Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika- warsztaty W6-EPPS-S2-PEDW
semestr letni 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pedagogika- warsztaty W6-EPPS-S2-PEDW
Zajęcia semestr letni 2020/2021 (2020/2021L) (jeszcze nie rozpoczęty)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Natalia Ruman
Literatura:

M. Braun, M. Mach, Jak pracować ze zdolnymi? Poradnik dla nauczycieli i rodziców, Wydawnictwo Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012

B. Dyrda, W poszukiwaniu standardów kształcenia uczniów zdolnych [w:] J. Łaszczyk, Uczeń zdolny wyzwaniem dla współczesnej edukacji, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2008

Dyrda B., Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych. Rozpoznawanie

i przeciwdziałanie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie, analizy prasy, radia, telewizji Internetu, PWN, Warszawa 2008

A. Hłobił, Działalność szkoły we wspomaganiu ucznia zdolnego, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010

A. Janowski, Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa 1998

Morbitzer J., Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007.

J. Pielachowski, Trzy razy szkoła, uczniowie – nauczyciele – organizacja, Poznań 2003

K. Piwowar-Sulej, Zarządzanie personelem nauczycielskim w oświacie, Warszawa 2009

Zakres tematów:

1. Szkoła - czy tylko budynek?

2. Rola nauczyciela w budowaniu wizerunku placówki

3. Public relations w edukacji

4. Edukacja domowa

5. Cyberkultura a cyberprzemoc

6. Swoistość mass mediów i ich oddziaływanie wychowawcze

7. Kompetencje nauczyciela pracującego z uczniem zdolnym. Warsztat: Aktywne słuchanie, komunikacja typu „JA”, motywowanie do pracy.

8. Tutoring szkolny

9. Uczeń słaby - jak mu pomóc?

Metody dydaktyczne:

warsztatowe zajęcia, pogadanka, prezentacje, praca w grupach

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność studenta na zajęciach, wykonywane miniprace podczas zajęć, które systematycznie są oceniane, prace projektowe poza zajęciami

Średnia arytmetyczna wszystkich zebranych cząstkowych ocen (nie mniej niż 3 oceny)

Uwagi:

dr N. Ruman

Jesli sytuacja nie pozwoli na spotkanie w realu, zajęcia odbywać się będą online, jednak prace przesyłane będą systematycznie na Teamsa jako scany lub zdjęcia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.