Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WSTĘP DO ANALIZY MATEMATYCZNEJ [W4-MT-S1-19-WAMA] semestr zimowy 2020/2021
Konwersatorium, grupa nr 4

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: WSTĘP DO ANALIZY MATEMATYCZNEJ [W4-MT-S1-19-WAMA]
Zajęcia: semestr zimowy 2020/2021 [2020/2021Z] (zakończony)
Konwersatorium [K], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dariusz Sokołowski
Literatura:

J. Banaś, S. Wędrychowicz, Zbiór zadań z analizy matematycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

M.Gewert, Z.Skoczylas, Analiza matematyczna 1, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2008.

W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Zakres tematów:

Indukcja matematyczna.

Funkcja i jej podstawowe własności, obraz, przeciwobraz, przegląd funkcji elementarnych.

Kresy zbiorów.

Ciągi liczbowe: ciągi monotoniczne i ograniczone, zbieżność i granica ciągu, własności granic, wyrażenia nieoznaczone, liczba e, warunek Cauchy'ego, granice ekstremalne.

Szeregi liczbowe: zbieżność szeregu i jego suma, warunek konieczny zbieżności szeregu, kryteria porównawcze, Cauchy'ego, d'Alemberta, Dirichleta i Leibniza.

Przestrzenie metryczne: przykłady metryk, podstawowe pojęcia topologiczne.

Granica funkcji w punkcie, ciągłość i jednostajna ciągłość, własności funkcji ciągłych i jednostajnie ciągłych.

Metody dydaktyczne:

konwersatorium prowadzone po części kontaktowo, a częściowo na platformie MS Teams, podczas którego dyskutowane będą problemy i zagadnienia związane z zakresem tematów wskazanych powyżej oraz rozwiązywane zadania;

studenci w ramach pracy własnej samodzielnie rozwiązują wskazane przez prowadzącego zadania i problemy oraz przyswajają treść wykładu niezbędną do bycia przygotowanym do zajęć

Metody i kryteria oceniania:

przeprowadzone zostaną trzy sprawdziany pisemne;

oceny zostaną wystawione na podstawie ilości uzyskanych punktów ze sprawdzianów, aktywności podczas zajęć oraz zadań domowych zlecanych na platformie Moodle

Uwagi:

Grupa konwersatoryjna 4, 1 semestr Matematyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)