Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki gospodarcze [05-PO-WS-S1-MSG14] semestr zimowy 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Międzynarodowe stosunki gospodarcze [05-PO-WS-S1-MSG14]
Zajęcia: semestr zimowy 2020/2021 [2020/2021Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 9:45 - 11:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: 27
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Wiktor Widera
Literatura:

A. Budnikowski: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2003, wyd. II

red. J. Rymarczyk, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2010, wyd. II

Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2013

Zakres tematów:

1. Bilans płatniczy kraju – pojęcie i części składowe; równowaga rzeczywista i pozorna bilansu płatniczego; środki polityki wpływania na równowagę bilansu płatniczego.

2. Pojęcie międzynarodowego podziału pracy, czynniki (uwarunkowania) wpływające na po- zycję państwa w międzynarodowym podziale pracy, tzw. klasyczny międzynarodowy podział pracy i jego ewolucja.

3. Ceny w handlu międzynarodowym – pojęcie terms of trade, podział towarów w wymianie międzynarodowej z punktu widzenia kształtowania się ich cen, krótkookresowe tendencje w kształtowaniu się cen towarów na rynkach międzynarodowych (elastyczność podaży i popytu towarów masowych i zindywidualizowanych oraz czynniki wpływające na te elastyczności), długookresowe (po II wojnie światowej) tendencje w kształtowaniu się cen na rynkach międzynarodowych.

4. Przepływ czynników produkcji – przyczyny przepływu czynników produkcji, krótko i długookresowe skutki napływu i odpływu siły roboczej, przepływ kapitału – pojęcie, kryteria klasyfikacji, rodzaje przepływu kapitału, wpływ eksportu i importu kapitału na bilans płatni- czy oraz zatrudnienie.

5. Międzynarodowe stosunki walutowe i finansowe.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia będą wykorzystywały elementy wykładu informacyjnego i konwersatoryjnego, metodę przypadków i realizacji zadań problemowych.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą oceniani na podstawie ich pracy podczas całego semestru. Na ocenę końcową będą składać się :

obecność i aktywność na zajęciach (możliwe dwie nieobecności w semestrze);

praca w grupach;

kolokwium zaliczeniowe

Uwagi:

5 semestr politologii spec. współczesne stosunki międzynarodowe stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)