LXXI, s. 81-91.

Szczurek-Boruta A. (2019): Youth and school – about partially separated systems.”Pedagogika Społeczna” 2019, nr 3.

Szczurek-Boruta A. (2020): Education and Social Participation of Polish Youth. “European Review”, Academia Europaea doi:10.1017/S1062798720000162 Published online: 04 March 2020, pp. 1-10

* zmiana w sylabusie na podstawie szkolenia "Tutoring - edukacja spersonalizowana na uniwersytecie"

Zakres tematów:

Wykład monograficzny zatytułowany Systemowe podejście do zjawisk i procesów społecznych oraz do edukacji realizowany jest w semestrze zimowym 2020/2021, obejmuje 30 godzin dydaktycznych (15 dwugodzinnych zajęć), których celem jest: analiza podstawowych problemów dotyczących systemowego spojrzenia na świat, w którym poszczególne zjawiska rozpatruje się jako wzajemnie ze sobą powiązane, a ich złożoność jest przedmiotem badań i dyskusji nad nimi; ukazanie, że pewne pojęcia, zasady i metody dają się zastosować w wielu różnych dziedzinach nauki, w tym w dyscyplinie pedagogika; poszerzenie wiedzy z zakresu wybranych współczesnych problemów szkoły, rozumienia istoty funkcjonowania tej instytucji, jej związków, relacji z innymi elementami systemu oraz poszukiwania skutecznych metod edukacji szkolnej, w tym tutoringu *, w celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.

Szczegółowe tezy wykładów związane są z jego treściami, a poszczególne zagadnienia oparte są o podaną literaturę.

* zmiana w sylabusie na podstawie szkolenia "Tutoring - edukacja spersonalizowana na uniwersytecie"

Metody dydaktyczne:

Metody podające (wykład informacyjny, konwencjonalny, konwersatoryjny); problemowe (wykład problemowy, dyskusja); metody eksponujące (prezentacja multimedialna, film).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia modułu jest zaliczenie egzaminu pisemnego na najniższym dopuszczalnym poziomie (ocena dostateczna - uzyskanie minimum 50% maksymalnej punktacji), przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie.

Egzamin pisemny – praca egzaminacyjna

Egzamin pisemny na podstawie przygotowanej i przesłanej przez studenta pracy egzaminacyjnej na podany temat.

W pisemnej pracy egzaminacyjnej ocenie podlega:

- wykorzystanie treści programowych wykładu, treści zaleconych tekstów źródłowych, treści poruszanych w filmach egzemplifikujących tematykę wykładów (3 pkt)

- umiejętność syntezy wiedzy, argumentowania i wyciągania wniosków (4 pkt).

- umiejętność krytycznego i refleksyjnego podejścia do problematyki wykładów (3 pkt).

Punktacja:

ocena bardzo dobra - 9-10 pkt.

ocena dobra - 7-8 pkt.

ocena dostateczna - 5-6 pkt.

ocena niedostateczna poniżej 5 pkt.

Praca z egzaminacyjna przesłana na adres: alina.szczurek-boruta@us.edu.pl

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.