Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe W3-PO-WS-S1-BNM20
semestr letni 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe W3-PO-WS-S1-BNM20
Zajęcia semestr letni 2020/2021 (2020/2021L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co drugi poniedziałek (nieparzyste), 8:00 - 9:30
sala zajęcia zdalne
Bankowa 11 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 31
Limit miejsc: 35
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Tomasz Okraska
Literatura:

Aleksandrowicz T.R., Kluczowe megatrendy w bezpieczeństwie państwa XXI wieku. Warszawa 2020.

Blin A., Chaliand G., Historia terroryzmu : od starożytności do Da'isz. Warszawa 2020.

Czaputowicz J., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa 2012.

Dela P., Teoria walki w cyberprzestrzeni. Warszawa 2020.

Domański T., Migracje. Ujęcie interdyscyplinarne. Łódź 2019.

Gierszewski J., Bezpieczeństwo społeczne : studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego. Warszawa 2013.

Kostecki W., Strach i potęga. Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Warszawa 2012.

Kowalkowski S. (red.), Niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, Warszawa 2011.

Kubiak M., Lipińska-Rzeszutek M. (red.), Współczesne bezpieczeństwo ekologiczne. Warszawa 2017.

Kuźniar R., i in., Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.

Liderman K., Bezpieczeństwo informacyjne. Nowe wyzwania. Warszawa 2012.

Majer P., Urbanek A., Bezpieczeństwo społeczne. Ewolucja instytucje zagrożenia. Warszawa 2016.

Nye jr. J.S., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009.

Raczkowski K., Bezpieczeństwo ekonomiczne. Warszawa 2012.

Williams P.D., Studia bezpieczeństwa, Kraków 2012.

Uesseler R., Wojna jako usługa : jak prywatne firmy wojskowe niszczą demokrację. Warszawa 2008.

Zięba R. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.

Żukrowska K., Gręcik M. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2006.

Żurawski vel Grajewski P., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wymiar militarny, Warszawa 2013.

Madej M., Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego. Warszawa 2007.

Witecka M.S., Zagrożenia asymetryczne a technologie informacyjne, Warszawa 2011.

Zakres tematów:

1) Rozwój potencjału militarnego państw świata w zakresie broni konwencjonalnej. Handel bronią (najwięksi importerzy i eksporterzy, najbardziej zbrojące się regiony świata – tu polecam szczególnie raporty SIPRI), nieprzestrzeganie lub obchodzenie zobowiązań w dziedzinie kontroli zbrojeń i niewystarczające reakcje w momencie naruszenia tych zobowiązań, proliferacja broni masowego rażenia

2) Niekontrolowana eksploatacja zasobów naturalnych, problemy związane z deficytem wody, naruszenie stosunków wodnych w środowisku (np. odwracanie biegu rzek), niekontrolowana eksploatacja zasobów naturalnych (wyrąb lasów, nadmierne odłowy zwierząt, rabunkowe wydobywanie kopalin), stosowanie niebezpiecznych technologii przemysłowych prowadzących do zmian w atmosferze (likwidacja powłoki ozonowej, ocieplanie klimatu, wzrost emisji promieniowania UV).

3) Bezpieczeństwo informacyjne – manipulacja informacjami, fake news, nieformalne wywieranie wpływu na opinię publiczną w innych państwach np. przy okazji kampanii wyborczych czy referendów, nierzetelność mediów, utrudniony dostęp do (prawdziwych) informacji. Cyberzagrożenia

4) Działania mające na celu wywołanie negatywnych skutków w gospodarce innych krajów, spekulacje finansowe, blokady gospodarcze, ograniczenie dostępu do rynku wewnętrznego państw ("wojny handlowe"), szpiegostwo przemysłowe

5) Wojny hybrydowe. Działalność nieformalnych grup zbrojnych na terytorium państwa - "zielone ludziki", najemnicy. Inne sposoby wpływu państw trzecich na konflikty wewnątrzpaństwowe.

6) Migracje, ich przyczyny i konsekwencje, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Modele asymilacji imigrantów, jak radzą sobie z tym poszczególne państwa – w których jest lepiej, a w których gorzej. Jak na Polskę wpływa migracja, przede wszystkim zza wschodniej granicy. Czy można się spodziewać wzrostu migracji do Europy, a jeśli tak, to z jakich kierunków?

7) Terroryzm. Przyczyny, rodzaje, ewolucja zjawiska, sposoby przeciwdziałania. Podobieństwa i różnice w działalności terrorystycznej w różnych miejscach świata

Metody dydaktyczne:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”,

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Praca własna studenta obejmuje:

- zapoznanie się z obowiązkową literaturą przedmiotu,

- regularne zapoznanie się z tematyką poruszaną na ćwiczeniach,

- przygotowanie wystąpień ustnych (prezentacji),

Ocena końcowa jest wynikiem oceny aktywności na zajęciach w całym semestrze, przygotowania do ćwiczeń, systematycznego

udziału w zajęciach (możliwa 1 nieobecność w trakcie semestru; nieobecności ponad podany limit muszą zostać zaliczone w

ramach indywidualnych konsultacji w formie ustnej). Ponadto, niezbędnym warunkiem do otrzymania zaliczenia ćwiczeń jest przygotowanie prezentacji.

Uwagi:

4 semestr politologii spec. współczesne stosunki międzynarodowe stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.