Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawa człowieka a interwencje zbrojne ze względów humanitarnych [05-BM-N1-PCIH14] semestr letni 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawa człowieka a interwencje zbrojne ze względów humanitarnych [05-BM-N1-PCIH14]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 18:20 - 19:50
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 32
Limit miejsc: 35
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Miarka
Literatura:

Obowiązkowa

• Czasopisma: „Stosunki Międzynarodowe”, „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego”, „Bezpieczeństwo

Narodowe”

• Domagała A., Interwencjonizm humanitarny NATO, Bydgoszcz 2014.

• Łoś R., Reginia-Zacharski J., Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010.

• Madej M. (red.), Wojny Zachodu. Interwencje zbrojne państw zachodnich po zimnej wojnie, Warszawa 2017.

• Meredith M., Historia współczesnej Afryki. Pół wieku niepodległości, Warszawa 2011.

• Okraska T. (red.), Oblicza współczesnych konfliktów zbrojnych, Katowice 2014.

• Potyrała A. (red.) Współczesne spory i konflikty międzynarodowe. Studia przypadków, Poznań 2007.

• Zajadło J., Dylematy humanitarnej interwencji : historia, etyka, polityka, prawo, Gdańsk 2005.

Uzupełniająca

Domagała A., Interwencja humanitarna w stosunkach międzynarodowych, Bydgoszcz 2008.

Kuźniar R. i in.., Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.

Mężykowska A., Interwencja humanitarna w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 2008.

Zakres tematów:

Tematyka ćwiczeń obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zajęcia organizacyjne i wprowadzające (podstawowe aspekty teoretyczne interwencji zbrojnej ze względów humanitarnych)

2. Przyczyny, przebieg i skutki interwencji ze względów humanitarnych w Rwandzie

3. Przyczyny, przebieg i skutki interwencji ze względów humanitarnych w Bośni i Hercegowinie

4. Przyczyny, przebieg i skutki interwencji ze względów humanitarnych w Somalii

5. Przyszłość interwencji humanitarnych – debata

Metody dydaktyczne:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”,

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest wynikiem oceny aktywności na zajęciach w całym semestrze, przygotowania do ćwiczeń, systematycznego udziału w zajęciach (nieobecności muszą zostać zaliczone w ramach indywidualnych konsultacji w formie ustnej). Ponadto, niezbędnym warunkiem do otrzymania zaliczenia z ćwiczeń jest zaliczenie wszystkich sprawdzianów wiedzy (testy wielokrotnego wyboru dotyczące tematów jednostek kontaktowych oraz pozycji z literatury obowiązkowej)

Uwagi:

6 semestr bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe niestacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)