Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej W6-PE-OT-S2-POW
semestr zimowy 2020/2021
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej W6-PE-OT-S2-POW
Zajęcia semestr zimowy 2020/2021 (2020/2021Z) (w trakcie)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co drugi czwartek (nieparzyste), 8:50 - 10:20
sala zajęcia zdalne
Bielska 62 jaki jest adres?
Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Aniela Różańska
Literatura:

Badora S.: Człowiek jako istota opiekująca się : szkice pedagogiczne. Tarnobrzeg 2013.

Badora S.: Zięba-Kołodziej B.: Pedagogika opiekuńcza. Perspektywy myślenia o rodzinie. Warszawa 2015.

Dąbrowski Z.: Pedagogika opiekuńcza w zarysie. Olsztyn 2006.

Duraj-Nowakowa K., Gruca-Miąsik U. (red.): Wyzwania i szanse pedagogiki społeczno-opiekuńczej. Rzeszów 2010.

Gajewska G.: Elementy pedagogiki opiekuńczej oraz metodyki opieki i wychowania. Zielona Góra 2001.

Jundził E., Pawłowska R. (red.): Pedagogika opiekuńcza. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. Gdańsk 2008, Wydawnictwo „Harmonia”.

Kelm A.: Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej. Warszawa 2000.

Kożyczkowska A., Szczepska-Pustkowska M. (red.): Człowiek w systemie pomocy. Konteksty i rozwiązania edukacyjne. Gdańsk 2010.

Kuźma J. (red.): Opieka i wychowanie dzieci osieroconych w Polsce. Kraków 2007.

Kwak A.(red.): Z opieki zastępczej w dorosłe życie. Założenia a rzeczywistość. Warszawa 2006.

Łuczyński A., Gumińska-Sagan I. (red.): Aktywność opiekuńczo-wychowawcza wobec współczesnych wyzwań. Lublin 2016.

Matyjas B.: Problemy teorii i praktyki opiekuńczej. Kielce 2005.

Matyjas B., Stolecka-Zuber R. (red.): Opieka i wychowanie w rodzinie, szkole i środowisku, Kielce 2007.

Śliwerski B.: Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu. Gdańsk 2007.

Wilk T. (red.): Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego. Kraków 2007.

Zakres tematów:

Podstawy teoretyczne praktycznej działalności opiekuńczo-wychowawczej. Zakres i rozumienie podstawowych pojęć (opieka, związki z wychowaniem, pomoc, wspieranie, kompensacja).

Rozwój działalności opiekuńczo-wychowawczej nad dzieckiem w Polsce i na świecie. Historyczne etapy formowania się działalności opiekuńczej.

Opieka a potrzeby. Pedagogiczne ujęcie potrzeb opiekuńczych.

Mieć odwagę wychowywać dzisiaj. Koncepcje opiekuna-wychowawcy w poglądach wybranych pedagogów (Janusz Korczak, J. Czesław Babicki, Aleksander Kamiński,...).

Praca opiekuńczo-wychowawcza w środowisku lokalnym: a) praktyka opiekuńcza w środowisku rodzinnym (opieka rodzinna nad dzieckiem, opieka rodzinna nad osoba starzejącą się); b) profesjonalna praktyka opiekuńczo-pedagogiczna o charakterze instytucjonalnym.

Pajdocentryzm a prawa dziecka – wzajemne poszukiwanie praw przez dorosłych i dzieci. Wybrane prawa człowieka i ich realizacja w stosunku do dziecka.

Dialog w procesie opiekuńczo-wychowawczym.

Wartości w pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Dziecko w rodzinie zagrożonej, niewydolnej, patologicznej.

Sieroctwo jako problem społeczny. Psychologiczne skutki sieroctwa społecznego.

Wychowanie i socjalizacja dziecka w środowisku pozarodzinnym.

Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły – wyzwaniem współczesnej rzeczywistości wychowawczej.

Psychopedagogiczne aspekty opieki i wsparcia nad ludźmi starymi oraz opieki paliatywnej.

Metody dydaktyczne:

wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych

Metody i kryteria oceniania:

Przystąpienie do egzaminu w formie ustnej. Egzamin przewidziany w terminie uzgodnionym ze studentami w czasie zimowej sesji egzaminacyjnej.

Egzamin ma na celu sprawdzenie stopnia znajomości i rozumienia treści wykładów oraz zagadnień z literatury przedmiotu. Ocenie podlega usystematyzowana i refleksyjna wiedza oraz umiejętność jej zastosowania w poszukiwaniu rozwiązań problemów opiekuńczych oraz sytuacji wychowawczych.

Uwagi:

1 r. POWzTP II st. Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym. Prowadząca wykłady: Aniela Różańska, prof. UŚ dr hab.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.