Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego mocarstw W3-BM-N1-SBNM20
semestr letni 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Strategie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego mocarstw W3-BM-N1-SBNM20
Zajęcia semestr letni 2020/2021 (2020/2021L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 16:40 - 18:10
sala zajęcia zdalne
Bankowa 11 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 48
Limit miejsc: 45
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Miarka
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Bryc A., Izrael 2020: skazany na potęgę?, Warszawa 2014.

Czasopisma: „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, „Bezpieczeństwo Narodowe”, „Przegląd Zachodni”, „Sprawy Międzynarodowe”, ", „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, „Przegląd Strategiczny”, „Zeszyty Naukowe AON”, „Punkt Widzenia OSW”.

Doktryna Obrony Federacji Rosyjskiej (tłumaczenie Biura Bezpieczeństwa Narodowego).

Kościewicz D., Kulturowe uwarunkowania państwa dobrobytu w Szwecji – wybrane zagadnienia, „Społeczeństwo i Ekonomia” 2014, nr 1.

Łoś-Nowak T. (red.), Polityka zagraniczna. Aktorzy-potencjały-strategie, Warszawa 2011.

Roczniki Strategiczne, Wydawnictwo SCHOLAR.

Sobczyk K., Polityka bezpieczeństwa Szwecji – neutralność i bezaliansowość oraz ich perspektywy

w obliczu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2015, nr 4

Wiśniewski J., Żodź-Kuźnia K., Mocarstwa współczesnego świata. Problem przywództwa światowego, Poznań 2008.

Zdulski K., Czulda R., Bania R. (red.), Wyzwania dla bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i Północnej Afryce, Łódź 2015.

literatura uzupełniająca

Bagan-Włodkowska A., Legucka A., Bryc A. (red.), Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego : księga poświęcona pamięci profesora Kazimierza Malaka, Warszawa 2011.

Fiedler R., Iran a reżim nieproliferacji broni jądrowej : dylematy i wyzwania, Poznań 2013.

Kuźniar R., Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010. Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2011.

Levitt M., Hamas : polityka, dobroczynność i terroryzm w służbie dżihadu, Kraków 2008.

Lipold P., Zagrożenie terroryzmem nuklearnym w polityce zagranicznej Iranu i Korei Północnej. Studium przypadków, Warszawa 2012.

Ożarowski R., Hezbollah w stosunkach międzynarodowych na Bliskim Wschodzie, Gdańsk 2011.

Raś M., Bieleń S. (red.), Polityka zagraniczna Rosji, Warszawa 2008.

Zakres tematów:

Zajęcia organizacyjne i wprowadzające (teoria mocarstwowości).

Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Rosji.

Strategie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Iranu i Izraela.

Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Szwecji.

Strategie mocarstw w trakcie i po zakończeniu pandemii koronawirusa – przyszły ład międzynarodowy (debata).

Metody dydaktyczne:

Metody i kryteria:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Praca własna studenta obejmuje:

- zapoznanie się z obowiązkową literaturą przedmiotu,

- regularne zapoznanie się z tematyką poruszaną na ćwiczeniach,

- przygotowanie wystąpień ustnych,

- przygotowywanie projektów

- przygotowanie do sprawdzianów wiedzy,

- przygotowanie wypowiedzi pisemnych (opcjonalnie)

Ocena końcowa jest wynikiem oceny aktywności na zajęciach w całym semestrze, przygotowania do ćwiczeń, systematycznego udziału w zajęciach (nieobecności muszą zostać zaliczone w ramach indywidualnych konsultacji w formie ustnej). Ponadto, niezbędnym warunkiem do otrzymania zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie wszystkich sprawdzianów wiedzy (testy wielokrotnego wyboru dotyczące tematów jednostek kontaktowych oraz pozycji z literatury obowiązkowej), zaliczenie wypowiedzi pisemnych (opcjonalnych).

Uwagi:

4 semestr bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe niestacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.