Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki polityczne w Europie Zachodniej i Południowej po zimnej wojnie W3-PO-WS-S1-MSPE20
semestr zimowy 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Międzynarodowe stosunki polityczne w Europie Zachodniej i Południowej po zimnej wojnie W3-PO-WS-S1-MSPE20
Zajęcia semestr zimowy 2020/2021 (2020/2021Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala zajęcia zdalne
Bankowa 11 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: 31
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Miarka
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Czachor R., Armenia i Górski Karabach w procesach transformacji społecznej i politycznej, Instytut Polsko-Rosyjski, Wrocław 2014.

Czasopisma naukowe: „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, „Bezpieczeństwo Narodowe”, „Przegląd Zachodni”, „Sprawy Międzynarodowe”, „Rocznik Integracji Europejskiej", „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, „Przegląd Strategiczny”, „Przegląd Europejski”, „Biuletyn PISM” (wybrane artykuły).

Cziomer E., Polityka Zagraniczna Niemiec w dobie nowych wyzwań globalizacji, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz integracji europejskiej po 2005 roku, Warszawa 2010.

Domagała A., Interwencjonizm humanitarny NATO, Bydgoszcz 2014.

Gogowski G., Polityka bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii po zimnej wojnie, Warszawa 2014 Lakomy M., Główne cele i kierunki polityki zagranicznej Francji w okresie pozimnowojennym, Katowice 2012.

Łoś-Nowak T. (red.), Polityka zagraniczna. Aktorzy-potencjały-strategie, Warszawa 2011

Łoś R., Reginia-Zacharski J., Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010.

Madej M. (red.), Wojny Zachodu. Interwencje zbrojne państw zachodnich po zimnej wojnie, Warszawa 2017.

Nieczuja-Ostrowski P. (red.) Armenia. Dziedzictwo a współczesne kierunki przemian kulturowo-cywilizacyjnych, Poznań 2016.

Przybylska-Maszner B. (red.), Operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce, Poznań 2014.

Raporty: Ośrodek Studiów Wschodnich, Światowa Organizacja Zdrowia.

Scruton R., Zachód i cała reszta, Poznań 2003.

Wiśniewski J., Żodź-Kuźnia K., Mocarstwa współczesnego świata. Problem przywództwa światowego, Poznań 2008.

Uzupełniająca

Calvocoressi P., Polityka międzynarodowa po 1945, Warszawa 2000.

Gibas-Krzak D., Serbsko – albański konflikt o Kosowo w XX wieku, uwarunkowania – przebieg – konsekwencje, Toruń, 2009.

Kukułka J., Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945 – 2000, Warszawa 2000.

Malendowski W., Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku, Wrocław 2003.

Pietraś M. (red. nauk.), Międzynarodowe Stosunki Polityczne, Lublin 2007.

Roczniki Strategiczne, Wydawnictwo SCHOLAR,

Zięba R., Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008,

Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Koncepcje – struktury - funkcjonowanie, Warszawa 1999

Zakres tematów:

• Zajęcia organizacyjne

• Polityka zagraniczna Niemiec

• Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii

• Wpływ koronawirusa na politykę państw Europy Zachodniej cz. 1 (analiza i prognozowanie)

• Wpływ koronawirusa na politykę państw Europy Południowej cz. 2 (analiza i prognozowanie)

• Polityka zagraniczna Francji

• Polityka zagraniczna Armenii

• Konflikty zbrojne na Bałkanach

• Droga Turcji do UE – debata oksfordzka

• Zaangażowanie państw europejskich w interwencje humanitarne – wybrane zagadnienia

• Polityka zagraniczna państw nordyckich na przykładzie Szwecji

• Kryzysy i konflikty w UE w percepcji polskiego społeczeństwa cz. 1 (badania projektowe)

• Kryzysy i konflikty w UE w percepcji polskiego społeczeństwa cz. 2 (badania projektowe)

• Zachód i cała reszta – debata na podstawie książki Rogera Scrutona.

Metody dydaktyczne:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”,

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych

- analiza danych empirycznych w prowadzonych zajęciach dydaktycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Praca własna studenta obejmuje:

- zapoznanie się z obowiązkową literaturą przedmiotu,

- regularne zapoznanie się z tematyką poruszaną na ćwiczeniach,

- przygotowanie wystąpień ustnych,

- przygotowywanie projektów

- przygotowanie do sprawdzianów wiedzy,

- przygotowanie wypowiedzi pisemnych (opcjonalnie)

Ocena końcowa jest wynikiem oceny aktywności na zajęciach w całym semestrze, przygotowania do ćwiczeń, systematycznego udziału w zajęciach (nieobecności muszą zostać zaliczone w ramach indywidualnych konsultacji w formie ustnej; studenci mają do wykorzystania 2 nieobecności). Ponadto, niezbędnym warunkiem do otrzymania zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie sprawdzianów wiedzy (testy wielokrotnego wyboru dotyczące tematów jednostek kontaktowych oraz pozycji z literatury obowiązkowej), uzyskanie pozytywnej oceny z przeprowadzonych badań projektowych (gromadzenie, analiza i prezentacja danych ilościowych oraz jakościowych na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych)

Uwagi:

3 semestr politologii spec. współczesne stosunki międzynarodowe stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.