Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy medialne na świecie [05-DK-N1-SMS17] semestr letni 2020/2021
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Systemy medialne na świecie [05-DK-N1-SMS17]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
Wykład [W], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 9:40 - 11:10
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 11:20 - 12:50
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 13:00 - 14:30
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Dagmara Głuszek-Szafraniec
Literatura:

1/ Red. A. Jaskiernia, K. Gajleiwicz-Korab. Pluralizm mediów, pluralizm w mediach, Warszawa 2017. 2/A. Jaskiernia. Od telewizji masowej do Netfliksa. Warszawa 2016. 3/ Red.A. Jaskiernia, K. Gajlewicz-Korab. Rozwój internetu a zmiany w mediach, systemach medialnych praz społecznych. Warszawa 2016. 4/ Red. Z. Oniszczuk. Systemy medialne w dobie cyfryzacji. kierunki i skala przemian. Katowice 2015. 5/ Red. J. Adamowski, A. Jaskiernia. Systemy medialne w XXI wieku. Warszawa 2012. 6/ T. Flew. Media globalne, Kraków 2010. 7/ J.W. Adamowski (red.), Wybrane zagraniczne systemy medialne. Warszawa 2008. 8/ K. Williams. Media w Europie. Warszawa 2008. 9/ Red. J. Adamowski. Wybrane zagraniczne systemy medialne. Warszawa 2008 10/ B. Dobek-Ostrowska, M. Głowacki, Democracy and Media in Central and Eastern Europe 25 Years On, Peter Lang, Frankfurt am Main 2015 / 11. D. Głuszek-Szafraniec, Publiczni nadawcy w regionach autonomicznych Hiszpanii, Katowice 2020

Zakres tematów:

1. Pojęcie i struktura systemu medialnego. Podstawowe relacje między centrum a otoczeniem systemu medialnego. Szczególne znaczenie zależności łączących system medialny z systemem politycznym. 2. Teoria systemu medialnego w polskiej nauce o komunikowaniu (Bartłomiej Golka – podejście politologiczne i medioznawcze, Bogusława Dobek-Ostrowska – podejście rynkowe, Maciej Mrozowski – podejście strukturalne). 3. Koncepcja F. Sieberta, W. Schramma i T. Petersena (1955) czterech modeli systemów medialnych, których podstawą wyróżnienia jest charakter systemu politycznego w danym kraju (otwarty lub zamknięty) – model autorytarny, liberalny, komunistyczny i model odpowiedzialności społecznej. 4. Trzy główne modele systemów medialnych w warunkach ustabilizowanej demokracji wg D. Hallina i P. Manciniego (1. Północnoatlantycki model liberalny, 2. Model demokratycznego korporacjonizmu, 3. Śródziemnomorski model spolaryzowanego pluralizmu). 5. Typologia M. Brueggmanna, S. Engessera, F. Buchel, E. Humprecht, L. Castro. 6. Wpływ transformacji politycznej na przeobrażenia systemów medialnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku. Argumenty za i przeciw łącznemu traktowaniu przemian medialnych w tym regionie. Typologia przemian w CEE wg Perusko, Vozab, Cuvalo. Typologia B. Dobek-Ostrowskiej (mediów upolitycznionych, hybrydowo-liberalny model, model liberalny i inne). 7. Media w Ameryce Łacińskiej - specyfika, główne problemy i trendy w rozwoju. 8. Kulturowe uwarunkowania systemu medialnego - przypadek japoński. 9. Powstanie i rozwój globalnego systemu medialnego. Rola znaczenie wielkich ponadnarodowych koncernów medialnych w jego kształtowaniu. Główne tendencje rozwojowe tego systemu.

Metody dydaktyczne:

Wykłady prowadzone są tradycyjną techniką podawczą wzbogaconą o elementy aktywizacji słuchaczy (stawianie pytań, inicjowanie dyskusji).

Wykorzystywane są prezentacje multimedialne, a czasem również materiały filmowe.

Wykorzystanie baz naukowych w nauczaniu (wykorzystanie czasopism naukowych w dydaktyce, wykorzystanie repozytoriów w dydaktyce).

Metody i kryteria oceniania:

W przypadku wykładów podstawą jest egzamin ustny (dwa problemowe pytania osobę), a w przypadku ćwiczeń - ocena końcowa jest wypadkową następujących elementów:

1. aktywność własna studentów

2. przygotowanie i prezentacja konkretnego tematu, przydzielonego przez prowadzącego

3. kolokwium zaliczeniowe

Ostateczną ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej ocen z wykładów i z ćwiczeń.

Uwagi:

6 semestr dziennikarstwo i komunikacja społeczna niestacjonarne I stopnia

W roku akademickim 2020/2021 wykłady odbywają się za pośrednictwem MS Teams lub platformy Moodle, w zależności od możliwości technicznych i preferencji prowadzącego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)