Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka edukacji społecznej i przyrodniczej w przedszkolu i klasach I-III W6-PP-NM-MESPP
semestr zimowy 2020/2021
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Metodyka edukacji społecznej i przyrodniczej w przedszkolu i klasach I-III W6-PP-NM-MESPP
Zajęcia semestr zimowy 2020/2021 (2020/2021Z) (w trakcie)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 14:30 - 16:00
sala zajęcia zdalne
Bielska 62 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Aniela Różańska
Literatura:

Budniak A.: Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Kraków 2010, Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Domka L.: Kształtowanie postaw ekologicznych u dzieci działaniem na rzecz ekorozwoju. „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” 2004, nr 2-3, s. 54-93.

Dymara B., Michałowski S., Wollman-Mazurkiewicz L.: Dziecko w świecie przyrody. Kraków 2010, Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Gardner H.: Inteligencje wielorakie. Nowe horyzonty w praktyce, MT Biznes 2009.

Gutowska. H.: Środowisko społeczno-przyrodnicze w kl. 1-3. Warszawa 1985, WSiP.

Kielar-Turska M.: Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata, Warszawa 1992.

Kraszewska M.: W kręgu tradycji i świąt. Kraków 2005, , Wyd. WIR.

Meredith S.: Dlaczego powinniśmy chronić naszą planetę. Warszawa 2009, .

Paśko I.: Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Kraków 2001, WN Akademii Pedagogicznej.

Różańska A.: The competence of a teacher in a situation of forming the ecological consciousness of a preschool and primary school child. In: R. Burkovicova (ed.): Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. Ostrava 2010, Ostravska universita.

Różańska A.: Etyczne wyznaczniki świadomości ekologicznej młodzieży na pograniczu polsko-czeskim. „Ruch Pedagogiczny” 2001, nr 3-4.

Różańska A.: Wymiar bioregionalny edukacji ekologicznej. (W:) Lewowicki T., Szczurek-Boruta A. (red.): Szkoła na pograniczach. Katowice 2000, Wyd. Uniwersytet Śląski.

Różańska A: Edukacja środowiskowa jako dialog z przyrodą. W: E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, M. Zalewska-Bujak (red.): Edukacja małego dziecka. Tom 2. Wychowanie i kształcenie w praktyce. Kraków 2010, Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Różańska A.: Rola refleksji w edukacji ekologicznej. W: E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, B. Oerszleager-Kosturek (red.): Edukacja małego dziecka. T. 12: Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej. Cieszyn – Kraków 2017, Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Sawicki M.: Edukacja środowiskowa w klasach I-III szkoły podstawowej. Warszawa 1998, Semper.

Sławińska M.: Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu. Kraków 2010, Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Włoch S. (red.): Wczesna edukacja dziecka – perspektywy i zagrożenia, Opole 2009.

Zioło I.: Edukacja środowiskowa na poziomie nauczania zintegrowanego. Kraków 2002, WN Akademii Pedagogicznej.

Zakres tematów:

• Znaczenie, cele kształcenia i zadania edukacji środowiskowej małego dziecka.

• Proces poznawania przyrody przez małe dziecko i zasady dydaktyczno-metodyczne wypływające z niego.

• Rozwijanie refleksyjności ucznia i nauczyciela. Znaczenie refleksji w edukacji ekologicznej małego dziecka.

• Metody wyzwalania aktywności ucznia i ich efektywność dydaktyczna w procesie nauczania przyrody. Metoda problemowa, ćwiczeniowa, obserwacje polisensoryczne, eksperymenty przyrodnicze.

• Kompetencje zawodowe nauczyciela kształcenia środowiskowego i ekologicznego. Nauczyciel jako inicjator i model zachowań proprzyrodniczych.

• Znaczenie hodowli szkolnych. Elementy etologii zwierząt wg Konrada Lorenza i in.

• Dialog dziecka z przyrodą. Metodyczne aspekty dialogowania z przyrodą.

• Wycieczki, spacery i zajęcia w terenie w edukacji środowiskowej – możliwości zastosowania w poznawaniu różnorodnych elementów

środowiska.

• Kształtowania świadomości ekologicznej i postaw ekologicznych u dzieci.

• Bioregion w edukacji środowiskowej małego dziecka. Możliwości wykorzystania walorów lokalnego, najbliższego środowiska (naturalne okazy).

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjno-problemowy nt. wybranych zagadnień rozszerzających zakres wiedzy metodycznej z wykorzystaniem prezentacji

multimedialnej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną – praca pisemna polegająca na przedstawieniu wybranego zagadnienia z zakresu tematyki wykładów oraz jego metodycznego opracowania wraz z oceną przydatności wybranych metodycznych rozwiązań w edukacji małego dziecka.

Uwagi:

St. mgr 5-letnie niestacjonarne; prowadząca: dr hab. Aniela Różańska, prof. UŚ.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.